Biuletyn PW / Kalendarium

Kalendarium

26 Sty

Jubileusz 50. odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie

08:00 - 24 Cze 00:00

26 stycznia 2021 roku zainaugurowano obchody jubileuszu 50. rozpoczęcia prac nad odbudową Zamku Królewskiego w Warszawie - odwołujące się tym samym do pierwszego, historycznego posiedzenia Obywatelskiego Komitetu Odbudowy Zamku Królewskiego.

Patronat Honorowy nad jubileuszem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Andrzej Duda. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, prof. Piotr Gliński, został natomiast Przewodniczym Komitetu Honorowego. W Honorowym Komitecie Obchodów Jubileuszu Zamku Królewskiego uczestniczy prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

W ramach jubileuszu przygotowano m.in. cykl wykładów „Jubileusz- Śladami odbudowy”, specjalną ofertę edukacyjną dla szkół oraz dedykowane temu wydarzeniu filmy.

Jubileusz - Śladami odbudowy - wykłady streamingowane w każdy czwarty czwartek miesiąca o godz. 18.00:

 • 25 lutego 2021 r. - Odbudowa niedokonana. Walka o decyzję o odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie w latach 1945 - 1970; dr Łukasz Bukowiecki.
 • 25 marca 2021 r. - Odkrywamy, co niewidoczne. Co ujawniły prace archeologiczne prowadzone w czasie odbudowy na terenie Zamku Królewskiego i placu Zamkowego w Warszawie?, Agnieszka Bocheńska
 • 22 kwietnia 2021 r. - Dobra ocalone. Co uratowano ze zniszczonego w czasie II wojny światowej Zamku Królewskiego w Warszawie?. Jak i gdzie ukrywano zbiory zamkowe?, dr Artur Badach
 • 27 maja 2021 r. - Ikonografia odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Bożena Radzio
 • 24 czerwca 2021 r. - Czy Zamek Królewski w Warszawie to zabytek?. Odbudowa bryły i odtwarzanie wnętrz uwieńczone wpisem na listę na listę światowego dziedzictwa UNESCO, prof. Piotr Majewski

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

on-line, zgodnie z programem

14 Cze

Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału Elektrycznego PW

14:30 - 16:30

14 czerwca br. o godz. 14.30, w setną rocznicę powstania, odbędzie się transmisja on-line z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

Tego dnia mija dokładnie 100 lat od utworzenia Wydziału Elektrotechniki jako samodzielnej jednostki w Politechnice Warszawskiej. Jest to ważne wydarzenie dla Wydziału Elektrycznego (w 1924 nastąpiła zmiana nazwy). Z powodu pandemii uroczyste obchody 100. rocznicy są zaplanowane zostały na 2 października 2021 roku.

Transmisja on-line będzie dostępna na stronie internetowej www.ee.pw.edu.pl oraz na kanale YouTube Wydziału Elektrycznego.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

15 Cze

Wyzwania etyczne w pracach badawczych

15:00 - 17:00

15 czerwca 2021 roku zostanie wygłoszony wykład pt. „Wyzwania etyczne w pracach badawczych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości”, który poprowadzi dr hab. inż. Marek Matejun, prof. UŁ z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Wykład odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

Aktualny program seminarium naukowego dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

Platforma WEBEX po wcześniejszej rejestracji

15 Cze

ENHANCE Conversations

16:00 - 17:30

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW zaprasza pracowników, doktorantów i studentów Politechniki Warszawskiej do udziału w pierwszej publicznej debacie organizowanej przez konsorcjum ENHANCE: „ENHANCE Conversations - Covid Recovery: The role of European Universities of Technology in setting the path to a sustainable future post-covid”. Wydarzenie odbędzie się zdalnie 15 czerwca 2021 r. w godz. 16.00-17.30.

Eksperci i goście podejmą próbę odpowiedzi na pytania: W jaki sposób postęp technologiczny i innowacje mogą pomóc społeczeństwom wyjść z kryzysu wywołanego przez pandemię i zmiany klimatyczne? W jaki sposób uczelnie techniczne mogą przyczynić się do zmian w swoim najbliższym otoczeniu i na poziomie europejskim? Jak powiązać innowacje technologiczne i społeczne?

Paneliści: prof. Maja Göpel, prof. Asgeir Tomasgard, Michał Zdziarski, Dima Yankova.

Firma „Wheelstair”, którą reprezentuje Michał Zdziarski, rozwijała się przy wsparciu Inkubatora Innowacyjności Politechniki Warszawskiej. Rezultatem inkubacji jest pierwsza wersja urządzenia, które w znaczący sposób podniesie komfort życia osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Rejestracja na wydarzenie dostępna jest TUTAJ>>

Gdzie?

online

16 Cze

VIII Kongres Polska Chemia

09:00 - 18:00

Polska Izba Przemysłu Chemicznego zaprasza na VIII Kongres Polska Chemia, który odbędzie się 16 czerwca 2021 r. w formule całodziennego programu publicystycznego online.

To największe branżowe wydarzenie w Polsce i Europie Centralnej. Jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców reprezentujących sektor chemiczny, przedstawicieli świata nauki oraz tzw. trzeciego sektora, gdyż stanowi platformę dialogu o innowacjach, inwestycjach, ekologii i bezpieczeństwie.

Uczestnicy VIII Kongresu Polska Chemia będą debatować o tym, jak osiągnąć założone cele oraz podnosić efektywność i innowacyjność sektora, by mógł on z sukcesem konkurować na arenie międzynarodowej.

Agenda tegorocznego Kongresu obejmuje trzy bloki tematyczne: Zielona Transformacja, Rozwój i Postęp Cywilizacyjny oraz Bezpieczeństwo i Konkurencyjność Polskiej Chemii.

Wśród zagadnień, z którymi zmierzą się zaproszeni do dyskusji goście, pojawią się m.in. takie kwestie, jak strategiczność i konkurencyjność sektora, rewolucja wodorowa, przyszłość Gospodarki Obiegu Zamkniętego, zielony transport, bezpieczeństwo w logistyce czy chemia 4.0. Wspólnym mianownikiem wszystkich rozmów będzie jednak Europejski Zielony Ład, który przez najbliższe dekady będzie nakreślał nasze kierunki rozwojowe.

Zarejestrować można się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

16 Cze

Sesje naukowo-techniczne - 100-lecie GiK

10:00 - 23 Cze 14:00

W dniach 16 czerwca oraz 23 czerwca 2021 roku w godzinach 10.00 - 14.00 zaplanowane zostały sesje naukowo-techniczne z okazji jubileuszu 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W ramach spotkań poszczególne jednostki organizacyjne wydziału przedstawią bieżącą działalność badawczą, ekspercką i wdrożeniową.

W trakcie dwóch czerwcowych spotkań przedstawiciele zakładów omówią najważniejsze badania naukowe, które odegrały znaczącą rolę w rozwoju geodezji, kartografii, fotogrametrii, geoinformatyki, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki przestrzennej.

Zaprezentowane zostaną aktualnie realizowane projekty interdyscyplinarne i międzynarodowe, takie jak: GeoMetre, Hands-on SHAFE, MARS IDUB, COST PuVaCa, czy też projekty w ramach konkursu IDUB against COVID-19.

Nie zabraknie miejsca dla nowoczesnego sprzętu pomiarowo-kontrolnego i unikalnego oprogramowania wykorzystywanego w bieżącej działalności zespołów badawczo-rozwojowych: Laboratorium Analiz Geoprzestrzennych (CENAGIS), Laboratorium Testowania Aplikacji Nawigacyjnych oraz Systemów Lokalizacyjnych, w Zespole UAV Geolab, Zespole Inwentaryzacji, Modelowania i Ocen Stanu Obiektów Inżynierskich, Zespole Monitorowania Przemieszczeń i Analiz Deformacji oraz w Zespole Precyzyjnego Pozycjonowania GNSS oraz Modelowania Pola Grawitacyjnego.

Plan sesji - 16.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Geodezji i Astronomii Geodezyjnej
11.00 - 11.15 - Bentley Polska
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Geodezji Inżynieryjnej i Systemów Pomiarowych
12.05 - 12.20 - Geo-System
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 12.40 - OPEGIEKA
12.40 - 13.25 - Zakład Fotogrametrii, Teledetekcji i Systemów Informacji Przestrzennej
13.25 - 13.40 - Esri Polska
13.40 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Plan sesji - 23.06.2021 godziny 10.00-14.00
10.00 - 10.05 - Rozpoczęcie
10.05 - 10.15 - Słowo wstępu Dziekana dr hab. inż. Janusza Walo, prof. uczelni
10.15 - 11.00 - Zakład Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym
11.00 - 11.15 - Departament Cyfryzacji Geodezji i Kartografii – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
11.15 - 11.20 - Przerwa
11.20 - 12.05 - Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
12.05 - 12.20 - OPEGIEKA
12.20 - 12.25 - Przerwa
12.25 - 13.10 - Zakład Kartografii
13.20 - 13.35 - OPGK Gdańsk
13.35 - Zakończenie

Wymagana jest rejestracja

Informacje o wydarzeniach dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online, platforma CISCO WEBEX

17 Cze

Politechniczny Krwiobus

09:00 - 14:00

Samorząd Studentów PW zaprasza 17 czerwca 2021 r. na akcję„Na Poli nie boli! vol. 4 Politechniczny Krwiobus 2021” - ambulansową zbiórkę krwi. Politechniczny Krwiobus będzie czekał przed Gmachem Głównym PW w godz. 9.00-14.00.

Więcej informacji o akcji dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

pl. Politechniki 1, przed Gmachem Głównym Politechniki Warszawskiej

17 Cze

Executive Innovation Forum

09:00 - 21:00

17 czerwca 2021 r. odbędzie się IX edycja „Executive Innovation Forum”. Wydarzenie skupia liderów biznesu, którzy dzięki twórczej dyskusji z wybitnymi przedstawicielami świata nauki oraz wymianie poglądów i doświadczeń wytyczają nowe ścieżki rozwoju w innowacyjnej gospodarce.

Część merytoryczna, składająca się z trzech paneli dyskusyjnych oraz poprzedzających je prelekcji, poświęcona zostanie polityce proinnowacyjnej, cyfrowej transformacji biznesu oraz zdolności firm do przemian technologicznych.

Gościem specjalnym konferencji będzie Magnus Penker, globalny lider innowacji i transformacji biznesowej.

Podczas wieczornej części wydarzenia ogłoszeni zostaną laureaci konkursu „Diamenty Innowacji”. W konkursie uhonorowane zostaną  najlepsze przedsiębiorstwa i  liderzy, którzy wdrażają nowe technologie i innowacje.

Więcej informacji o wydarzeniu TUTAJ>>

Wydarzenie zostało objęte patronatem Politechniki Warszawskiej.

Gdzie?

hotel Sheraton Grand Warsaw, ul. Bolesława Prusa 2

18 Cze

Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji

09:15

18 czerwca 2021 r. odbędzie się konferencja pt. „Zaufanie do systemów sztucznej inteligencji”, której tematyka wpisuje się w aktualne dyskusje o możliwościach, ograniczeniach i odbiorze społecznym systemów sztucznej inteligencji, w tym systemów uczących się. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Administracji i Nauk Społecznych PW.

Wygłaszane i dyskutowane referaty będą miały charakter interdyscyplinarny - z odniesieniami do informatyki, filozofii, nauk prawnych, nauk o zarządzaniu, psychologii i ekonomii.

Konferencja będzie składać się z dwóch sesji: angielskojęzycznej i polskojęzycznej. Odbędzie się w formule zdalnej, na platformie Zoom.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

18 Cze

Sprawna Uczelnia - spotkanie dla społeczności PW

14:00 - 15:30

18 czerwca 2021 r. w godz. 14.00-15.30 na platformie MS Teams odbędzie się spotkanie dla członków społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej, organizowane w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Na spotkaniu zaprezentowane zostaną postępy nad pracami realizowanymi w ramach programu „Sprawna Uczelnia”, m.in.:

 • założenia modernizacji systemu wsparcia przygotowywania i realizacji projektów badawczych;
 • założenia wprowadzenia narzędzi zarządzania strategicznego;
 • założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej;
 • wyniki badania obustronnej satysfakcji w relacjach pracownicy naukowi (nauczyciele akademiccy) - pracownicy administracji, przeprowadzonego w grudniu 2020 r.

Więcej informacji o programie „Sprawna Uczelnia” i link do spotkania dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

21 Cze

Chemical Technology and Engineering - konferencja

00:00 - 24 Cze 00:00

Politechnika Lwowska zaprasza na 3. Międzynarodową Konferencję Naukową „Chemical Technology and Engineering”, która odbędzie się w dniach 21-24 czerwca 2021 r.

Tematyka konferencji:

 • symulacja komputerowa w technologii i inżynierii chemicznej;
 • rozwój, oszczędność energii i zasobów w technologiach chemicznych i spożywczych;
 • innowacyjne technologie w przemyśle chemicznym i spożywczym;
 • optymalizacja procesów biochemicznych i bioinżynierii;
 • Zielona Chemia;
 • alternatywne i niekonwencjonalne źródła energii;
 • ekologia i zrównoważony rozwój, ochrona środowiska.

Partnerem konferencji jest Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Więcej informacji o konferencji TUTAJ>>

Gdzie?

online

23 Cze

Konferencja „Culture-Science-Education”

08:30

Instytut Konfucjusza Politechniki Warszawskiej zaprasza 23 czerwca 2021 r. na konferencję pt. „Culture-Science-Education” organizowaną w związku z nawiązaniem współpracy Politechniki Warszawskiej z Beijing Jiaotong University (BJTU). Konferencja odbędzie się w formule online, na platformie PINE.

Konferencja rozpoczęcie się o godz. 8.30. W programie przewidziano przedstawienie profili naukowych i edukacyjnych obu uczelni, prac wybranych zespołów naukowych, w tym kół studenckich. Spotkanie zakończy wykład nt. Poetic China.

Szczegółowy program konferencji oraz formularz rejestracyjny dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

28 Cze

Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w PW

15:00 - 16:30

W imieniu prof. Adama Woźniaka, Prorektora ds. Rozwoju, serdecznie zapraszamy 28 czerwca 2021 r. na spotkanie, na którym zaprezentowane zostaną założenia elektronicznego zarządzania dokumentacją w Politechnice Warszawskiej oraz sam system EZD PUW.

Spotkanie odbędzie się w godz. 15.00-16.30 na platformie MS Teams.

Link do spotkania dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

online

29 Cze

Horyzont Europa - szkolenie

09:00 - 11:30

Centrum Obsługi Projektów Politechniki Warszawskiej zaprasza 29 czerwca 2021 r. na spotkanie z cyklu szkoleń dotyczących funduszy strukturalnych, międzynarodowych i krajowych dla pracowników PW. Szkolenie dotyczyć będzie wprowadzenia do nowego programu ramowego badań i innowacji UE - Horyzont Europa.

W programie:

 • Horyzont Europa - wsparcie ze strony Działu Projektów Międzynarodowych COP PW;
 • struktura programu Horyzont Europa, zasady uczestnictwa, konkursy;
 • formularz aplikacyjny i budżet;
 • granty European Research Council (ERC) - podstawowe założenia i konkursy, grant wewnętrzny PW;
 • działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) - podstawowe założenia i konkursy;
 • Funding & Tenders Portal - rejestracja i obsługa wniosku, poszukiwanie partnerów.

Szkolenie poprowadzą pracownicy Centrum Obsługi Projektów PW. Odbędzie się na platformie MS Teams.

Zgłoszenie poprzez formularz rejestracyjny dostępny TUTAJ>>

Gdzie?

online

1 Lip

Warsztaty ENHANCE on-line learning and teaching

09:00 - 2 Lip 12:00

Wszystkich nauczycieli akademickich zapraszamy do udziału w międzynarodowych warsztatach on-line poświęconych zdalnemu nauczaniu, którego organizatorem jest Politechnika Warszawska. Spotkania odbędą się 1 i 2 lipca 2021 r. 

Warsztaty są działaniem realizowanym w ramach konsorcjum ENHANCE. Będą miały na celu wymianę doświadczeń zdobytych w czasie prowadzenia zdalnych zajęć. Uczestnicy przeanalizują zalety i wady kształcenia na odległość, omówią dobre praktyki i przygotują rekomendacje dotyczące dalszych działań w tym obszarze.

Tematy warsztatów:

 • organizacja kształcenia zdalnego,
 • ocenianie,
 • formy kształcenia,
 • narzędzia informatyczne wspierające edukację zdalną.  

Wydarzenie będzie podzielone na trzy części:

 1. prezentacje podsumowujące doświadczenia uczestników związane ze zdalnym nauczaniem,
 2. coffee table workshop na temat możliwych usprawnień w edukacji zdalnej,
 3. omówienie wyników.

 Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

CYTAT TYGODNIA

"

 

Najlepszy mikroskop nie przyczyni się do rozwoju nauki, gdy go się trzyma w szafie

Ludwik Hirszfeld

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI