Kalendarium

30/
08

Międzynarodowa Konferencja Naukowa Transport XXI wieku

16:00 - 2 Wrz 11:30

Wydział Transportu PW zaprasza na międzynarodową konferencję naukową „Transport XXI wieku”. Wydarzenie umożliwi prezentację osiągnięć ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką transportu: szynowego, drogowego, lotniczego i morskiego w aspekcie techniczno-technologicznym i organizacyjnym oraz integrację środowiska skupionego wokół dyscypliny inżynierii lądowej i transportu.

Tematyka tegorocznej konferencji to:

 • infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna
 • budowa i eksploatacja środków transportu
 • inżynieria logistyki i technologia transportu
 • organizacja i planowanie transportu
 • systemy sterowania ruchem w transporcie
 • telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe
 • smart city i elektromobilność
 • inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie

Konferencja odbywa się pod patronatem Politechniki Warszawskiej, Komitetu Transportu PAN oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

Szczegółowe informacje opublikowane zostaną na stronie Wydziału Transportu PW.

Gdzie?

Józefów k/Warszawy

5/
09

Energetyka Bełchatów 2022

09:45 - 7 Wrz 13:00

BMP zaprasza do udziału w XXIV Sympozjum Naukowo-Technicznym Energetyka Bełchatów 2022. Wydarzenie, które odbędzie się 5-7 września 2022 r. w Bełchatowie kierowane jest to przedstawicieli branży energetycznej i ciepłowniczej oraz elektrowni i elektrociepłowni, a także biznesu oraz instytucji i urzędów związanych z branżą. 

W programie m.in.:

 • Zrównoważona transformacja energetyki
 • Odnawialne Źródła Energii
 • Ochrona środowiska w energetyce
 • Cyfryzacja w energetyce
 • Inwestycje i innowacje

Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Strona internetowa organizatora dostępna jest TUTAJ>>

Gdzie?

Bełchatów

6/
09

XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego 2022

09:00 - 9 Wrz 16:30

6-9 września 2022 r. w Kielcach odbywa się XXX Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Jest to trzecia, po targach w Paryżu i Londynie, największa europejska wystawa przemysłu zbrojeniowego.

Politechnika Warszawska bierze udział w targach MSPO po raz drugi. W Hali B na stoisku nr 15 zaprezentowane zostaną najlepsze i najbardziej nowoczesne technologie, jakie powstają w zespołach badawczo-naukowych uczelni skupionych na rozwoju innowacji militarnych. Na stoisku Politechniki Warszawskiej będzie można zobaczyć m.in. drony i bezzałogowe samoloty obserwacyjne, badawczy pocisk rakietowy, technologie radarowe, części i osprzęt do broni drukowane w technologii 3D, technologie produkcji materiałów pędnych i wybuchowych. Koła naukowe przedstawią projekty m.in. rakiety, dronów i pojazdów autonomicznych.

Możliwe będą również spotkania z naukowcami z zespołów opracowujących poszczególne technologie pod kątem podjęcia współpracy w zakresie projektów i prac badawczo-naukowych na potrzeby sektora militarnego.

Więcej informacji TUTAJ>>

Gdzie?

Targi Kielce,
ul. Zakładowa 1, Kielce

7/
09

Multikonferencja 2022

09:00 - 9 Wrz 14:30

W dniach 7-9 września 2022 r. odbędzie się Multikonferencja 2022, czyli 37. Krajowe Sympozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki oraz 21. Krajowa Konferencja Radiokomunikacji, Radiofonii i Telewizji. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW.

Głównym celem Multikonferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych i technicznych oraz aktualnych tendencji rozwojowych w radiokomunikacji, telekomunikacji, teleinformatyce i multimediach.

Wydarzenie objęte jest patronatem honorowym Politechniki Warszawskiej.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, ul. Nowowiejska 15/19

9/
09

European Rover Challenge 2022

09:00 - 11 Wrz 17:00

9-11 września br. w ramach European Rover Challenge, największego w Europie międzynarodowego wydarzenia kosmicznego zmierzą się ze sobą łaziki marsjańskie z całego świata. Zawodom towarzyszyć będą pokazy naukowo-technologiczne, a na widzów czekać projekty, prelegenci i wynalazki z całego świata.

W European Rover Challenge 2022 wezmą udział drużyny z Politechniki Warszawskiej: SKA Robotics, KNR Rover Team.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Politechnika Świętokrzyska,
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, Kielce

12/
09

Microwave and Radar Week 2022

00:00 - 14 Wrz 00:00

W dniach 12-14 września 2022 r. odbędzie się 10. edycja konferencji Microwave and Radar Week, podczas której spotykają się naukowcy z całego świata. 

Konferencja składa się z dwóch wydarzeń:

 • 24. edycji International Microwave and Radar Conference MIKON;
 • International Radar Symposium IRS 2022.

Konferencje są poświęcone najnowszym problemom związanym z techniką radiową, mikrofalową, radarową i inżynierią przetwarzania sygnałów. Ze względu na szybki rozwój technologiczny obszary te zyskują coraz większe znaczenie w zastosowaniach cywilnych oraz wojskowych, zarówno w aspekcie technicznym, jak i ekonomicznym.

Szczegółowe informacje dotyczące konferencji dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Gdańsk

13/
09

Konferencja: Oczyszczalnie Przyszłości

10:15 - 14 Wrz 09:30

W ramach konferencji Oczyszczalnie Przyszłości o możliwościach odzysku energii i surowców, jakie posiadają komunalne oczyszczalnie ścieków, w kontekście idei gospodarki o obiegu zamkniętym opowie dr hab. inż. Monika Żubrowska-Sudoł, prof. uczelni z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Współautorką prelekcji jest mgr inż. Katarzyna Sytek-Szmeichel. W referacie przedstawione zostaną możliwości jakie w obszarach odzysku energii i surowców posiadają komunalne oczyszczalnie ścieków, z równoczesnym wskazaniem symbioz przemysłowych towarzyszących tym działaniom. 

W programie konferencji m.in. o tym jaka powinna być oczyszczalnia przyszłości, innowacyjne rozwiązania dla oczyszczalni ścieków, nowoczesne oczyszczalnie w praktyce.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Hotelu Boss, Warszawa

14/
09

Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej - konferencja

00:00 - 15 Wrz 00:00

W dniach 14-15 września 2022 r. odbędzie się konferencja naukowa „Nauka dla obronności. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej”, organizowana przez Politechnikę Poznańską i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.

Celem konferencji jest przedstawienie różnych aspektów (prawnych, technicznych, administracyjnych, osobowych) ochrony infrastruktury krytycznej. Ważnym efektem konferencji będzie szeroka wymiana doświadczeń pomiędzy osobami i jednostkami zajmującymi się ochroną infrastruktury krytycznej co przyczyni się do jej usprawnienia i unowocześnienia.

Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Politechnika Poznańska, budynek Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania, ul. J. Rychlewskiego 2

15/
09

VI Dzień Popularyzacji Matematyki

09:30 - 16:30

Po raz szósty Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW zaprasza pasjonatów matematyki do udziału w Dniu Popularyzacji Matematyki. Wydarzenie jest organizowane przy współudziale wybitnych popularyzatorów matematyki z całego kraju.

Dzień Popularyzacji Matematyki adresowany jest do uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pasjonatów matematyki. Przygotowana zostanie szeroka oferta zajęć matematycznych, a uczestnicy będą mogli wziąć udział w wykładach, warsztatach, pokazach oraz grach, a także obejrzeć wystawy i filmy. Będzie też okazja do zmierzenia się z zadaniami olimpijskimi, poznania matematyków z całej Polski.

Tegoroczna edycja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i klas ósmych szkół podstawowych.

Dokładny program VI Dnia Popularyzacji Matematyki pojawi się na stronie dpm.mini.pw.edu.pl pod koniec sierpnia.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW,  
Koszykowa 75, Warszawa

19/
09

E-MRS 2022 Fall Meeting

08:00 - 22 Wrz 18:00

19-22 września 2022 r. zapraszamy na międzynarodową konferencję E-MRS 2022 Fall Meeting, dotyczącą inżynierii materiałowej. Celem spotkania jest zwiększenie efektywności badań materiałowych w Europie oraz synergia różnych obszarów nauki.

E-MRS 2022 Fall Meeting to 16 sympozjów tematycznych z zakresu inżynierii materiałowej, sesja plenarna oraz wystawa przemysłowa.

Partnerami konferencji są m.in. Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Badań Materiałowych oraz Instytut Fizyki PAN.

Więcej informacji dostępnych jest TUTAJ>>

Gdzie?

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej,
Pl. Politechniki 1

20/
09

Kongres Geoinżynierii i Budownictwa Podziemnego

09:00 - 22 Wrz 13:00

20-22 września 2022 r. w Tomaszowicach k. Krakowa odbędzie się Kongresie Geoinżynierii i Budownictwa Podziemnego.

Tegoroczne spotkanie to panele dyskusyjne z udziałem przedstawicieli generalnych wykonawców, projektantów, dostawców branżowych, świata nauki oraz inwestorów. Szeroka dyskusja pomiędzy wszystkim stronami procesu inwestycyjnego oraz poznanie zagadnień związanych z realizacjami infrastrukturalnymi to główne cele organizatorów. 

Pierwszego dnia omówione zostaną zagadnienia związane z geoinżynierią w budownictwie, tematyką drugiego będzie budownictwo podziemne.

Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem PW.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Dwór w Tomaszowicach,
Tomaszowice k. Krakowa
ul. Krakowska 68, Tomaszowice

22/
09

Płockie Forum Gospodarcze 2022

10:00 - 20:00

22 września 2022 r. Izba Gospodarcza Regionu Płockiego w partnerstwie z Politechniką Warszawską Filią w Płocku organizuje Płockie Forum Gospodarcze.

Wydarzenie jest kontynuacją inicjatywy z 2019 roku – Płockiego Forum Biznesu.

Tegoroczne forum zostało podzielone na trzy strefy:

 • Strefa Wystawiennicza - wystawy firm, prezentacja marki, usług, produktów – miejsce do własnej aranżacji.
 • Strefa Eksperta - dzięki współpracy z instytucjami okołobiznesowymi, eksperci z ZUS Oddział w Płocku, Urzędu Skarbowego w Płocku, Państwowej Inspekcji Pracy w Płocku, Sanepidu i Urzędów Pracy będą służyć swoją wiedzą i poradami.
 • Strefa Merytoryczna - w tym roku w Strefa Merytoryczna będzie podzielona na strefy tematyczne: przemysł 4.0, odnawialne źródła energii, podatki, strefa rozwoju growth zone.

Wydarzenie jest bezpłatne dla odwiedzających.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Politechnika Warszawska Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, Płock

26/
09

Sympozjum GeoSym2022

08:00 - 29 Wrz 16:00

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Sympozjum Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (GeoSym2022) organizowanym przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, które odbędzie się 26-29 września 2022 r. 

W programie:

 • Innowacyjne kierunki badania środowiska geologicznego i inżynierskiego
 • Zrównoważony rozwój a środowisko geologiczne
 • Geozagrożenia - identyfikacja procesów oraz modelowanie zjawisk
 • Rekonstrukcja środowiska naturalnego człowieka i jego aktywności w badaniach geoarcheologicznych
 • Perspektywy i wyzwania dla ochrony dziedzictwa geologicznego i kulturowego
 • Zastosowanie metod geofizycznych w badaniach geośrodowiskowych i inżynierskich
 • Aktualne aspekty rozpoznania podłoża budowlanego
 • Zastosowanie technik teledetekcyjnych w ocenie geośrodowiska i obiektów inżynierskich
 • Współpraca obiektu budowlanego z podłożem

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Chęciny

27/
09

TRIZ Future 2022

08:00 - 29 Wrz 19:00

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej pod auspicjami European TRIZ Association (ETRIA) organizuje konferencję TRIZ Future 2022. Najnowsza edycja skupia się na metodach sztucznej inteligencji i informatyce. Wydarzenie zaplanowano na 27-29 września 2022 r. 

Konferencja ma na celu połączenie organizacji i osób ze świata przemysłu, badań i edukacji z zamiarem dzielenia się doświadczeniami w zakresie systematycznych innowacji i promowania narzędzi opartych na TRIZ na całym świecie. Umożliwi wymianę nowych pomysłów na innowacje oparte na wiedzy, prezentację najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie oraz współpracę między podmiotami akademickimi i przemysłowymi.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ>>

Gdzie?

Warszawa

1/
10

Inauguracja roku akademickiego 2022/2023

10:00 - 12:30

1 października 2022 r. o godz. 10.00 rozpocznie się inauguracja nowego roku akademickiego. W programie m.in. immatrykulacja, przemówienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby, wystąpienia okolicznościowe.

Gdzie?

Gmach Główny PW,
Plac Politechniki 1, Warszawa