Dydaktyka

Inżynieria Internetu rzeczy najpopularniejszym kierunkiem podczas rekrutacji

Znane są wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w Politechnice Warszawskiej, które rozpoczną się 1 października 2020 r. Biorąc pod uwagę liczbę aplikacji na miejsce, największą popularnością wśród kandydatów cieszył się nowy kierunek w uczelnianej ofercie - Inżynieria Internetu rzeczy.

Stanowisko władz PW w sprawie przewidywanego trybu pracy w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Uwzględniając konieczność zaplanowania aktywności akademickich w Politechnice Warszawskiej z odpowiednim wyprzedzeniem, władze uczelni przedstawiają wstępny plan organizacji pracy w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Inżynieria Internetu Rzeczy - nowy kierunek studiów

W tegorocznej rekrutacji kandydaci zainteresowani ofertą edukacyjną Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW mogą wybrać innowacyjny program skupiony wokół technologii Internetu rzeczy.

Studia z przyszłością na Wydziale Geodezji i Kartografii PW

Kierunki studiów „geoinformatyka” oraz „gospodarka przestrzenna” prowadzone na Wydziale Geodezji i Kartografii PW uzyskały Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Jednocześnie kierunek studiów „gospodarka przestrzenna” uzyskał także Certyfikat Nadzwyczajny „Laur Innowacji”.

Kolejny awans PW w rankingu QS

W najnowszym QS World University Ranking, zestawieniu najlepszych uczelni na świecie, Politechnika Warszawska znalazła się na miejscach 511-520. Zanotowała tym samym awans, ponieważ w ubiegłym roku znajdowała się w grupie uczelni sklasyfikowanych na miejscach 521-530.

eLene4Life - innowacyjne metody szkoleniowe

Wydział Zarządzania PW od roku realizuje międzynarodowy projekt „eLene4Life - Learning and Interacting to Foster Employability”. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 8 instytucji (uczelni, instytutów i fundacji) z 6 krajów europejskich (Belgia, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska).

Politechnika Warszawska w Round University Ranking

Politechnika Warszawska została sklasyfikowana na 551. miejscu na świecie (awans o 40 pozycji) i trzecim w Polsce w międzynarodowym zestawieniu Round University Ranking.

E-learning na Politechnice

Wirus SARS-CoV-2 wprowadził rewolucję w funkcjonowaniu szkół i uczelni na całym świecie. Kampusy opustoszały, a w domowych biurach pracowników i studentów kumulują się teraz działania dydaktyczne, naukowe i administracyjne. Uczelnia funkcjonująca w trybie zdalnym to zjawisko bezprecedensowe.

Informacja dla nauczycieli akademickich PW - kształcenie zdalne

Szczegółowa informacja dla nauczycieli akademickich Politechniki Warszawskiej dotycząca możliwości zdalnego prowadzenia zajęć i narzędzi wspomagających kształcenie na odległość. 

Politechnika Warszawska na pierwszym miejscu w rankingu EngiRank

Politechnika Warszawska zajęła pierwsze miejsce w rankingu EngiRank - European Ranking Of Engineering Studies, przygotowanym przez fundację Perspektywy we współpracy z Foundation for the Development of the Education System - FRSE. To pierwsza edycja tego zestawienia.

Oferta wykładów Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady ogólnouczelniane w semestrze letnim 2019/2020. Zapisy do końca marca br.

Drugi konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW 2

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 2 marca 2020 r. 

Energetyka Nowej Generacji - nowy kierunek studiów

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa PW realizuje projekt pt. „Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów II stopnia - Energetyka Nowej Generacji (New Power Engineering Generation and Energy Markets)” w ramach programu KATAMARAN - Przygotowanie i utworzenie wspólnych studiów II stopnia.

Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego - nowy kierunek studiów

W ramach programu NERW 2 Wydział Inżynierii Lądowej wraz z Wydziałem Transportu uruchomiły międzywydziałowy kierunek studiów: Budowa i Eksploatacja Infrastruktury Transportu Szynowego. Rekrutacja na studia trwa do 10 lutego 2020 r.

Powołanie członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej

1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna czteroletnia kadencja Polskiej Komisji Akredytacyjnej, instytucji działającej na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia. Wśród nowo powołanych członków znaleźli się przedstawiciele Politechniki Warszawskiej.

Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy

21 listopada 2019 r. na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW odbyło się seminarium pt. „Innowacyjne kształcenie inżynierów na kierunku Inżynieria internetu rzeczy”. Spotkanie przybliżyło przedsiębiorcom nowy kierunek studiów inżynierskich, który będzie realizowany na Wydziale od roku akademickiego 2020/2021.

Na naukowcach spoczywa duża odpowiedzialność. Wywiad z prof. Wojciechem Wróblewskim

Jakiego wsparcia ze strony biznesu potrzebują naukowcy? Jak zainteresować młodzież naukami ścisłymi? Na te i inne pytania odpowiada prof. Wojciech Wróblewski, Prodziekan ds. Nauki Wydziału Chemicznego PW, członek pierwszej Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej. 

Konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej w ramach PROM PW 2

Centrum Współpracy Międzynarodowej PW ogłasza konkurs dla doktorantów i kadry akademickiej poniżej 40. roku życia w celu udziału w krótkich formach kształcenia o międzynarodowym charakterze. Wnioski konkursowe w języku angielskim należy składać do 25 listopada 2019 r. 

Seminarium Naukowe WZ PW - rozpoczęcie cyklu spotkań w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020. Spotkania będą odbywały się we wtorki, o godz. 15:00, w CZIiTT PW.

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej

Decyzją Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Politechnika Warszawska będzie realizowała kolejny projekt w ramach Programu PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej.