Wydarzenia

PW w rankingu szanghajskim 2022

Zdjęcie Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na miejscach 901-1000 w najnowszej edycji międzynarodowego zestawienia ARWU (Academic Ranking of World Universities), znanego jako ranking szanghajski. To taka sama pozycja jak rok temu.

Płockie porozumienie ze spółką AGAT S.A.

Zdjęcie przedstawia Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu AGAT S.A. -  Zbigniewa Winkiela podających sobie ręce

Długoterminowa współpraca, w tym swobodna wymiana poglądów i doświadczeń, jest przedmiotem porozumienia podpisanego 26 lipca 2022 r. pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a przedsiębiorstwem AGAT S.A. 

PW w programie Polska Metrologia

Zdjęcie przedstawia prof. Krzysztofa Zarembę oraz prof. Jacka Semaniaka w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej

Prawie 3 mln zł finansowania otrzyma uczelnia w ramach konkursu programu Polska Metrologia. 19 lipca 2022 r. Rektor PW, prof. Krzysztof Zaremba i prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, podpisali porozumienia dotyczące zwycięskich projektów. 

Współpraca z Pałacem Saskim

Zdjęcie przedstawia Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę oraz Prezesa Zarządu Pałacu Saskiego Jan Edmunda Kowalskiego po podpisaniu listu intencyjnego

Główne obszary współpracy podpisanego przez Politechnikę Warszawską i Pałac Saski Sp. z o.o. listu intencyjnego dotyczą prowadzenia badań naukowych i wykorzystania wiedzy naszych ekspertów.

Ambasador Republiki Turcji z wizytą na PW

Zdjęcie przedstawia fragment Gmachu Głównego PW

JE Pan Cengiz Kamil Firat, Ambasador Republiki Turcji w Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził Politechnikę Warszawską. Głównymi tematami spotkania z Rektorem PW, prof. dr. hab. inż. Krzysztofem Zarembą, była wymiana studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych oraz możliwości rozszerzenia współpracy o nowe obszary. 

21 kierunków studiów PW na podium

Zdjęcie fragmentu Gmachu Głównego PW

21 kierunków studiów prowadzonych na Politechnice Warszawskiej znalazło się na podium rankingu przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy. 16 z nich sklasyfikowano jako najlepsze.

PW partnerem roku Sieci Badawczej Łukasiewicz

Zdjęcie przedstawia prof. Adama Woźniaka, Prorektora ds. Rozwoju PW odbierającego nagrodę z rąk Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotra Dardzińskiego

PW z nagrodą od Sieci Badawczej Łukasiewicz IGNAC dla najbardziej innowacyjnego partnera. Nagroda została przyznana w kategorii Uczelnia.

Porozumienie na rzecz technologii autonomicznych

Zdjęcie przedstawicieli instytucji, które podpisały porozumienie

9 czerwca 2022 r. w siedzibie w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury podpisane zostało porozumienie na rzecz budowy i rozwoju Sieci Poligonów Technologii Autonomicznych. Politechnikę Warszawską, jedną z ośmiu instytucji przystępujących do porozumienia reprezentował Rektor, prof. Krzysztof Zaremba.

Porozumienie z Guala Closures DGS Poland S.A.

Zdjęcie przedstawia podpisywanie porozumienia przez Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni

9 czerwca 2022 r. zawarto porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Guala Closures DGS Poland S.A. Transfer wiedzy do praktyki gospodarczej i doskonalenie zawodowe kadry to tylko niektóre cele podpisanego dokumentu. 

Wizyta sekretarza generalnego CESAER

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w Politechnice Warszawskiej

Omówienie współpracy, podsumowanie działalności grup roboczych oraz określenie wyzwań na najbliższe lata to najważniejsze tematy spotkania sekretarza generalnego stowarzyszenia CESAER, Davida Bohmerta z prorektorami i pracownikami Politechniki Warszawskiej. 

PW na konferencji Defence24 Day

Zdjęcie przedstawia rozmawiających uczestników konferencji

Za nami wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej dotycząca obronności, bezpieczeństwa oraz sektora zbrojeniowego - Defence24 Day. Na stoisku zaprezentowano rozwiązania z zakresu układów scalonych i półprzewodników, radiolokacji oraz metod obrazowania. 

Posiedzenie Rady PW Filii w Płocku

Zdjęcie przedstawia członków Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

27 maja 2022 r. spotkała się Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, której zadaniem jest doradztwo i opiniowanie w zakresie rozwoju, planów strategicznych oraz współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Święto Wydziału Architektury

Zdjęcie przedstawia podrzucone czapki absolwentów

W sobotę, 21 maja niemal setka studentów Wydziału Architektury PW świętowała zakończenie studiów. W uroczystości towarzyszyła im kadra akademicka oraz najbliżsi. 

Uroczystość z okazji 90. urodzin prof. Tadeusza Kaczorka

Zdjęcie prof. Tadeusza Kaczorka

Były Dziekan Wydziału Elektrycznego i Prorektor ds. nauczania PW, a przede wszystkim wybitny naukowiec i człowiek - prof. Tadeusz Kaczorek skończył 90 lat.

Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych PW już otwarte

Zdjęcie ludzi przecinających wstęgę podczas otwarcia Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych

14 maja 2022 r. Politechnika Warszawska otworzyła laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych na lotnisku w Przasnyszu. To unikalne w skali kraju i Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

Wielkanocne życzenia Rektora Politechniki Warszawskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej prof. Krzysztof Zaremba składa całej wspólnocie akademickiej, absolwentom i przyjaciołom PW najlepsze życzenia wielkanocne.

Nowa Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej

Senat Politechniki Warszawskiej przyjął nową strategię rozwoju na lata 2021-2030. Jej stworzenie poprzedziły dogłębne analizy, których efekty wskazały silne i słabe strony Uczelni, a także szanse i zagrożenia, jakie przynoszą lub mogą przynieść czynniki wewnętrzne i zewnętrzne.

Współczesne kontynuacje dorobku Stanisława Bieńkowskiego

24 marca 2022 r. odbyła się w trybie online V Konferencja Naukowa z cyklu „Sukcesy i wyzwania w naukach o zarządzaniu i jakości. Od tradycji do współczesności”, poświęcona w tym roku „Współczesnym kontynuacjom dorobku Stanisława Bieńkowskiego (1882-1958)”.

LOP-y pomogą naukowcom PW w realizacji projektów badawczych

Zdjęcie przedstawiające osoby podpisujące porozumienie

Wsparcie naukowców PW w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, zwłaszcza międzynarodowych - to cel Lokalnych Oddziałów Projektowych. Na początek, w ramach pilotażu, dwa takie oddziały pomogą pracownikom czterech wydziałów.

Dwie uczelnie z Ukrainy partnerami konsorcjum ENHANCE

Konsorcujm ENHANCE powiększyło się o dwóch nowych partnerów stowarzyszonych z Ukrainy: Narodowy Uniwersytet Techniczny Ukrainy - Politechnikę Kijowską oraz Uniwersytet Narodowy - Politechnikę Lwowską. Obie uczelnie wejdą w skład interdyscyplinarnej sieci uczelni i instytucji reprezentujących środowiska akademickie, branżowe i społeczne.