Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej - semestr zimowy

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017 są zaplanowane cztery spotkania.

Podczas każdego z posiedzeń seminaryjnych zostanie wygłoszony referat zaproszonego gościa, koreferat pracownika naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz odbędzie się dyskusja moderowana. Kierownikiem seminarium naukowego jest dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW (t.grzeszczyk@wz.pw.edu.pl), a sekretarzem mgr inż. Justyna Smagowicz (j.smagowicz@wz.pw.edu.pl).

Program Seminarium Naukowego

Prof. dr hab. Marek Lisiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

25 października 2016 r., godz. 16:15-17:30, CZIiTT PW, sala 4.05

  • Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?

Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

6 grudnia 2016 r., godz. 16:15-17:30, CZIiTT PW, sala 4.01

  • Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy

Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl, Politechnika Śląska

17 stycznia 2017 r., godz. 15:15-17:30, CZIiTT PW, sala 4.05

  • Zarządzanie wiedzą w otwartych organizacjach. Wykorzystanie mądrości tłumu

Dr hab. inż. Agnieszka Sopińska (prof. SGH), Szkoła Główna Handlowa

14 lutego 2017 r., godz. 15:15-17:30, CZIiTT PW, sala 4.05

Adres:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW),
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Aktualne informacje dotyczące seminarium naukowego są dostępne na stronie Wydziału Zarządzania.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Biuletyn PW