Program technologii rakietowych dla doktorantów

Program kształci specjalistów w szeroko rozumianych technologiach rakietowych obejmujących zagadnienia wymagane dla projektowania, konstrukcji wytwarzania i eksploatacji obiektów balistycznych dla zastosowań cywilnych i militarnych. Rekrutacja dla doktorantów PW potrwa do 19 października br.

Program Interdyscyplinarnego Kształcenia Doktorantów w zakresie Technologii Rakietowych (Program IKD-TR) jest przeznaczony dla absolwentów szkół wyższych II stopnia bez wskazania jednoznacznych kierunków studiów, przy czym warunkiem rekrutacji do programu jest zakwalifikowanie się na studia doktoranckie na dowolny (o przyjęciu kandydata już na Program IKD-TR decyduje Rada Programu IKD-TR w postępowaniu kwalifikacyjnym).

Istotą studium jest opracowanie, w oparciu o badania własne doktoranta, szczegółowego problemu z reprezentowanej dziedziny nauki na jednym z wydziałów Politechniki Warszawskiej lub innej wyższej uczelni z jednoczesnym uzyskaniem niezbędnej wiedzy z innych dziedzin obejmujących technologie rakietowe.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://cboib.pw.edu.pl

Źródło: UCBOIB PW