Z wizytą w ośrodkach naukowych Kazachstanu

W dniach 22-29 listopada 2021 r. przedstawiciele Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW gościli w ośrodkach naukowych Kazachstanu. Podczas wizyty podpisana została umowa o współpracy przez L.N. Gumilyov Eurasian National University.

Politechnikę Warszawską reprezentowali: Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni, Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów, mgr inż. Bartosz Bednarz oraz dr inż. Agnieszka Dąbska z Zakładu Budownictwa Wodnego i Hydrauliki WIBHiIŚ PW, która w tym czasie odbywała trzymiesięczny staż na Wydziale Architektury i Budownictwa L.N. Gumilyov Eurasian National University. Delegacja odwiedziła L.N. Gumilyov Eurasian National University (ENU) w Nur-Sułtan, Highway Research Institute (KazDorNII) oraz Kazakh Leading Academy of Architecture and Civil Engineering (KazGASA) w Ałmaty w Kazachstanie.

23 listopada br. delegacja z Politechniki Warszawskiej uczestniczyła w spotkaniu w ENU, podczas którego została podpisana Umowa o współpracy przez L.N. Gumilyov Eurasian National University. ENU reprezentowali: Prorektor ds. Studenckich, Yerkin Ongarbayev, Prorektor ds. Nauki, Komercjalizacji i Współpracy z Zagranicą, Gulnara Merzadinova, Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa, Temirkhan Tolkynbaev, Dyrektor Instytutu Geotechnicznego ENU, prof. Askar Zhussupbekov i Kierownik Katedry Projektowania Budynków i Budowli, Zhanbolat Shakhmov. Na spotkaniu byli obecni również przedstawiciele Wydziału Architektury i Budownictwa ENU. W spotkaniu uczestniczył Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP w Republice Kazachstanu, Selim Chazbijewicz. Podczas uroczystości Dziekan WIBHIiŚ przekazał władzom ENU oraz Ambasadorowi Nadzwyczajnemu i Pełnomocnemu RP w Republice Kazachstanu monografie 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Uroczystość podpisania Memorandum o współpracy między PW i ENU: Dziekan Wydziału Architektury i Budownictwa ENU, Temirkhan Tolkynbaev (z lewej) i Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW, Paweł Popielski 

Po uroczystości odbyło się Kazachsko-Polskie Seminarium Geotechniczne TC 305 (ISSMGE) „Infrastruktura geotechniczna wielkich miast i nowych stolic”, na którym obie strony wygłosiły referaty. Delegaci zwiedzili także Muzeum-gabinet L.N. Gumileva, Muzeum Piśmiennictwa Języków Tureckich oraz laboratoria Katedry Projektowania Budynków i Budowli Wydziału Architektury i Budownictwa ENU.

W kolejnym dniu delegacja uczestniczyła w wycieczce technicznej w Nur-Sultan. Delegaci odwiedzili Expo 2017 i Muzeum Energii Przyszłości NUR ALEM oraz plac budowy na terenie EXPO-2017, na którym były wykonywane fundamenty palowe wielofunkcyjnego obiektu „Diamond” przez KGS-Astana Sp. z o. o.

Delegacja PW na placu budowy KGS-Astana

25 listopada br. odbyła się druga część Kazachsko-Polskiego Seminarium Geotechniczne TC 305 (ISSMGE) w KazDorNII w Ałmaty. Gospodarzami byli: członek korespondencyjny Narodowej Akademii Nauk Republiki Kazachstanu, prof. dr hab. Bagdat Teltayev, vice-dyrektor KazDorNII dr inż. Yerbol Aitbayev oraz inni przedstawiciele KazDorNII. Współmoderatorem seminarium został Przewodniczący Komitetu Geotechniki w Kazachstanie, Przewodniczący Komitetu Technicznego 305 (ISSMGE), Dyrektor Instytutu Geotechniki ENU im. L.N. Gumilova, prof. dr hab. Askar Zhussupbekov. Delegaci odwiedzili laboratoria badawcze KazdorNII. W ramach wycieczki technicznej uczestnicy seminarium odwiedzili pierwszą zaporę hydrotechniczną na świecie zbudowaną metodą wybuchową, zaporę Medeu (lata 1966-1967).

Uczestnicy spotkania podczas wizyty technicznej w laboratoriach badawczych KazDorNII (z lewej): mgr inż. Bartosz Bednarz (PW), prof. Bagdat Teltayev (KazDorNII), dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni (PW) i prof. Askar Zhussupbekov (ENU)

26 listopada 2021 roku w KazGASA odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli Rektor KazGASA prof. Margarita Imandosova oraz Dziekan Wydziału Budownictwa Ogólnego prof. Raikhan Imambayeva. Omówiono możliwości współpracy KazGASA z PW. Rektor KazGASA, prof. Margarita Imandosova przekazała na ręce Dziekana WIBHiIŚ jednostronnie podpisany przez KazGASA list intencyjny o współpracy, Dziekan WIBHiIŚ PW, dr hab. inż. Paweł Popielski, prof. uczelni przekazał Rektor KazGASA, prof. Margarita Imandosova, monografię 100-lecia Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. Po zakończeniu części oficjalnej studenci KazGASA mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom Politechniki Warszawskiej. Odwiedzono laboratoria techniczne wyposażone w oryginalne modele i stanowiska badawcze. 27 listopada delegacja PW wzięła udział w wyprawie do Kanionu Szaryńskiego rzeki Szaryn w Szaryńskim Parku Narodowym w Kazachstanie.

Wizyta w laboratorium technicznym KazGASA

Głównym organizatorem pobytu delegacji w Kazachstanie i koordynatorem wizyty polskiej delegacji był Przewodniczący Komitetu Geotechniki w Kazachstanie, Dyrektor Instytutu Geotechniki ENU, prof. dr hab. Askar Zhussupbekov.

Źródło i zdjęcia: dr inż. Agnieszka Dąbska, WIBHiIŚ PW
Zdjęcie główne: Uczestnicy spotkania w KazGASA