Wizyta sekretarza generalnego CESAER

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania w Politechnice Warszawskiej

Wizyta sekretarza generalnego stowarzyszenia CESAER w PW, 31 maja 2022 r./ fot. CWM PW

Omówienie współpracy, podsumowanie działalności grup roboczych oraz określenie wyzwań na najbliższe lata to najważniejsze tematy spotkania sekretarza generalnego stowarzyszenia CESAER, Davida Bohmerta z prorektorami i pracownikami Politechniki Warszawskiej. 

Spotkaniu, które odbyło się 31 maja br. w Politechnice Warszawskiej przewodniczył prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski - Prorektor ds. Nauki PW. Uczestniczyli w nim: prof. dr hab. inż. Renata Walczak - Prorektor ds. Filii PW w Płocku, przedstawicielka PW w Task Force Human Resources oraz przedstawiciele czterech innych grup roboczych CESAER: dr inż. Krzysztof Bakuła - Task Force Benchmark, prof. dr hab. Sylwia Sysko-Romańczuk - Task Force Innovation, prof. dr hab. inż. Przemysław Kupidura - Task Force Learning and Teaching oraz prof. dr hab. Robert Zajdler i Grzegorz Robak, Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej - Task Force Sustainable Funding. Przedstawiciele PW zaangażowani w pracę grup roboczych stowarzyszenia CESAER podsumowali swoje działania w ostatnim roku i przedstawili rekomendacje dotyczące dalszych działań. 

Stowarzyszenie CESAER powstało w 1990 r. i zrzesza obecnie 58 czołowych uniwersytetów, głównie politechnik. Politechnika Warszawska jest członkiem stowarzyszenia od 2005 r. jako jedna z trzech polskich uczelni członkowskich. CESAER działa poprzez grupy robocze (task forces), które zajmują się identyfikacją wspólnych problemów, włączaniem przedstawicieli uczelni partnerskich do działań stowarzyszenia, ułatwianiem wymiany dobrych praktyk i opracowywaniem rekomendacji dla Komisji Europejskiej.