Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych PW już otwarte

Zdjęcie ludzi przecinających wstęgę podczas otwarcia Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych

Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy Poligon Badawczo-Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”

14 maja 2022 r. Politechnika Warszawska otworzyła laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych na lotnisku w Przasnyszu. To unikalne w skali kraju i Europy miejsce, gdzie prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi.

Nowe laboratorium to pracownie i warsztaty pozwalające na wytwarzanie, testowanie i serwisowanie dronów. Powstało również centrum obliczeniowe i system monitorowania przestrzeni powietrznej w oparciu o radary pasywne. Dzięki temu Przasnysz jest pierwszym na świecie miastem, którego przestrzeń powietrzna jest monitorowania za pomocą tej technologii.

- Otwarcie ośrodka jest olbrzymim sukcesem, wpisującym się w realizację aktualnej strategii Politechniki Warszawskiej - powiedział w swoim wystąpieniu w trakcie uroczystości otwarcia prof. Krzysztof Zaremba, Rektor PW. - Dzięki współpracy z władzami samorządowymi, administracją rządową oraz wykorzystaniu środków Unii Europejskiej, mamy możliwość prowadzenia unikalnych i bardzo potrzebnych badań. Drony to dziś stały element naszej rzeczywistości, a ich rola - także ze względu na sytuację międzynarodową - będzie wzrastać. Cieszę się, że Politechnika Warszawska jest liderem w tej dziedzinie i gratuluję sukcesu wszystkim zaangażowanym w powstanie laboratorium.

Zdjęcie Ośrodka Badań Lotniczych i Kosmicznych PW

W ośrodku prowadzone są badania nad bezzałogowymi statkami powietrznymi oraz technologiami radarowymi, fot. Paweł Waligóra

W trakcie uroczystości przedstawione zostały szczegóły projektu, plany rozwojowe oraz zakres prowadzonych prac.

- Ośrodek Badań Lotniczych i Kosmicznych jest administrowany przez Wydział Mechaniczny Energetyczny i Lotnictwa, ale udział w nim ma również Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Geodezji i Kartografii. Jestem przekonany, że również inne wydziały znajdą tu dobre miejsce dla realizacji swoich prac badawczych - podkreślił prof. Janusz Frączek, Dziekan Wydziału MEiL. - Planowane są dalsze inwestycje w infrastrukturę ośrodka w ramach projektu „Mazowiecka platforma technologii materiałowych i sensorycznych oraz zastosowań w konwersji i magazynowaniu energii, elektromobilności, lotnictwie oraz systemach autonomicznych”. Mamy również plany związane z rozwojem szkolenia lotniczego oraz instalacji do badań kosmicznych.

- W działaniach ośrodka szczególny nacisk chcemy położyć na powstanie krajowego centrum kompetencji w obszarze wykorzystania dronów na potrzeby rolnictwa i leśnictwa - powiedział prof. Robert Głębocki, kierownik projektu OBLOT. - Pozwoli to na rozwój technologii bezzałogowych statków powietrznych w naszym kraju i budowę systemów w pełni autonomicznych, mogących samodzielnie realizować zadania. Liczymy tu na współpracę i wsparcie ze strony Ministerstwa Infrastruktury, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz całego środowiska „droniarzy” w Polsce. Ośrodek jest otwarty na współpracę ze wszystkimi instytucjami badawczymi oraz firmami z Polski i UE.

W uroczystości otwarcia, obok władz i przedstawicieli Uczelni, udział wziął Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, przedstawiciele: Ministerstwa Infrastruktury, władz samorządowych, MJWPU, PAŻP oraz przyszłych użytkowników technologii (m.in. wojsko, policja, straż pożarna czy służby leśne).

Zdjęcie uczestników uroczystego otwarcia laboratorium

Ośrodek w Przasnyszu ma się stać krajowym centrum kompetencji w obszarze wykorzystania dronów na potrzeby rolnictwa i leśnictwa

Budowa laboratorium jest jednym z elementów projektu „Terenowy Poligon Badawczo-Wdrożeniowy w powiecie przasnyskim”, realizowanego przez Politechnikę Warszawską na terenie lotniska w Przasnyszu. Projekt jest współfinansowany ze źródeł Unii Europejskiej, a jego celem jest wzmocnienie aktywności badawczo-rozwojowej Uczelni oraz wzrost komercjalizacji wyników badań. Całość inwestycji to 33 mln zł, w tym 24 mln zł to aparatura badawcza. Łącznie utworzonych zostało 9 laboratoriów i warsztatów, głównie skupionych na platformach bezzałogowych i lekkim lotnictwie.

Powiązane materiały:
PW podpisała umowę w ramach realizacji założeń projektu poligonu doświadczalno-wdrożeniowego
PW podpisała końcowy akt notarialny kupna działek związanych z lądowiskiem w Przasnyszu
Podpisanie umowy na wybudowanie budynku laboratorium na terenie lotniska PW w Przasnyszu
Na lotnisku PW powstanie nowe laboratorium
Laboratorium Ośrodka Badań Lotniczych PW gotowe