PW na konferencji Defence24 Day

Zdjęcie przedstawia rozmawiających uczestników konferencji

Konferencja Defence24 Day, 24-25 maja 2022 r., Centrum EXPO XXI, fot. CEZAMAT

Za nami wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej dotycząca obronności, bezpieczeństwa oraz sektora zbrojeniowego - Defence24 Day. Na stoisku zaprezentowano rozwiązania z zakresu układów scalonych i półprzewodników, radiolokacji oraz metod obrazowania. 

Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z możliwościami technologicznymi laboratoriów Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT oraz zobaczyć dwa projekty Politechniki Warszawskiej. Pierwszy przygotowała spółka spin-off XY-Sensing. Autorem drugiego projektu jest dr inż. Damian Gromek z  Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Gościem honorowym konferencji był prof. dr hab. inż. Adam Woźniak, Prorektor ds. Nauki PW, który przedstawił potencjał współpracy między nauką i sektorem militarnym w bloku prezentacyjnym „Modernizacja wojsk obrony powietrznej”. Nasi naukowcy uczestniczyli również w dyskusjach, spotkaniach i debatach.

XY-SAR Sensor to kompaktowy, zminiaturyzowany radar do obrazowania powierzchni ziemi, niezależnie od warunków atmosferycznych oraz pory doby i roku. Urządzenie pozwala na dokładne rozpoznanie obiektów naziemnych i ich elektroniczne odwzorowanie w przedziale odległości od 20 do 200 m. Zaprezentowanie rozwiązanie gwarantuje znaczącą rozdzielczość i rozróżnialność obiektów, sięgającą nawet 30 cm. Dzięki takim funkcjonalnościom radar może mieć bardzo szerokie spektrum zastosowań, jak np.: porównanie zmian otoczenia do zastosowania w rolnictwie lub leśnictwie, monitoring infrastruktury krytycznej lub ochrona naziemnych obiektów strategicznych.

Demonstrator systemu wspomagania nawigacji inercyjnej dla rakiet i amunicji precyzyjnej to projekt przygotowany przez dr. inż. Damiana Gromka. W ramach tej technologii wypracowano korektę nawigacji w oparciu o porównanie zobrazowania SAR z zapisanymi w bazie danych cechami charakterystycznymi terenu. Rozwiązanie to zwiększa dokładność naprowadzania rakiet i amunicji, wykorzystuje niską moc nadawania, co utrudnia wykrycie urządzenia oraz działa na dwóch kanałach odbiorczych, umożliwiając prace w trybie interferometrycznym.

Prof. dr hab. inż. Romuald Beck, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych CEZAMAT reprezentował Politechnikę Warszawską podczas debaty „Pole walki przyszłości. W kierunku technologii przełomowych i wyłaniających się”. W dyskusji wzięli również udział  gen. dyw. pil. Dariusz Malinowski - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, płk Przemysław Kukawski - Główny Specjalista Szefostwa Badań i Rozwoju w Agencji Uzbrojenia, Adam Bartosiewicz - Wiceprezes Zarządu Grupy WB oraz prof. dr hab. inż. Piotr Szynkarczyk - Dyrektor Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP.

Panel dyskusyjny poprzedzono pokazem filmu „Slaughterbots”, w którym przedstawiono wizję przyszłości. Zaprezentowane w filmie bezpilotowe systemy latające są wielkości dłoni i mogłyby operować w roju, aby eliminować wybrane cele. Miniaturyzacja urządzeń związana jest ściśle z postępem w produkcji układów scalonych i półprzewodników. Do tych zagadnień ustosunkował się prof. Beck, opowiadając o narzędziach i możliwościach finansowania produkcji małoskalowej układów scalonych w CEZAMAT. 

"

Dzięki uwzględnieniu takiego celu już na etapie budowania infrastruktury technicznej i technologicznej CEZAMAT oparcie zdolności do produkowania bezpiecznych układów scalonych właśnie o nasze laboratoria pozwoliłoby skrócić czas dochodzenia do zdolności produkcyjnych o połowę, a  koszty takiego przedsięwzięcia nawet o ponad połowę – wyjaśniał prof. Beck. 

"

Podkreślono, że takie przedsięwzięcie jest realne i miałoby istotne znaczenie dla zwiększenia bezpieczeństwa w kwestii układów scalonych, a także pozwoliło na pełną kontrolę produkcji.

Konferencja Defence24 Day to wiodąca konferencja w Europie Środkowej i Wschodniej dedykowana polityce bezpieczeństwa, obronności oraz sektorowi zbrojeniowemu. Partnerem głównym wydarzenia była Politechnika Warszawska.

Źródło: Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT