Wydarzenia

Nowa Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej przyjął nową strategię rozwoju na lata 2021-2030. Jej stworzenie poprzedziły dogłębne analizy, których efekty wskazały silne i słabe strony Uczelni, a także szanse i zagrożenia, jakie przynoszą lub mogą przynieść czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Współczesne kontynuacje dorobku Stanisława Bieńkowskiego

24 marca 2022 r. odbyła się w trybie online V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona w tym roku „Współczesnym kontynuacjom dorobku Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958)”.

LOP-y pomogą naukowcom PW w realizacji projektów badawczych

Zdjęcie przedstawiające osoby podpisujące porozumienie

Wsparcie naukowców PW w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, zwłaszcza międzynarodowych - to cel Lokalnych Oddziałów Projektowych. Na początek, w ramach pilotażu, dwa takie oddziały pomogą pracownikom czterech wydziałów.

Dwie uczelnie z Ukrainy partnerami konsorcjum ENHANCE

Konsorcujm ENHANCE powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - Politechnikę Kijowską oraz Uniwersytet Narodowy - Politechnikę Lwowską. Obie uczelnie wejdą w skład interdyscyplinarnej sieci uczelni i instytucji reprezentujących środowiska akademickie, branżowe i społeczne.

Zielona rewitalizacja centrum miasta Płocka

Prorektor PW ds. Filii w Płocku Renata Walczak i Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na realizację projektu badawczego dotyczącego zielonej rewitalizacji ulic: Kazimierza Wielkiego, 1 Maja i Kolegialnej oraz postrzegania zieleni przez mieszkańców.

Nowa Kanclerz Politechniki Warszawskiej

Nasza Uczelnia ma nowego Kanclerza. W konkursie na to stanowisko została wybrana dr Jolanta Ewartowska.

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

Relacja z 4. Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

O niezbędnych zmianach w gospodarce, które są szansą dla nauki i biznesu rozmawiali uczestnicy 4. Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbyło się online w dniach 16-17 lutego 2022 r.

PW Filia w Płocku podpisała dwa porozumienia o współpracy

PW Filia w Płocku zawarła dwa porozumienia o współpracy - 15 lutego z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, a 16 lutego 2022 r. z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku.

Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW gotowe

Zakończyła się budowa Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW w Sierakowie koło Przasnysza. Do pracy będzie gotowe w kwietniu, obecnie trwa wyposażanie budynku. W połowie maja zaplanowano pierwsze zawody i pokazy lotnicze.

Seminarium o sztucznej inteligencji - relacja

O wyzwaniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego 7 grudnia 2021 r. przez Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Zarządzania PW.

Rok 2021 w obiektywie

Rok 2021 jest już za nami, zatem można powspominać - chociażby… fotograficznie. Przypominamy najważniejsze wydarzenia i sukcesy widziane okiem politechnicznego obiektywu.

Wizyta Ambasadora Belgii i Ministra Rządu Flandrii

Współpraca Politechniki Warszawskiej z Uniwersytetem w Gandawie w ramach programu „Mistrzowie dydaktyki” oraz wspólne doktoraty, wymiana studencka i działania w obszarze „Uniwersytetów europejskich” to główne tematy spotkania, które odbyło się 17 grudnia 2021 r.

Z wizytą w ośrodkach naukowych Kazachstanu

W dniach 22-29 listopada 2021 r. przedstawiciele Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW gościli w ośrodkach naukowych Kazachstanu. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy przez L.N. Gumilyov Eurasian National University.

Życzenia Rektora PW na Boże Narodzenie oraz Nowy Rok 2022

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba składa całej wspólnocie akademickiej najlepsze życzenia świąteczno-noworoczne.

Spotkanie członków Akademii Inżynierskiej w Polsce w murach PW

14 grudnia 2021 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW odbyło się 37. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce, połączone z seminarium naukowym poświęconym postaci prof. Macieja Grabskiego.

DEMIST’21 - o gospodarce cyfrowej na Wydziale Zarządzania PW

Za sprawą pandemii ostatnie dwa lata były na całym świecie przyspieszonym testem technologii i kompetencji cyfrowych we wszelkich obszarach nauki, administracji i biznesu. Taka myśl towarzyszyła obradom V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’21 (Gospodarka cyfrowa - zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie), która odbyła się online w dniach 16-17 listopada 2021 r.

Patronaty Politechniki Warszawskiej 2022

Politechnika Warszawska obejmuje patronatem zarówno wydarzenia związane z nauką, działalnością kulturalną, jak i społeczną. Poniżej prezentujemy ich listę w bieżącym roku kalendarzowym.

PW podczas Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021

O tym, jak wykorzystać potencjał internetu jednocześnie przeciwdziałając zagrożeniom w sieci rozmawiali uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021, który odbył się w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Katowicach. Częścią wydarzenia był panel dyskusyjny dotyczący technologii kwantowych, zorganizowany przez Politechnikę Warszawską.

Konferencja EMPower - relacja

2 grudnia 2021 r., podczas konferencji EMPower, Koło Naukowe Energetyków działające przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW ogłosiło premierę Energetycznej Mapy Polski (EMP) - strony internetowej prezentującej dane dotyczące polskiego systemu elektroenergetycznego.