Posiedzenie Rady PW Filii w Płocku

Zdjęcie przedstawia członków Rady ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku

Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, fot. PW Filia w Płocku

27 maja 2022 r. spotkała się Rada ds. Partnerstwa Gospodarczo-Społecznego przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku, której zadaniem jest doradztwo i opiniowanie w zakresie rozwoju, planów strategicznych oraz współdziałania z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Radę stanowią przedstawiciele parlamentu, samorządów, oświaty, nauki i sektora gospodarczego oraz kierownictwo Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Jej celem jest wspieranie i promowanie Politechniki Warszawskiej w wypełnianiu jej misji edukacyjnej, naukowej i społecznej, a także zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących planów prorozwojowych miasta Płocka i regionu północno-zachodniego Mazowsza. Więcej na jej temat pisaliśmy TUTAJ>>

Na posiedzeniu przedstawiono plany działalności Filii, głównie w obszarach promocji wiedzy technicznej. Omówiono temat współpracy uczelni z otoczeniem społeczno-gospodarczym, a także rolę Filii w Płocku i regionie.

Obecnie planowane jest podjęcie przez uczelnię działań dotyczących, m.in. nowych kierunków kształcenia i specjalności, zespołów programowych dla kierunków kształcenia, systemowego wsparcia rozwoju kadry nauczycieli akademickich, utrzymania i rozwoju potencjału naukowego, badawczego i dydaktycznego uczelni.

Członkowie Rady podkreślali znaczenie Politechniki Warszawskiej dla regionu i kraju, zwłaszcza w zakresie innowacji, wdrożeń, transferu wiedzy i współpracy z sektorem gospodarczym.