Relacja z 4. Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego

O niezbędnych zmianach w gospodarce, które są szansą dla nauki i biznesu rozmawiali uczestnicy 4. Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbyło się online w dniach 16-17 lutego 2022 r.

Konferencję otworzyli: Krzysztof Pietraszkiewicz - Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego i Prezes Związku Banków Polskich, prof. Arkadiusz Mężyk - Rektor Politechniki Śląskiej i Przewodniczący KRASP oraz prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej i Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia KRASP.

- Nie da się rozwiązać żadnego poważnego problemu we współczesnym świecie, w Polsce, bez współdziałania świata nauki ze światem gospodarki, a także polityki i administracji - podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. - Musimy wspólnie, w Polsce, Europie, na świecie, podjąć skoordynowane działania, aby przeciwstawić się zmianom w klimacie, wyjałowieniu gleb, zaśmieceniu oceanów, aby chronić zasoby słodkiej wody i podjąć działania w wielu obszarach - dodał.  

- Bez skutecznej współpracy nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym nie osiągniemy właściwego poziomu rozwoju technologicznego i przede wszystkim nie uda nam się skutecznie chronić naszej planety przed skutkami tego rozwoju - mówił prof. Arkadiusz Mężyk, Przewodniczący KRASP.

- Senat Politechniki Warszawskiej jednogłośnie przyjął nową strategię rozwoju uczelni do roku 2030. Już w jej pierwszej jej części, misji, podkreślamy, że głównym obiektem naszego zainteresowania będzie człowiek. Będziemy dbali o to, żeby ratować życie ludzkie, a także nasza planetę przed wspomnianymi zagrożeniami. Mamy ogromne poczucie społecznej odpowiedzialności nauki i inżynierów - zaznaczył prof. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Pierwszego dnia Forum odbyły się dwie sesje panelowe pod wspólnym tytułem „Modernizacja gospodarki - wykorzystanie szans dla Polski”. Rozmawiano o możliwych scenariuszach, a także potencjale naukowym i edukacyjnym dla współdziałania z biznesem.

W drugim dniu wydarzenia dyskusje prowadzone były pod hasłem „Zielony ład i zmiany w gospodarce na rzecz ograniczenia emisji CO2”. Zastanawiano się, co zrobić dla uniknięcia katastrofy, a także jak budować świadomość i zaangażowanie społeczne na rzecz Zielonego ładu. Przedmiotem rozmów było także finansowanie transformacji w strategicznych sektorach gospodarki.

- Chciałbym podkreślić, że we wszystkich wypowiedziach potwierdzamy zgodę co do pewnej diagnozy strategicznej, w jakich obszarach powinniśmy podejmować działania w uczelniach, przedsiębiorstwach, w skali państwa. Na pewno z tych wypowiedzi przebijał się głos, że powinniśmy budować porozumienie, stabilność, ponieważ w tych warunkach lepiej się planuje pewne strategie, ale także realizuje, w tym działania o charakterze innowacyjnym. Wyrażona została gotowość przez wszystkich przedstawicieli, zarówno uczelni, jaki i biznesu, do tego, aby uczestniczyć w tych przemianach, które są przed nami - podsumował wydarzenie Krzysztof Pietraszkiewicz.

Nagrania z obu dni konferencji dostępne są TUTAJ>>