Wizyta Ambasadora Belgii i Ministra Rządu Flandrii

Współpraca Politechniki Warszawskiej z Uniwersytetem w Gandawie w ramach programu „Mistrzowie dydaktyki” oraz wspólne doktoraty, wymiana studencka i działania w obszarze „Uniwersytetów europejskich” to główne tematy spotkania, które odbyło się 17 grudnia 2021 r.

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba spotkał się z Ambasadorem Belgii w Polsce Lucem Jacobsem i ministrem - przedstawicielem generalnym Rządu Flandrii Thomasem Castrelem. W wydarzeniu uczestniczyli Prorektor ds. Studiów prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski oraz Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej Grzegorz Robak.

Podczas spotkania omówiono współpracę Politechniki Warszawskiej z Uniwersytetem w Gandawie w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Mistrzowie dydaktyki” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Dwudziestu ośmiu nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej uczestniczyło w szkoleniach z innowacyjnych metod dydaktycznych takich jak metoda tutoringu prowadzonych przez Uniwersytet w Gandawie. Poznane rozwiązania mają dużą wartość praktyczną i są wykorzystywane przez nauczycieli, również podczas nauczania zdalnego.

Jednocześnie podjęto temat współpracy z KU Leuven w zakresie wspólnych doktoratów, wymiany studenckiej oraz działań prowadzonych przez uczelnię w konsorcjum ENHANCE w ramach programu „Uniwersytety europejskie” w obszarze kształcenia.