PW podczas Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021

O tym, jak wykorzystać potencjał internetu jednocześnie przeciwdziałając zagrożeniom w sieci rozmawiali uczestnicy Szczytu Cyfrowego ONZ - IGF 2021, który odbył się w dniach 6-10 grudnia 2021 r. w Katowicach. Częścią wydarzenia był panel dyskusyjny dotyczący technologii kwantowych, zorganizowany przez Politechnikę Warszawską.

Uczestnicy panelu, m.in. dr inż. Grzegorz Kasprowicz i dr inż. Zbigniew Wawrzyniak z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW, zaprezentowali i omówili kluczowe czynniki i wyzwania związane z innowacjami. Dyskutowali, w jaki sposób technologie i obliczenia kwantowe wpływają na nowe podejście do prac badawczo-rozwojowych, a także o wyzwaniach i możliwościach wdrażania technologii kwantowych w tych pracach.

W szczycie uczestniczyła również prof. dr hab. inż. Ewa Niewiadomska-Szynkiewicz - zastępca dyrektora NASK i dyrektor ds. naukowych oraz badaczka z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych, która wzięła udział w debacie o cyfrowej suwerenności i solidarności. Ekspertami w dyskusjach byli także dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych (panel o różnych wymiarach branży fintech) oraz dr inż. Witold Skomra z Wydziału Zarządzenia (panel o cyberbezpieczeństwie i zarządzaniu kryzysowym).

Szczyt Cyfrowy ONZ - IGF jest organizowany co roku przez Sekretarza Generalnego ONZ. Tematem przewodnim spotkania w Katowicach był „Zjednoczony Internet”. Hasło stanowiło wezwanie do wzmożenia wspólnych wysiłków na rzecz osiągnięcia powszechnego dostępu do sprawnie działającego internetu, inkluzji gospodarczej i ochrony praw człowieka w sieci.

W wydarzeniu wzięło udział ponad 7000 innowatorów, prezesów dużych firm technologicznych, ministrów i parlamentarzystów, a także młodzież - po to, by zwiększyć wysiłki na rzecz budowy otwartej, bezpiecznej i wolnej cyfrowej przyszłości. Podczas otwarcia Politechnikę Warszawską reprezentował prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju.