Współpraca z Pałacem Saskim

Zdjęcie przedstawia Rektora PW prof. Krzysztofa Zarembę oraz Prezesa Zarządu Pałacu Saskiego Jan Edmunda Kowalskiego po podpisaniu listu intencyjnego

List intencyjny został podpisany 1 lipca 2022 r. w Gmachy Głównym PW

Główne obszary współpracy podpisanego przez Politechnikę Warszawską i Pałac Saski Sp. z o.o. listu intencyjnego dotyczą prowadzenia badań naukowych i wykorzystania wiedzy naszych ekspertów.

1 lipca 2022 r. dokument o współpracy podpisali Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba oraz członkowie zarządu Pałacu Saskiego: Prezes Jan Edmund Kowalski i Wiceprezes ds. finansowych Robert Cicirko. Spółka zajmuje się przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie odbudowy Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie. 

Uczelnia wspiera inicjatywy związane z zachowaniem dziedzictwa kulturowego i zrównoważonym zarządzaniem przestrzenią miejską. Udostępniamy zasoby naukowe, a nasi eksperci dzielą się wiedzą, tak, by dbałości o historię towarzyszyła nowoczesna myśl techniczna. Właśnie w tym zakresie - prowadzenia badań naukowych i wiedzy naszych ekspertów - realizowana będzie współpraca.