Seminarium o sztucznej inteligencji - relacja

O wyzwaniach związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji rozmawiali uczestnicy seminarium zorganizowanego 7 grudnia 2021 r. przez Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Zarządzania PW.

Tematyka seminarium pt. „O odpowiedzialnej innowacji, prawach człowieka i o tym, że robot nie może skrzywdzić człowieka” dotyczyła wyzwań związanych z coraz szerszym wprowadzaniem do użytku społecznego i gospodarczego rozwiązań opartych na technologii sztucznej inteligencji.

Spotkanie rozpoczęła dr hab. Agnieszka Skala, prof. uczelni. Weronika Turek, która poza pracą prawnika jest także mentorem startupów w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW, przedstawiła najbardziej aktualne wyzwania etyczno-regulacyjne związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Mówiła m.in. o pojęciu „odpowiedzialnej innowacji”, czyli takiej, której wdrażanie bierze pod uwagę skutki społeczne, ekonomiczne, skutki dla środowiska naturalnego, już w początkowej fazie projektowania nowych rozwiązań lub ustalania celu badań naukowych.

Analizę od strony prawnej pogłębiła adwokat Anna Turek, która skupiła się na treści projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zharmonizowane przepisy dotyczące sztucznej inteligencji, opublikowanego przez Komisję Europejską w kwietniu 2021 r. Istotnym elementem tej propozycji jest definicja „systemu sztucznej inteligencji”.

Konrad Kostrzewa, założyciel kilku startupów wykorzystujących technologię „machine learning” (Venturai, Autonomy Now), podzielił się przykładami zastosowań sztucznej inteligencji w praktyce biznesowej i przedstawił najciekawsze kierunki rozwojowe omawianych rozwiązań.

Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi, którą moderował Łukasz Sztern, koordynator Inkubatora Innowacyjności PW. 

Seminarium naukowe zorganizował nowo powstały Zakład Przedsiębiorczości i Innowacji na Wydziale Zarządzania PW, we współpracy z Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW oraz Kancelarią Decisive Worldwide Szmigiel Papros Gregorczyk sp.

Formuła seminarium będzie powtarzana kwartalnie. Tematyka spotkań będzie skoncentrowana wokół aktualnych wyzwań technologicznych i zarządczych, z którymi zmagają się innowacyjni przedsiębiorcy, a zwłaszcza startupy uczestniczące w programach inkubacyjnych i akceleracyjnych realizowanych przez Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW.

Źródło: Wydział Zarządzania PW