Biuletyn PW / Kalendarium

Kalendarium

24 Kwi

Budowlane Targi Pracy 2019

09:00 - 16:00

24 kwietnia 2019 r. w Politechnice Warszawskiej odbędą się Budowlane Targi Pracy 2019.

Organizatorzy, Koło Naukowe Zarządzania Projektami w Budownictwie oraz Koło Naukowe Inżynierii Materiałów Budowlanych, zapraszają studentów wszystkich kierunków związanych z budownictwem. W programie również warsztaty i prelekcje.  

Gdzie?

Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej (parter), al. Armii Ludowej 16

27 Kwi

Vivat Academia - Festiwal Chórów Studenckich

10:00 - 17:00

27 kwietnia 2019 r. w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej odbędzie się kolejna, siódma edycja Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów StudenckichVivat Academia. 

Inicjatywa ta ma służyć krzewieniu zamiłowania do muzyki chóralnej w środowisku akademickim i umożliwiać wymianę artystyczną między zespołami studenckimi z całej Polski. Podczas koncertu finałowego wszystkie chóry biorące udział w przesłuchaniach prezentują swoje najlepsze wykonania przed publicznością. 

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Warszawa

29 Kwi

Seminarium Polskie Forum Antyplagiatowe PFA 2019

09:30 - 15:30

29 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się seminarium Polskie Forum Antyplagiatowe PFA 2019. Wydarzenie zostało objęte patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina. Podczas PFA 2019 omówione zostaną najważniejsze praktyczne problemy i wyzwania związane z wdrożeniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA) na uczelniach. Zamiarem organizatorów jest, aby doświadczenia z pierwszej zimowej sesji egzaminacyjnej, która stanowiła rozpoczęcie stosowania JSA w kontekście analizy antyplagiatowej studenckich prac inżynierskich, mogły wspomóc użytkowników w dalszym stosowaniu, zwłaszcza w nadchodzącym okresie weryfikacji prac licencjackich i magisterskich.

Podczas seminarium PFA 2019 omówione zostaną w szczególności poniższe kwestie: 

 • wzorcowe procedury antyplagiatowe w JSA,
 • procedury na uczelniach posiadających integrację JSA z innymi systemami informatycznymi,
 • analiza raportu z badania antyplagiatowego,
 • administrowanie Jednolitym Systemem Antyplagiatowym - zasady określania długości fraz oraz alarmujących wartości współczynników podobieństwa.

W seminarium udział wezmą:

 • Prof. dr hab. Jerzy Bralczyk - Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
 • Prof. dr hab. Zbigniew Marciniak - Przewodniczący Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Dominik Bralczyk - Prezes Zarządu Europejskiego Forum Prawa i Edukacji,
 • Dr Marek Kozłowski, Małgorzata Wartacz - Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy.

Do udziału w konferencji zaproszono dr. Marka Kozłowskiego - Kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego bezpośrednio zaangażowanego w tworzenie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego. 

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Pałac Staszica,
ul. Nowy Świat 72, Warszawa

7 Maj

Generał Józef Haller - wykład i odsłonięcie popiersia

15:15 - 18:15

Politechnika Warszawska, Parafia Najświętszego Zbawiciela, Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność PW oraz Archikonfraternia Literacka zapraszają na wykład pt. „Generał Józef Haller - patriota, żołnierz, polityk”, który wygłosi prof. dr hab. Tomasz Panfil. Wydarzenie odbędzie się 7 maja 2019 roku o godzinie 15.15 w Małej Auli Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej przy Pl. Politechniki 1.

Uroczystość odsłonięcia popiersia Generała Józefa Hallera będzie miała miejsce w Kościele Najświętszego Zbawiciela w dniu 7 maja 2019 r. o godzinie 17.00.

Gdzie? 

Mała Aula, Gmach Główny Politechniki Warszawskiej,
Plac Politechniki 1, Warszawa

Kościół Najświętszego Zbawiciela,
ul. Marszałkowska 37, Warszawa

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

11 Maj

Festiwal Nauki „Skołowany Weekend” 2019

10:00 - 12 Maj 16:00

Festiwal Nauki „Skołowany Weekend” skierowany jest do uczniów warszawskich i podwarszawskich szkół. Ma na celu zainteresowanie młodzieży i dzieci różnymi dziedzinami nauki, poszerzenie ich wiedzy, a przede wszystkim przekazanie jej w ciekawy, zrozumiały i interesujący dla nich sposób.

