Dydaktyka

Najpopularniejsze kierunki rekrutacji 2015/2016 w Politechnice Warszawskiej

Dobiega końca proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia. W sumie w zarejestrowano 47980 aplikacji. Najpopularniejsze kierunki to geoinformatyka, automatyka i robotyka oraz inżynieria biomedyczna.

Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu

29 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX) z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).

Podsumowanie semestralne seminarium CI i CSZ PW

Centrum Informatyzacji i Centrum Studiów Zaawansowanych od dwóch lat wspólnie organizują seminarium „Problemy, metody i obliczenia wielkoskalowe oraz wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego”. Poniżej przedstawiamy jego podsumowanie.

40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w Polsce już 40 lat. Osiem lat temu do tego ruchu włączyła się również organizacja seniorów z naszej Uczelni. Co robi UTW Politechniki Warszawskiej? Kim są jego członkowie?

Seminaria CI PW nt. edukacyjnych systemów informatycznych

W kwietniu br. Centrum Informatyzacji PW zainicjowało cykl spotkań seminaryjnych, w ramach których przedstawiane są informatyczne narzędzia dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez wszystkie wydziały PW.

ABSL ACADEMY program dla przyszłych ekspertów sektora nowoczesnych usług biznesowych

Szkoła Biznesu PW wspólnie ze stowarzyszeniem firm usługowych ABSL otwiera nowy program dla studentów i absolwentów Politechniki Warszawskiej - ABSL Academy. Kurs prowadzony będzie w formie e-learningu.

Kreatywny Semestr Projektowy rozpoczyna zajęcia

26 marca 2015 r. rozpoczęły się w Politechnice Warszawskiej zajęcia z nowego przedmiotu – Kreatywnego Semestru Projektowego (KSP) zaaranżowane w ramach projektu realizowanego przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX). 

eFizyka wirtualnym wymiarem rzeczywistości PW

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej od września 2013 r. wdraża projekt eFizyka, który dzięki zaangażowaniu technik multimedialnych oraz wiedzy specjalistów zapewnia młodzieży ponadgimnazjalnej dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Karta Zawodowa Inżyniera w opinii eksperta

Prof. dr hab. inż. Józef Suchy, przewodniczący Głównej Komisji Karty Zawodowej Inżyniera i Specjalizacji Inżynierów przy FSNT NOT, przybliża zasady wydawania europejskich dokumentów zawodowych.

MNiSW zaprasza do udziału w szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich

Projekt dofinansowywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i obejmie szkolenia zakresu umiejętności miękkich, które zostaną zorganizowane w wiodących zagranicznych uczelniach.  

Certyfikat NI LabVIEW Academy dla Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oficjalnie dołączył do grona uczelni biorących udział w programie LabVIEW Academy prowadzonym przez firmę National Instruments. 

QS University Rankings z Politechniką Warszawską

Koniec roku 2014 przyniósł Politechnice Warszawskiej wysoką lokatę w rankingu uczelni z państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Azji Centralnej - QS University Rankings Emerging Europe and Central Asia 2014/15.

Akredytacja EPAS dla Szkoły Biznesu PW

Szkoła Biznesu PW zakończyła proces reakredytacji EPAS. Akredytacja przez kolejne trzy lata będzie obowiązywać dla Executive MBA w Politechnice Warszawskiej.

MIT i humanistyka

Massachusetts Institute of Technology jest amerykańską uczelnią techniczną. W jej ramach utworzono szkołę nauk humanistycznych. Poniżej przybliżamy profil tej renomowanej placówki edukacyjnej.

Czas na PW Junior

PW Junior, podobnie jak jej starszy odpowiednik rozpoczyna nowy rok akademicki 2014/2015. O bieżących planach i założeniach na przyszłość opowiada mgr inż. Paweł Leszek, Kierownik PW Junior.

Akademia Geomatyki Praktycznej

AGP to przedsięwzięcie powstałe przy udziale Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz pracowników naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii. Pierwsze szkolenia już we wrześniu.

Zwycięzca bierze wszystko. Finał rekrutacji w Politechnice Warszawskiej

Uzupełniający nabór? Nie u nas. Do samego końca utrzymała się bowiem tendencja przewagi popytu nad podażą miejsc przewidzianych na rok 2014/2015. Wygranymi czują się wszyscy.

Recyklingowa drukarka 3D i krzesłospodnie – projekty odpowiadające potrzebom społecznym

Rozmowa z prof. nzw. dr hab. inż. arch. mgr szt. Anną Dybczyńską-Bułyszko z Wydziału Architektury PW, pomysłodawczynią międzywydziałowego seminarium Tech+. 

Gala Złotej Kredy 2013

Studenci Politechniki Warszawskiej po raz kolejny docenili najlepszych nauczycieli akademickich z naszej uczelni. Podczas Gali Złotej Kredy poznaliśmy zwycięzców tego plebiscytu.

Studia podyplomowe z zarządzania projektami

Zarządzanie projektami

Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaprasza na studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Projektami, Programami i Portfelami Przedsięwzięć.