eFizyka wirtualnym wymiarem rzeczywistości PW

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej od września 2013 r. wdraża projekt eFizyka, który dzięki zaangażowaniu technik multimedialnych oraz wiedzy specjalistów zapewnia młodzieży ponadgimnazjalnej dostęp do nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

Koordynatorem projektu jest dr inż. Przemysław Duda, Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej, który przy zaangażowaniu zespołu naukowców Wydziału postanowił opracować założenia dla edukacyjnej platformy kształtującej multimedialne środowisko nauczania fizyki. W skład projektu wchodzą:

  • program nauczania fizyki zawierający treści nauczania oraz towarzyszące mu wymagania z wyodrębnieniem obszarów wiadomości i umiejętności, a także uwag o integracji międzyprzedmiotowej z systemem oceniania;
  • trzytomowy Multimedialny Podręcznika z Fizyki (MPF) dostępny w wersji elektronicznej na multimedialnej platformie projektu;
  • ponad 100 filmów demonstrujących doświadczenia fizyczne;
  • Szkolne Internetowe Laboratorium Fizyki  (SILF) umożliwiające przeprowadzanie doświadczeń fizycznych na rzeczywistej aparaturze umieszczonej na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej;
  • wirtualne ćwiczenia wprowadzające w eksperymentalne techniki dotyczące zjawisk fizycznych (doświadczeń wirtualnych jest 20, ćwiczeń zdalnych SILF - 14);
  • zadania z pogranicza informatyki i fizyki opracowane z wykorzystaniem MS Excel i VisualBasic for Application wraz z instrukcjami mogącymi posłużyć uczniom do tworzenia własnych animacji procesów fizycznych opartych na autorskich scenariuszach młodzieży bądź scenariuszach zaproponowanych przez nauczyciela;
  • repozytorium prac uczniowskich (zawiera prace konkursowe,  uzupełnione zostanie  po rozstrzygnięciu konkursu w czerwcu br).

Grupą docelową eFizyki są szkoły ponadgimnazjalne, a pośrednimi odbiorcami uczniowie szkół, do których adresowanie jest wsparcie. Obecnie w projekcie uczestniczy ponad 800 uczniów z 10 szkół  zlokalizowanych na terenie całego kraju.

Wirtualne zajęcia projektu eFizyka

Jednocześnie uczestnicy programu eFizyka mogą wziąć udział w konkursie, którego celem jest propagowanie przedmiotu fizyka wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych. Zadanie uczestnika konkursu polega na przygotowaniu opracowania, dedykowanego dowolnemu zagadnieniu z fizyki, które jest możliwe do przedstawienia w ramach rozszerzonego programu nauczania tego przedmiotu w szkołach ponadgimnazjalnych lub bezpośrednio na jego bazie. Nagrodami w konkursie są tablety oraz dyplomy uczestnictwa.

Realizacja założeń projektu zakończy się w sierpniu 2015 r. A już teraz zapraszamy na towarzysząca mu stronę: http://ilf.fizyka.pw.edu.pl/, która na bieżąco jest uzupełniana i modernizowana.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją Pośrednicząca II stopnia (IP2) jest ORE (Ośrodek Rozwoju Edukacji).

Podobny materiał:
Czas na PW Junior

Opracowanie: BPW na podstawie materiałów Wydziału Fizyki PW
Zdjęcie: efizyka-msnf.blogspot.com