Dydaktyka

Wykłady w Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady w semestrze zimowym 2016/2017, z których pierwsze odbędą się już 5 października 2016 r. w Gmachu Głównym PW.

Politechniczne bio- w nowym roku akademickim 2016/2017

Politechnika Warszawska z nowym rokiem akademickim wzmacnia swój przekaz zorientowany na wdrażanie wiedzy w aspekcie praktycznym. Biotechnologiczne kierunki i specjalności doskonale wpisują się w ten trend.

Wyniki rekrutacji 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej

Dobiegł końca główny proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2016/2017. Większość miejsc przygotowanych przez Uczelnię została zajęta  przez kandydatów w  przeprowadzonych dwóch turach przyjęć na studia.

Politechnika Warszawska najlepszą uczelnią techniczną w kraju

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce wśród uczelni technicznych w Polsce zaraz za trzema Uniwersytetami: Warszawskim, Jagiellońskim oraz Adama Mickiewicza w Poznaniu. Czwarte miejsce naszej Uczelni w rankingu Perspektywy 2016 pozwala pozostać w gronie najlepszych!

Politechnika Warszawska kształci elity

O roli kształcenia i o tym, jak istotna jest wiedza w kontekście dążenia do określonego celu, opowiada prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Politechnika Warszawska otwiera nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych

Biogospodarka to nowy kierunek studiów interdyscyplinarnych, międzyuczelnianych realizowany przez Politechnikę Warszawską, Politechnikę Łódzką i Wojskową Akademię Techniczną w ramach konsorcjum UT-3.

Kandydaci na studia wybierają Politechnikę Warszawską

W roku akademickim 2015/2016 studia rozpoczęło ponad 446 tys. osób. Listę najpopularniejszych kierunków studiów otwiera informatyka, a najbardziej obleganych uczelni - Politechnika Warszawska, wynika z danych opublikowanych przez resort nauki.

Złota Kreda 2015

W ramach Święta Politechniki Warszawskiej 14. listopada br. odbyła się siódma edycja Gali „Złotej Kredy”, podczas której wręczono nagrody najlepszym wykładowcom i prowadzącym ćwiczenia, laboratoria lub projekty.

Uniwersytet III Wieku PW rozpoczyna zajęcia

Dojrzali doświadczeniem, a wiecznie młodzi duchem właśnie podjęli wyzwanie poszerzania swoich horyzontów w murach Politechniki Warszawskiej. 8 października seniorzy rozpoczęli nowy rok akademicki 2015/2016.

Program technologii rakietowych dla doktorantów

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych. Rekrutacja dla doktorantów PW potrwa do 19 października br.

Druga edycja Kreatywnego Semestru Projektowego

W dniach od 29 września do 9 października 2015 roku trwa rekrutacja do kolejnej edycji Kreatywnego Semestru Projektowego. Przedmiot opiera się na założeniach metodyk: PBL (Problem Based Learning) oraz kreatywnego rozwiązywania problemów DT (Design Thinking).

Seminarium „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”

Centrum Studiów Zaawansowanych oraz Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej zapraszają na seminarium semestru jesienno-zimowego pn. „Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”.

Uruchomienie Otwartego Systemu Antyplagiatowego

Centrum Informatyzacji PW informuje, że Otwarty System Antyplagiatowy (OSA) został uruchomiony i zintegrowany z modułem systemu USOS zwanym Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

Wykłady Otwarte w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej

Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej rozpoczyna cykl Dni Otwartych połączonych z Wykładami Otwartymi, których prelegentami będą prof. Witold Orłowski, prof. Olaf Żylicz, Jacek Santorski, Andrzej Wodecki, Marcin Bajda. Obowiązuje rejestracja.

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2015/2016 w Politechnice Warszawskiej

Dobiega końca proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia. W sumie w zarejestrowano 47980 aplikacji. Najpopularniejsze kierunki to geoinformatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna.

Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu

29 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX) z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).

Podsumowanie semestralne seminarium CI i CSZ PW

Centrum Informatyzacji i Centrum Studiów Zaawansowanych od dwóch lat wspólnie organizują seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Poniżej przedstawiamy jego podsumowanie.

40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w Polsce już 40 lat. Osiem lat temu do tego ruchu włączyła się również organizacja seniorów z naszej Uczelni. Co robi UTW Politechniki Warszawskiej? Kim są jego członkowie?

Seminaria CI PW nt. edukacyjnych systemów informatycznych

W kwietniu br. Centrum Informatyzacji PW zainicjowało cykl spotkań seminaryjnych, w ramach których przedstawiane są informatyczne narzędzia dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez wszystkie wydziały PW.