„Skołowany Weekend” ma formę krótkich wykładów, dostosowanych do wieku i wiedzy słuchacza. Wykłady prowadzone są przez członków kół naukowych z uczelni warszawskich. Są to studenci zafascynowani nauką, którzy w wolnym czasie poszerzają swoją wiedzę prowadząc badania, dyskutując, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach, a nawet je organizując.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. „Skołowany Weekend” odbywa się pod patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
ul. Koszykowa 75, Warszawa

11 Maj

23. Piknik Naukowy

11:00 - 20:00

11 maja br. w na Stadionie PGE Narodowy odbędzie się 23. Piknik Naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pt. „My i Maszyny”. Celem Pikniku Naukowego jest upowszechnianie wiedzy z różnych dyscyplin naukowych poprzez prezentowanie ciekawych eksperymentów i doświadczeń - zarówno prostych, związanych z archeologią czy fizyką niskich temperatur, jak i najnowszych dokonań współczesnych uczonych. Pozwala zrozumieć i poznać naukę, ukazując ją jako niezwykle ekscytującą i pasjonującą dziedzinę życia, zachęca  oraz inspiruje zwiedzających do podjęcia samodzielnej aktywności naukowej.

Co roku w Pikniku Naukowym uczestniczy około 200 instytucji z Polski oraz całego świata. Instytucje naukowe, uczelnie, instytuty badawcze, muzea i instytucje kultury, fundacje związane z edukacją  i koła naukowe prezentują tu swoje osiągnięcia oraz odsłaniają kulisy codziennej pracy. 

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>> 

Gdzie? 

PGE Narodowy,
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, Warszawa

12 Maj

Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego

00:00 - 15 Maj 00:00

W dniach 12-15 maja 2019 r. nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy odbędzie się XXIV Seminarium Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. Tegoroczna edycja wydarzenia jest organizowana przez Wydział Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat badań i kształcenia w zakresie inżynierii materiałowej.

Podczas sesji plenarnej pt. „Promocja kierunku nauczania inżynieria materiałowa” zaprezentowane zostaną najnowsze kierunki badań i zagadnienia dotyczące rozwoju dydaktyki w inżynierii materiałowej.

W ramach panelu dyskusyjnego pt. „Inżynieria Materiałowa w świetle Ustawy 2.0” omawianie będą aspekty dotyczące wprowadzanych zmian w szkolnictwie wyższym oraz ich wpływ na dziedzinę inżynierii materiałowej.

W trakcie sesji plenarnej pt. „Nauka - biznes” podjęta zostanie tematyka komercjalizacji wyników badań oraz współpracy z przemysłem.

Podczas sesji plakatowej uczestnicy będą mieli możliwość przedstawienia wyników swoich najnowszych badań w dyscyplinie inżynierii materiałowej.

Organizatorzy zapraszają do członków Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego do udziału w wydarzeniu.

Więcej informacji o seminarium TUTAJ>>

Gdzie?

Nad Jeziorem Zegrzyńskim k. Warszawy

12 Maj

Piekielny Wyścig 2019

09:00 - 18:00

Piekielny Wyścig - najlepszy bieg terenowy z przeszkodami - odbędzie się 12 maja br. w Parku Młocińskim. W tym roku, podczas trzeciej edycji, jak zapewniają, organizatorzy wyścig będzie jeszcze trudniejszy i głośniejszy.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Park Młociński,
ul. Papirusów, Warszawa

13 Maj

Politechnika Lwowska dla Rzeczypospolitej

18:00

Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej zapraszają na spotkanie pt. „Politechnika Lwowska dla Rzeczypospolitej”, które odbędzie się 13 maja 2019 r. w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Początek o godz. 18.00.

Prelekcje podczas spotkania wygłoszą:

 • mgr inż. Andrzej Zajączkowski;
 • dr hab. Marek Jakubiak, prof. PW;
 • dr inż. Sylwester Gładyś.

Prelegenci przedstawią historię Lwowa i Politechniki Lwowskiej, udział Politechniki Lwowskiej w obronie granic tworzonego państwa, główne kierunki badań naukowych na rzecz rozwoju Rzeczypospolitej, sylwetki lwowian związanych z Politechniką Warszawską.

Przedstawiciele Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej poinformują o losach kadry naukowej Politechniki Lwowskiej, która opuściła Lwów po II wojnie światowej.

Spotkanie zakończy spektakl „Suita Lwowska” w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca PW.

Sesji towarzyszyć będzie wystawa pt. „Politechnika Lwowska w stuleciu Rzeczypospolitej”.

Gdzie?

Mała Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1

14 Maj

Idea przedsiębiorstw zwinnych

15:00 - 17:00

Dnia 14 maja 2019 roku zostanie wygłoszony wykład pt. „Idea przedsiębiorstw zwinnych”, który poprowadzi Prof. dr hab. inż. Stefan Trzcieliński z Politechniki Poznańskiej. Wykład odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania „Wyzwania Modelowania Inżynierskiego i Biznesowego”, współorganizowanego przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW.

Aktualny program seminarium naukowego dostępny jest na stronie Wydziału Zarządzania.

Gdzie?
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, sala 1.01., Warszawa

17 Maj

Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczno-Informatyczne

00:00 - 19 Maj 00:00

Rada Doktorantów Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych PW zaprasza na VII Interdyscyplinarne Warsztaty Matematyczno-Informatyczne, które odbędą się w dniach 17-19 maja 2019 r.

Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do młodych matematyków oraz informatyków, ale równocześnie otwarte dla doktorantów i młodych naukowców innych kierunków, którzy wykorzystują w swoich badaniach metody matematyczne lub informatyczne bądź też pragną poszerzyć wiedzę w tych dyscyplinach.

Więcej informacji o warsztatach dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Ośrodek Badawczo-Konferencyjny Instytutu Matematycznego PAN w Będlewie k. Poznania, ul. Parkowa 1

 

17 Maj

Juwenalia 2019

15:00

W dniu 17 maja 2019 r. odbędą się Juwenalia PW. Z tej okazji na Politechnice Warszawskiej 17 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Gdzie?

Stadion Syrenki, 
Batorego 10A, Warszawa

21 Maj

Impact'19

08:00 - 22 Maj 16:30

W dniach 21 i 22 maja br. w Centrum Kongresowym ICE odbędzie się Impact'19. Po raz czwarty w Krakowie spotkają się naukowcy, startupy, przedstawiciele biznesu i administracji publicznej aby rozmawiać o przyszłości cyfrowej gospodarki. Podczas Impact'19 6 000 uczestników i ponad 250 speakerów z całego świata będzie dyskutowało w ramach  ośmiu ścieżek tematycznych: Applied AI, Science to business i Next health przez Fintech & e-commerce przez Space odyssey, Mobility rEVolution, Digital industry aż po Digital State.

Poza wystąpieniami na scenie i wydarzeniami towarzyszącymi znanymi z poprzednich edycji Impact w ramach Impact'19 odbędzie się Cracow Tech Week - całotygodniowe święto innowacyjności i kreatywności dedykowane młodym naukowcom i społeczności startupwej. 20 maja br. na terenie całego miasta odbędą się spotkania poświęcone nowym technologiom. 

22 i 23 maja br. krakowskie Forum Wydarzeń stanie się sercem Cracow Tech Week - łącząc sesje pitchingowe najlepszych startupów z całej Europy, strefę ekspozycyjną SciTech City oraz sale warsztatowe i przestrzeń networkingową.

Reprezentanci środowiska akademickiego, mogą dokonać bezpłatnej rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony internetowej Impact'19: https://impactcee.com/impact/2019/pl/wejsciowka/

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>
Gdzie?

Centrum Kongresowe ICE,
ul. Marii Konopnickiej 17, Kraków

21 Maj

Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii

15:00 - 17:00

Dnia 21 maja 2019 roku zostanie wygłoszony wykład pt. „Wykorzystanie danych patentowych i bibliometrii w badaniach aktywności innowacyjnej”, który poprowadzi dr hab. Krzysztof Klincewicz z Uniwersytetu Warszawskiego. Wykład odbędzie się w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania „Tradycja i Wyzwania Nauk o Zarządzaniu”.

Aktualny program seminarium naukowego dostępny jest na stronie Wydziału Zarządzania.

Gdzie?
Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej,
ul. Rektorska 4, sala 1.01, Warszawa

24 Maj

XII Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”

10:00 - 16:00

W dniu 24 maja 2019 r. na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej odbędzie się XII ogólnopolskie Sympozjum „Historyczny Rozwój Konstrukcji Pojazdów”, organizowane przez Instytut Pojazdów PW.
Tematem wiodącym tegorocznej edycji będą „Polskie osiągnięcia techniczne w przededniu II wojny światowej”. Sympozjum wpisane jest w program wydarzeń organizowanych w Politechnice Warszawskiej w związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Sympozjum rozpocznie sesja plenarna (godz. 10:00), podczas której zaproszeni prelegenci wygłoszą referaty. Po niej planowana jest część plakatowo-wystawowa, ilustrująca zagadnienia związane z tematyką tegorocznej edycji. Sympozjum zakończy prezentacja pojazdów, maszyn i urządzeń historycznych oraz współczesnych na parkingu Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Jak co roku spodziewamy się rzadkich i interesujących eksponatów.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PW,
ul. Narbutta 84, Warszawa

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW