Biuletyn PW / Kalendarium

Kalendarium

17 Wrz

25. Festiwal Nauki

08:00 - 26 Wrz 20:00

W dniach 17-26 września 2021 r. w Warszawie odbędzie się 25. edycja Festiwalu Nauki. W wydarzeniu, tak jak w latach ubiegłych, udział bierze również Politechnika Warszawska. Szczegółowy wykaz wydarzeń przygotowanych przez badaczy i studentów uczelni jest dostępny TUTAJ>>

Misją Festiwalu jest upowszechnianie nauki. Festiwal daje każdemu możliwość obcowania z nauką, poznawania jej metod i dorobku, zachęca do pogłębiania wiedzy. Prelegentami są naukowcy pracujący w instytucjach biorących udział w Festiwalu, mający w dorobku osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie. Część wydarzeń jest otwartych, ogólnie dostępnych, są również zajęcia dla zorganizowanych grup szkolnych wszystkich poziomów edukacji, tzw. lekcje festiwalowe.

Festiwal został powołany z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 r.

Strona internetowa wydarzenia festiwalnauki.edu.pl

Gdzie?

zgodnie z programem

28 Wrz

Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii

09:00 - 30 Wrz 17:30

W ramach Uroczystości Centralnych Obchodów 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej odbędzie się forum „Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro”.

W programie:

 • 28 września 2021 r., godz. 9.00-16.45 - forum „Kształcenie w zakresie geodezji i kartografii - dziś i jutro” - forma zdalna;
 • 30 września 2021 r., godz. 16.00-17.30 - panel dyskusyjny forum.

Organizatorzy: Konwent Dziekanów Wydziałów Geodezyjnych działający na podstawie porozumienia pod nazwą „Geodezja i kartografia w Polsce - nauka i kształcenie”, Główny Geodeta Kraju, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowy program dostępny jest TUTAJ>>

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW (ul. Rektorska 4), online

1 Paź

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

10:00

Rektor i Senat Politechniki Warszawskiej zapraszają na transmisję z uroczystości inauguracji roku akademickiego 2021/2022, która odbędzie się 1 października 2021 r. o godz. 10.00 w Gmachu Głównym PW. Transmisja dostępna będzie na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej: pw.edu.pl/inauguracja2021.

Program:

 • hymn państwowy;
 • powitanie uczestników uroczystości;
 • przemówienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby;
 • wystąpienia okolicznościowe;
 • immatrykulacja;
 • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW;
 • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW;
 • wykład inauguracyjny Krzysztofa Pietraszkiewicza pt. „Uczelnie, banki, polska gospodarka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans”;
 • Gaudeamus.

Gdzie?

online

Decyzja nr 212/2021 Rektora PW z dnia 24/08/2021 w sprawie zasad przebywania w Gmachu Głównym w czasie inauguracji roku akademickiego 2021/2022 w dniu 1 października 2021 r.

2 Paź

Science Gam Jam 2021

09:00 - 23:00

2 października 2021 r. w CZIiTT PW odbędzie się kolejna warszawska edycja maratonu tworzenia planszówek o tematyce naukowej. Po raz czwarty społeczność akademicka może wziąć udział w prototypowaniu gier planszowych. Korzystając z pomocy obecnych na wydarzeniu projektantów gier oraz naukowców-popularyzatorów będzie można wspólnie rozwijać własne koncepcje. Ocena jury pozwoli wyłonić zwycięski prototyp. Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Marsz dla Nauki oraz GRART, współorganizatorem Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW. 

Warszawska edycja Science Gam Jam 2021 jest objęta patronatem Politechniki Warszawskiej.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW 
ul. Rektorska 4, Warszawa

6 Paź

Infrastruktura Krytyczna Miast

09:00 - 8 Paź 15:00

Sądeckie Wodociągi Spółka z o.o. organizator II Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Infrastruktura Krytyczna Miast” informuje o przeniesieniu terminu konferencji na 6-8 października 2021 r.

Wydarzenie adresowane jest do przedstawicieli środowisk naukowych, instytucji  jednostek związanych z funkcjonowaniem uczelni i zarządzaniem kryzysowym, projektantów, wykonawców producentów, zarządców oraz instytucji związanych z zarządzaniem, eksploatacją, monitoringiem i bezpieczeństwem komunalnej infrastruktury krytycznej. W szczególności zaopatrzenia w wodę, odbioru i unieszkodliwiania ścieków, gazu, energetyki, automatyki oraz teleinformatyki.

Tematyka konferencji to m.in.:

 • inteligentna infrastruktura komunalna nowoczesnych aglomeracji,
 • efektywność zarządzania bezpieczeństwem w rozproszonej złożonej infrastrukturze komunalnej,
 • powiązania i zależności międzybranżowe systemów infrastruktury komunalnej,
 • eksploatacja systemów infrastruktur komunalnej w warunkach normalnych i sytuacjach kryzysowych.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Hotel Perła Południa - Beskid Sądecki
Rytro 380, 33-343

7 Paź

Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą

00:00 - 8 Paź 00:00

Zarząd Wrocławskiej Rady FSNT NOT zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Rolnictwa oraz Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych nt. „Zapobieganie powodziom i ochrona przed suszą”. Konferencja odbędzie się w dniach 7-8 października 2021 r.

Celem konferencji będzie m.in. analiza skutecznych środków zmniejszania zagrożeń powodziami oraz zwrócenie uwagi na nasilający się problem suszy w Polsce i na świecie. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym, ochrony przeciwpowodziowej, innowacyjnych technologii i systemów do magazynowania i wykorzystywania wody deszczowej oraz szeroko rozumianego gospodarowania wodami.

Komunikat o konferencji (pdf, 453,91 kB)

Gdzie?

Wrocławska Rada FSNT NOT, Wrocław, ul. Piłsudskiego 74

7 Paź

Koncert XIX-wiecznych pieśni studenckich

20:00 - 22:00

Korporacja Akademicka WELECJA zaprasza do udziału w „Koncercie XIX-wiecznych pieśni studenckich”, który odbędzie się 7 października 2021 r. w Warszawie.

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu „Przez pieśni korporacyjne ku niepodległości - tradycje patriotyczne pieśni studenckich” dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”. Koncert będzie składał się ze starych pieśni studenckich, które nawiązują do tradycji i utworów Filomanów i Filaretów. Wykonawcami będą profesjonalni absolwenci wyższych szkół muzycznych. Organizatorzy planują transmisję koncertu na fanpege'u korporacji. Wydarzenie wpisuje się w działania ocalenia XIX-wiecznych pieśni studenckich i pieśni dworskich, które zaowocowały m.in. w 2021 roku wydaniem Śpiewnika Weleckiego będącego zbiorem zapomnianych melodii, a następnie w 2014 nagraniem i wydaniem płyty z wykonaniem części tych utworów. 

Koncert został objęty patronatem Politechniki Warszawskiej.

Strona internetowa Korporacji Akademickiej WELECJA.

Gdzie?

Sala Koncertowa ZPSM Nr 1,
ul. Rakowiecka 21, Warszawa,
fanpage Korporacji Akademickiej WELECJA

11 Paź

XI Konferencja Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka

09:45 - 12 Paź 14:00

Wydział Transportu PW zaprasza do udziału w XI Międzynarodowej Konferencji Naukowo - Technicznej Systemy Logistyczne Teoria i Praktyka, która odbędzie się w formie zdalnej (MS Teams) w dniach 11 - 12 października 2021 roku.

Tegoroczne motto konferencji to „Rola kolei w obsłudze ładunków w warunkach pandemii”, co wpisuje się w obchody Roku Kolei.

Celem wydarzenia jest prezentacja i wymiana doświadczeń naukowo-badawczych przez krajowe i zagraniczne ośrodki naukowe oraz firmy z branży transportowo-logistycznej w zakresie organizacji, eksploatacji, utrzymania oraz oceny niezawodności i ryzyka w systemach transportowych i logistycznych. 

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online (MS Teams)

16 Paź

Targi KONIK 2021

09:00 - 17 Paź 16:00

W dniach 16-17 października 2021 r. odbędą się XVIII Targi Kół Naukowych i Organizacji Studenckich KONIK.

Celem Targów jest umożliwienie kołom naukowym i organizacjom studenckim Politechniki Warszawskiej prezentacji swojego profilu działalności, osiągnięć oraz aktualnie realizowanych projektów. W tym roku motywem przewodnim wydarzenia są gwiazdy - symbol mądrości.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

18 Paź

XXVII Targi Pracy i Praktyk

00:00

Z powodu sytuacji pandemicznej XXVII Targi Pracy dla Informatyków i Elektroników zostaną ograniczone do wydania elektronicznej wersji katalogu targowego. Inauguracja dystrybucji katalogu przewidywana jest na 18 października 2021 r.

Katalog zostanie opublikowany na stronie internetowej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej i rozesłany do wszystkich studentów wydziału. Zostanie także przekazany do organizacji studenckich na Politechnice Warszawskiej w celu jego rozpowszechnienia, a także informowania o nim w mediach społecznościowych.

Organizatorzy planują również dystrybucję katalogu wśród studentów innych wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz innych uczelni.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

16 Lis

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21

08:00 - 17 Lis 20:00

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa DEMIST'21 (Gospodarka cyfrowa - zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie) - podobnie jak poprzednie edycje - jest spotkaniem świata nauki, biznesu i administracji. Uczestnicy konferencji dyskutować będą o najważniejszych zjawiskach i kierunkach zmian na rynku cyfrowym i ich wpływie na przyszłość zarządzania. Wydarzenie objęto honorowym patronatem Politechniki Warszawskiej.

Tematyka tegorocznej konferencji to:

 • Projektowanie ścieżek klienta (customer experience),
 • Smart City - zmiana technologiczna czy społeczna?,
 • Finanse cyforwe - finetechy i danetyzacja,
 • Dane - podstawowy „surowiec” gospodarki cyfrowej,
 • Blockchainie - co się zmieniło, co się zmieni?
 • Cyfrowych doświadczeniach pandemii COVID-19.

Uczestnicy konferencji uzyskają preferencyjne warunki publikacji w czasopismach:

 • „Foundations of Management”
 • „Przegląd Organizacji”
 • oraz w planowanej monografii „Gospodarka cyfrowa 2021. Zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie. DEMIST’21”

Termin wczesnych zgłoszeń mija 1 czerwca 2021 r.

Informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

online

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI