Wydarzenia

Uroczyste posiedzenie Senatu w ramach Święta PW

Z okazji Dnia Politechniki Warszawskiej 15 listopada 2021 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu PW. Podczas wydarzenia zostały wręczone odznaczenia państwowe, nagrody w Konkursie o Nagrodę Siemensa oraz Nagroda Naukowa im. M. Wolfkego.

Termomodernizacja czterech domów studenckich PW

„Tulipan”, „Muszelka”, „Pineska” i „Bratniak” - te domy studenckie Politechniki Warszawskiej zostaną ocieplone dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 7 mln zł.  

Politechnika Warszawska i Orsted wykształcą specjalistów morskiej energetyki wiatrowej

Kształcenie przyszłych kadr dla sektora morskiej energetyki wiatrowej, a w przyszłości - stworzenie programu stypendialnego dla najzdolniejszych adeptów kształcących się w tej dziedzinie - to cele listu intencyjnego o współpracy podpisanego pomiędzy Politechniką Warszawską, a polską spółką Orsted.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” będą współpracowały z PW

Politechnika Warszawska i Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne „POLFA” podpisały 7 października 2021 r. list intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy o charakterze badawczo-rozwojowym i wdrożeniowym.

Wizyta Komisarza UE

Mariya Gabriel - odpowiedzialna w Komisji Europejskiej za innowacje, badania, kulturę, edukację i młodzież przyjechała do Polski. Odwiedziła m.in. Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, gdzie naukowcy z PW, przedstawili gościom nowoczesne laboratoria półprzewodnikowe i biotechnologiczne.

Politechnika Warszawska w Mazowieckiej Dolinie Wodorowej

Politechnika Warszawska znalazła się w gronie 25 podmiotów podpisujących list intencyjny na rzecz utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. W trakcie uroczystości uczelnię reprezentowała prof. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku.

Dyrektor Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych z wizytą na PW

Projekt kompleksu akceleratorów i detektorów NICA oraz działania konsorcjum NICA-PL były głównymi tematami spotkania z Grigorym V. Trubnikovem, Dyrektorem Zjednoczonego Instytutu Badań Jądrowych w Dubnej, który odwiedził Politechnikę Warszawską. 

Nawiązanie współpracy ze Spółką GAZTECH

12 października 2021 r. w Politechnice Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a Spółką GAZTECH.

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej mogła świętować uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych, które odbyły się 6 i 8 października 2021 r. Towarzyszyło im wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej.

Inauguracja roku akademickiego w PW Filii w Płocku

4 października 2021 r. w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku odbyła się inauguracja roku akademickiego 2021/2022.

Wydział Elektryczny świętował 100-lecie istnienia

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy, uroczystość z udziałem kilkuset gości, odznaczenia i medale, wystawa, a także spotkanie absolwentów - w te wydarzenia obfitowały obchody 100-lecia Wydziału Elektrycznego. Jubileusz świętowano 2 października 2021 r.

Vivat Academia! Inauguracja nowego roku akademickiego w PW

1 października 2021 r. Politechnika Warszawska rozpoczęła nowy rok akademicki. Gośćmi uroczystości byli m.in. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł, Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Kardynał Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.  

Terminarz uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki w PW

Obchody centralne inauguracji roku akademickiego 2021/2022 odbędą się 1 października o godz. 10.00 i będą transmitowane online. Tegoroczne uroczystości wydziałowe zainicjowane zostaną 30 września przez Wydział Geodezji i Kartografii oraz Wydział Inżynierii Materiałowej.

Politechnika Warszawska partnerem Nowego Europejskiego Bauhausu

Zniesienie granic między nauką i technologią, sztuką, kulturą i integracją społeczną, by umożliwić projektantom znalezienie rozwiązań codziennych problemów - to cel interdyscyplinarnego ruchu Nowy Europejski Bauhaus. Jego inicjatorem jest Komisja Europejska, a jednym z partnerów Politechnika Warszawska.

Ambasador Pakistanu z wizytą na PW

Współpraca w zakresie wymiany studentów, doktorantów i pracowników naukowych była głównym tematem spotkania z Ambasadorem Pakistanu w Rzeczypospolitej Polskiej Malikiem Muhammadem Farooqem, które odbyło się 14 września 2021 r.

PW na XXIX Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego

Politechnika Warszawska była jednym z wystawców podczas XXIX Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO), który odbył się w Kielcach w dniach 7-10 września 2021 r.

Instytut Badań Stosowanych PW weźmie udział w wykonaniu pomiarów jakości powietrza w sąsiedztwie tunelu na Ursynowie

GDDKiA wybrała wykonawcę pomiaru powietrza w sąsiedztwie tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy na Ursynowie. Prace zrealizuje konsorcjum, w skład którego weszły firma Lemitor Ochrona Środowiska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Instytut Badań Stosowanych PW.

Prof. Władysław Findeisen odebrał insygnia honorowego obywatelstwa Warszawy

Prof. Władysław Findeisen, wybitny uczony i działacz publiczny, Rektor PW w latach 1981-1985, odebrał insygnia honorowego obywatelstwa Warszawy. Uroczystość odbyła się 31 lipca 2021 r., w Dniu Pamięci Warszawy, podczas uroczystej sesji Rady Miasta.

Wydział Inżynierii Produkcji zmienia nazwę

Zgodnie z zarządzeniem Rektora PW od 1 sierpnia 2021 r. Wydział Inżynierii Produkcji funkcjonuje jako Wydział Mechaniczny Technologiczny. Zmianę pozytywnie zaopiniował Senat Politechniki Warszawskiej.

PW, Instytut Łączności i IS-Wireless łączą siły w kwestii cyberbezpieczeństwa sieci 5G

Politechnika Warszawska, Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy oraz firma IS-Wireless podpisały porozumienie w sprawie współpracy na rzecz cyberbezpieczeństwa sieci 5G. Wspólnie opracują model zwiększający bezpieczeństwo sieci telekomunikacyjnych opartych o ekosystem dostawców.