DEMIST’21 - o gospodarce cyfrowej na Wydziale Zarządzania PW

Za sprawą pandemii ostatnie dwa lata były na całym świecie przyspieszonym testem technologii i kompetencji cyfrowych we wszelkich obszarach nauki, administracji i biznesu. Taka myśl towarzyszyła obradom V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej DEMIST’21 (Gospodarka cyfrowa - zarządzanie, innowacje, społeczeństwo i technologie), która odbyła się online w dniach 16-17 listopada 2021 r.

Uczestników konferencji przywitał Przewodniczący Rady Naukowej DEMIST’21 - dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, zaś obrady konferencyjne otworzył Dziekan Wydziału Zarządzania (WZ) - dr hab. inż. Jarosław Domański, który w swoim wystąpieniu skupił się na społecznym ujęciu istoty wartości oferowanej przez biznes jego klientom i jej składowych.

Projektowanie doświadczeń klienta cyfrowego biznesu

Pierwszy blok tematyczny, zatytułowany „Projektowanie doświadczeń klienta cyfrowego biznesu”, składał się z dwóch wystąpień eksperckich. Pierwsze - „Audyt w trójkącie nieskończoności produktu cyfrowego” - wygłosił Tomasz Żmuda (Head of UX & Conversion, Morele.net). Opowiedział o krokach, które prowadzą do powstania arkusza ewaluacyjnego, mierzącego jakość użytkową produktu cyfrowego. W kolejnej prelekcji Przemysław Pawełek (Senior Enterprise Architect, Circle K Business Centre) poruszył temat wpływu pandemii Covid-19 na projektowanie produktów i usług. Blok zakończył panel dyskusyjny, do którego dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (WZ) zaprosił: Marcina Kordowskiego (Kordowski Digital), Joannę Ostafin (Project: People, DesignWays Conf & DesignWays Hub) oraz Beatę Rąbińską (Kantar Polska). Dyskusja poświęcona była kierunkom rozwoju obszaru Customer Experience (CX), User Experience (UX) i metodom badań w tym zakresie.

Dane - podstawowy surowiec gospodarki cyfrowej

Kolejny blok tematyczny konferencji poświęcony był problematyce danych jako podstawowego „surowca” gospodarki cyfrowej. W swoim wystąpieniu, zatytułowanym „Dane mają lepszy pomysł”, dr hab. Andrzej Wodecki (WZ) opowiedział o potencjalne sztucznej inteligencji w przetwarzaniu danych dla biznesu i administracji. Ten wątek uzupełniła kolejna prezentacja, w której Usamah Afifi (CxTech) opowiedział o przykładzie praktycznego wdrożenia programu profilująco-lojalnościowego, opartego o dane zakupowe klientów, wspieranego technologią blockchain. Gospodarz bloku tematycznego - mgr Radosław Zając (WZ) - zaprosił prelegentów do dyskusji, a dołączyła do niej dr hab. inż. Katarzyna Rostek, prof. PW (WZ). Rozmowa dotyczyła problematyki gromadzenia, jakości i potencjału wykorzystania danych we współczesnej gospodarce.

Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym - regulacje, zastosowania, perspektywy

Ostatni blok tematyczny pierwszego dnia obrad „Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym - regulacje, zastosowania, perspektywy” przygotowała i poprowadziła gościnnie dr hab. Regina Lenart-Gansiniec, prof. UJ. W części eksperckiej dr Dominika Kaczorowska-Spychalska (Dyrektor Centrum Mikser Inteligentnych Technologii, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego) wygłosiła prelekcję pt. „Sztuczna inteligencja w sektorze publicznym - czy można się z nią zaprzyjaźnić?”. Mateusz Jakubik (Specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w iSecure Sp. z o.o., Ekspert w Fundacji AI LAW TECH) oraz Roman Bieda (Counsel w Kancelarii Maruta Wachta, Prezes Zarządu Fundacji AI LAW TECH) poruszyli temat wybranych aspektów etycznych sztucznej inteligencji. Celem dyskusji eksperckiej, w której obok przewodniczącej bloku udział wzięli: Patryk Choroś (Freelancer, Ekspert), Grzegorz Zajączkowski (Lider Cyfryzacji KE na Polskę, Ekspert Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Polskich Portów Lotniczych), prof. dr hab. Ewa Ziemba (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), było znalezienie odpowiedzi na pytanie: Czy sztuczna inteligencja w sektorze publicznym to hit, czy mit? Obok korzyści, które może nieść wykorzystanie AI w sektorze  publicznym, czaić się może wiele problemów i zagrożeń natury technologicznej i etycznej, i na to właśnie szczególnie zwracali uwagę uczestnicy panelu.

Przyszłość „smart” - ujęcie technologiczne i społeczne

Drugiego dnia konferencji uczestników przywitali: dr inż. Artur Gąsiorkiewicz (pomysłodawca i współprzewodniczący konferencji) oraz mgr Agnieszka Kucharska (współprzewodnicząca, WZ). Gospodynią części obrad „Przyszłość smart - ujęcie technologiczne i społeczne” była dr inż. Olga Sobolewska (WZ), a pierwszym prelegentem dr Bartosz Mazur (Miasto Rybnik, UX Mobility), który wygłosił prelekcję pt. „Cyfryzacja i przestrzeń miejska”. Po nim wystąpił Sebastian Kawałko (LeadingCities) z tematem „Miasto jako platforma”. Obaj prelegenci wskazali, jak zintegrowana cyfryzacja może wpływać na komfort życia w miastach, ale także jak ważny jest jej aspekt użytecznościowy. Tematyka, z dodatkowym uwzględnieniem problematyki dostępności cyfrowej infrastruktury miejskiej dla osób z niepełnosprawnością, była kontynuowana w panelu dyskusyjnym, do którego dołączyli dodatkowo: Marcin Blicharski (Biblioteka Mokotów m.st. Warszawy) i dr inż. Marta Skierniewska (WZ).

COVID-19 - krajobraz po bitwie - cyfrowe doświadczenia z pandemii

Tytuł ostatniego bloku eksperckiego tegorocznej konferencji brzmiał „COVID-19 - krajobraz po bitwie - cyfrowe doświadczenia z pandemii”. Gospodarz bloku - dr inż. Grzegorz Kunikowski - zadbał o to, aby ten dość popularny ostatnio temat wniósł do świadomości uczestników świeże spostrzeżenia, istotne zarówno dla sektora publicznego, nauki, jak i biznesu. Pierwszy wykład ekspercki wygłosił dr Piotr Korneta (CortenMedic), a jego rozważania dotyczyły pandemii jako zagrożenia, ale także i szans dla polskich firm. Kolejny prelegent - Wojciech Janek (GovTech Polska, KPRM) - opowiedział o doświadczeniach z pandemii w sektorze edukacji i o działaniach, które zostały podjęte, aby przeciwdziałać obniżeniu szans obecnych uczniów szkół na przyszłym rynku pracy. W dalszej części obrad do wymienionych prelegentów dołączyli: Robert Król i dr Agnieszka Ładna (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) oraz Aleksandra Ślaska (HP). Odbyła się dyskusja na temat pandemii w perspektywie wybranych organizacji, która skłoniła wszystkich do głębszej refleksji nad szerokim spektrum problemów, którymi muszą one zarządzać.

Po zakończeniu wystąpień i debat eksperckich głos zabrał ponownie dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, który poprowadził blok prezentacji naukowych. Tradycyjnie już tematyka wybranych prac była bardzo szeroka i ukazywała całą paletę aktualnych problemów gospodarki cyfrowej, począwszy od monitorowania transportu w łańcuchach dostaw, poprzez problematykę zarządzania startupem cyfrowym i innowacyjne huby cyfrowe, zmiany w wykorzystaniu cyfrowych kanałów komunikacji i modelu doskonalenia kompetencji cyfrowych na skutek pandemii, wybrane aspekty smart cities, po uczenie maszynowe w zarządzaniu wiedzą.

Konferencję zorganizowali: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 300 osób reprezentujących siedemnaście ośrodków naukowych, biznes, administrację publiczną i media.

Źródło: zespół organizacyjny DEMIST’21