Statut i Strategia

Kluczowe dokumenty uczelni - statut i strategia - określają najważniejsze przepisy dotyczące jej działania oraz kierunki rozwoju na kolejne lata.

Strategia rozwoju jest dokumentem, wyznaczającym kierunki działania Politechniki Warszawskiej na kolejne dziesięciolecie. Określa wizję uczelni przyszłości, definiuje misję, wskazuje podstawowe wartości, jakimi kierują się członkowie jej społeczności. Prezentuje także zbiór celów strategicznych we wszystkich obszarach działania, uzupełniony listami celów operacyjnych i planowanych działań zmierzających do ich realizacji.

Strategia rozwoju na lata 2021–2030 zakłada kontynuację wielu działań określonych w dokumencie Strategia rozwoju Politechniki Warszawskiej do roku 2020, uchwalonym przez Senat Politechniki Warszawskiej 23 lutego 2011 r. Pojawia się w niej jednak wiele nowych elementów, dostosowujących działanie uczelni do dynamicznie zmieniającego się otoczenia.

Statut, podstawowy dokument regulujący funkcjonowanie uczelni, zawiera najważniejsze przepisy dotyczące jej działania. Określa przede wszystkim organizację i zasady funkcjonowania PW, organy kolegialne, skład senatu, funkcje i stanowiska kierownicze, przepisy ogólne. Misja Politechniki Warszawskiej podkreśla starania uczelni o to by badania oraz nauczanie podejmowane były z zamiarem tworzenia nowych, użytecznych społecznie wartości. Myśl tworzona na Uczelni służyć ma wewnątrz i na zewnątrz, z poszanowaniem praw autorów, ale i z otwartością na potrzeby społeczeństwa.

Pliki do pobrania: