40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Uniwersytety Trzeciego Wieku działają w Polsce już 40 lat. Osiem lat temu do tego ruchu włączyła się również organizacja seniorów z naszej Uczelni. Co robi UTW Politechniki Warszawskiej? Kim są jego członkowie?

W  roku  1975,  dwa  lata po powstaniu  pierwszego na świecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Francja),  prof.  Halina  Szwarc utworzyła  taki uniwersytet w Warszawie. Przez cztery dekady ruch Uniwersytetów Trzeciego Wieku rósł w siłę zarówno pod względem liczby placówek, jak i liczby członków. Rok 2012 został ogłoszony przez  Senat RP „Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku”. Z tej okazji odbył się I Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Trzy lata później, 30 marca 2015 r. na II Kongresie UTW świętowano 40-lecie ruchu. Wydarzenie to przebiegło m.in. przy udziale Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i jego małżonki.

Zajęcia z języka hiszpańskiego/fot. UTW PW

Polskie UTW - megamocni

Liczba Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce przekroczyła już 500, a liczba uczestników 160 tysięcy. Jest to najszybciej rozwijająca się sieć UTW na świecie. Choć UTW mają różnorodną strukturę, formy zajęć czy tematykę, łączy je idea aktywizacji osób, które zakończyły już okres intensywnej działalności zawodowej. W zależności od zainteresowań, uczestnik zajęć UTW może podejmować różnorodne formy kształcenia lub rozwijać swoje pasje zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Działanie w grupie rówieśników pozwala owocnie wykorzystać wspólne doświadczenia, stawiając jednocześnie czoła wyzwaniom, jakie stawia nieustannie zmieniające się otoczenie. Poprzez organizowane debaty, wystawy czy występy artystyczne Uniwersytety Trzeciego Wieku prowadzą dialog nie tylko z organizacjami społecznymi, ale przede wszystkim pokazują młodszym że „chcieć to móc”.

Zajęcia sportowe/fot. UTW PW

UTW PW uczy, bawi, pokazuje…

W Politechnice Warszawskiej Uniwersytet Trzeciego Wieku  funkcjonuje od 1 marca 2007 roku. Został powołany uchwałą Senatu Politechniki Warszawskiej i podlega Rektorowi Uczelni. Jego organizację i zasady działania określa Regulamin UTW PW z dnia 17 stycznia 2012 r. Kierownikiem UTW w Politechnice Warszawskiej jest dr inż. Bohdan Utrysko.

Zajęcia plastyczne/fot. UTW PW

UTW PW charakteryzuje tematyka związana z działalnością dydaktyczną i pracami naukowymi Politechniki Warszawskiej, choć podejmowane zagadnienia obejmują znacznie szerszy zakres. Działalność Uniwersytetu jest finansowana z opłat słuchaczy i była wspomagana przez Uczelnię w ramach Projektu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie UTW PW znajdziemy m.in.: wykłady popularno-naukowe o bardzo urozmaiconej tematyce, zajęcia z historii architektury, różnorodne kursy komputerowe, naukę sześciu języków obcych, zajęcia ruchowo-rehabilitacyjne i taneczne oraz pracownie plastyczną, fotograficzną i liczne pracownie techniczne. 

Wystawa prac plastycznych UTW PW w Dużej Auli/fot. IKR BPW

Uniwersytet Trzeciego Wieku PW organizuje również wycieczki do obiektów technicznych oraz ułatwia korzystanie z bogatej oferty kulturalnej Warszawy.

Wśród ostatnich ekspozycji przygotowanych przez uczestników pracowni UTW PW wymienić należy choćby prezentację zdjęć Warszawy przygotowaną pod kierunkiem Małgorzaty Dołowskiej, czy wystawę akwareli uczestników zajęć plastycznych, skupionych przy Pracowni Rysunku Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury PW.

Kronikę wydarzeń UTW PW z lat 2009-2013 można obejrzeć TUTAJ.

Opracowanie: BPW