LOP-y pomogą naukowcom PW w realizacji projektów badawczych

Zdjęcie przedstawiające osoby podpisujące porozumienie

Wsparcie naukowców PW w przygotowaniu i realizacji projektów badawczych, zwłaszcza międzynarodowych - to cel Lokalnych Oddziałów Projektowych. Na początek, w ramach pilotażu, dwa takie oddziały pomogą pracownikom czterech wydziałów.

Lokalne Oddziały Projektowe (LOP-y) zapewnią bezpośrednie wsparcie dla liderów projektów, w tym pomoc we wszystkich obszarach pozamerytorycznych: budżetowaniu, analizach biznesowych, ocenie ryzyka.

Wraz z Centrum Obsługi Projektów PW, którego działania mają uzupełniać, stworzą System Obsługi Projektów. Jego głównym celem jest skoncentrowanie wsparcia administracyjnego na jakości procesu i wyeliminowaniu wszelkich działań niepotrzebnie obciążających zespół projektowy. Docelowo każdy projekt ma być traktowany jak szansa biznesowa dla uczelni, a kierownik otrzyma maksymalne wsparcie z jej strony.

Jako pierwsze powstały dwie komórki: LOP Fizyka, który będzie wspierał administracyjnie pracowników Wydziału Fizyki, a także LOP Południe. Ten drugi obejmie swoim zakresem Wydziały: Mechatroniki, Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Mechaniczny Technologiczny.

Porozumienie w tej sprawie podpisali 17 marca 2022 r.: prof. Małgorzata Lewandowska - kierownik zespołu zarządzającego projektem „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”, w ramach którego powstały LOP-y, Małgorzata Woźniak - Dyrektor Centrum Obsługi Projektów PW, a także Dziekani: prof. Wojciech Wróbel (Wydział Fizyki), prof. Gerard Cybulski (Wydział Mechatroniki), prof. Tomasz Chmielewski (Wydział Mechaniczny Technologiczny),  prof. Piotr Przybyłowicz (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych).

Zdjęcie: Biuro projektu IDUB