Spotkanie członków Akademii Inżynierskiej w Polsce w murach PW

14 grudnia 2021 r. na Wydziale Inżynierii Materiałowej PW odbyło się 37. Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne Akademii Inżynierskiej w Polsce, połączone z seminarium naukowym poświęconym postaci prof. Macieja Grabskiego.

Zgromadzenie otworzył Prezes Akademii Inżynierskiej w Polsce (AIP) prof. Jerzy Barglik, który przedstawił informację o działalności stowarzyszenia w roku 2021 oraz przygotowaniach do jubileuszu 30-lecia AIP.

Zgromadzenie otworzył Prezes AIP prof. Jerzy Barglik

Następnie wręczono dyplomy i legitymacje członkom, którzy zostali przyjęci do Akademii w trakcie poprzednich Zgromadzeń. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele PW: prof. dr hab. inż. Roman Barlik z Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, były Rektor PW.

Członkowie AIP wybrani w trakcie poprzednich Zgromadzeń

Podczas zgromadzenia w poczet Akademii przyjęto nowych członków. Dyplomy i legitymacje członkowskie wręczył Prezes AIP - prof. Jerzy Barglik.

Nowi członkowie Akademii Inżynierskiej w Polsce

Następnym punktem spotkania było wręczenie honorowego odznaczenia Akademii Inżynierskiej w Polsce, jakim jest Medal im. Gabriela Narutowicza. Wyróżnienie z rąk Prezesa AIP - prof. Barglika i członka Kapituły Medalu Ewy Mankiewicz-Cudny odebrał prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, były Rektor Politechniki Warszawskiej.

Prof. Jan Szmidt odebrał Medal Gabriela Narutowicza z rąk Prezes NOT Ewy Mankiewicz-Cudny i Prezesa AIP Jerzego Barglika

W drugiej części zgromadzenia odbyło się seminarium naukowe. Pierwsze wystąpienie poświęcono przedstawieniu sylwetki wybitnego naukowca, specjalisty z obszaru inżynierii materiałowej - prof. Macieja Grabskiego, byłego pracownika Wydziału Inżynierii Materiałowej PW. Tą część poprowadził uczeń prof. Grabskiego -  prof. dr hab. inż. Krzysztof Kurzydłowski.

Historię i teraźniejszość Wydziału Inżynierii Materiałowej AIP przedstawił Dziekan prof. Jarosław Mizera

Drugi referat dotyczył historii i teraźniejszości Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Tą część seminarium poprowadził dziekan Wydziału, a zarazem członek Akademii Inżynierskiej w Polsce - prof. dr hab. inż. Jarosław Mizera.

Uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego Akademii Inżynierskiej w Polsce

Na koniec posiedzenia jego uczestnicy mieli okazję zwiedzić wybrane laboratoria.

Źródło: Andrzej Pachuta - Sekretarz Generalny AIP, Dariusz Świsulski - redaktor Newslettera AIP
Zdjęcia: fot. Dariusz Świsulski