Seminaria CI PW nt. edukacyjnych systemów informatycznych

W kwietniu br. Centrum Informatyzacji PW zainicjowało cykl spotkań seminaryjnych, w ramach których przedstawiane są informatyczne narzędzia dydaktyczne możliwe do wykorzystania przez wszystkie wydziały PW.

Poniżej zamieszczamy list przewodni od Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej:

Liczymy na udział w tych spotkaniach prodziekanów ds. kształcenia lub kierowników poszczególnych wydziałowych laboratoriów edukacyjnych. Część z prezentowanych systemów jest już wykorzystywana na wybranych wydziałach, możliwe jest jednak rozszerzenie liczby wydziałów, które będą z nich korzystać. W toku spotkań omawiamy potencjalną funkcjonalność prezentowanych systemów edukacyjnych, dotychczasowe doświadczenia wykorzystywania ich w Politechnice, zasady licencjonowania i partycypacji w kosztach. W szczególności będą prezentowane systemy, które zostały zakupione ze środków centralnych naszej uczelni i ich wykorzystywanie przez wydziały jest bezkosztowe. Prosimy o śledzenie informacji o seminariach podawanych na stronie internetowej Centrum Informatyzacji oraz w mailach wysyłanych do prodziekanów ds. kształcenia.

Cykl spotkań rozpoczęło seminarium firmy Microsoft, której przedstawiciele zaprezentowali program edukacyjny IT Academy. Na jego bazie omówiony został priorytetowy zakres współpracy z uczelnią: dydaktyka, badania oraz infrastruktura. W trakcie seminarium można było poznać rozwiązania Microsoftu dotyczące wsparcia kadry naukowo-dydaktycznej i studentów oraz możliwości współpracy w ramach projektów badawczych. Warto wiedzieć, że Microsoft Polska, w ramach współpracy z uczelniami, udostępnia także swoje laboratoria dla uczestników studiów podyplomowych, z czego korzysta np. Szkoła Główna Handlowa. Głównymi tematami spotkania były:

  • dostęp do materiałów dydaktycznych, bezpłatnego oprogramowania oraz szkoleń w ramach Microsoft Academy,
  • program bezpłatnych laboratoriów,
  • dostęp do centrów obliczeniowych oraz oprogramowania umożliwiającego komercjalizację badań,
  • współpraca z Microsoft Research i Azure w badaniach naukowych.

Na kolejnych comiesięcznych spotkaniach Centrum Informatyzacji planuje zaprezentowanie systemów:

  • ESRI - system wykorzystywany już przez 3 wydziały PW, a służący zarządzaniu, analizom oraz prezentacji danych geoprzestrzennych; zakupiono już pakiet ogólnouczelniany, z którego bez ograniczeń korzystać mogą zarówno pracownicy, jak i studenci, także na swoich komputerach domowych.
  • SAS - system analizy, zarządzania oraz eksploracji dużych ilości danych w konwencji super hurtowni oraz rozwiązań klasy business intelligence.
  • LabView - system graficznego środowiska programistycznego służącego rejestracji pomiarów laboratoryjnych oraz analizie i wizualizacji zgromadzonych danych z badań.
  • Tecnomatix - pakiet rozwiązań do cyfrowego modelowania zagadnień zarządzania produkcją, zwłaszcza w branżach budowy maszyn oraz transportu.

Opracowanie: Magdalena Gagatko i Piotr Furmanek z Centrum Informatyzacji PW