PW Filia w Płocku podpisała dwa porozumienia o współpracy

PW Filia w Płocku zawarła dwa porozumienia o współpracy - 15 lutego z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami w Płocku, a 16 lutego 2022 r. z Biblioteką Pedagogiczną w Płocku.

Celem obu porozumień jest wykorzystanie potencjału naukowego oraz bazy badawczej i eksperckiej Politechniki Warszawskiej przy jednoczesnym wsparciu ze strony partnerów działalności naukowej i dydaktycznej, realizowanej przez Politechnikę Warszawską Filię w Płocku, biorąc jednocześnie pod uwagę plany rozwojowe obu stron.

Porozumienie ze strony PW podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak, ze strony spółki - Prezes Zarządu Stefan Kotlewski oraz Wiceprezes Zarządu Katarzyna Małgorzata Struzik

Porozumienie ze strony PW podpisała Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renata Walczak, ze strony Biblioteki - Agnieszka Olczyk, Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Płocku

Współpraca dotyczyć będzie przedsięwzięć o charakterze społecznym, gospodarczym i oświatowym.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku