Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu

29 czerwca br. odbyło się spotkanie podsumowujące Kreatywny Semestr Projektowy (KSP), realizowany przez Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia (INFOX) z wykorzystaniem metodyki PBL (Problem Based Learning) oraz DT (Design Thinking).

W trakcie podsumowania Kreatywnego Semestru Projektowego omówiono trzy najlepsze projekty:

  • Masło - studenci rozwiązywali problem twardego masła z którym spotykamy się na co dzień;
  • Problem przemieszczania się i braku oznakowania w Gmachu Głównym;
  • Warszawa zdrowych ludzi - realizowany na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy - grupa Jeż;

Zwyciężyły dwa projekty, najwyżej ocenione przez grupę mentorów: Masło oraz Warszawa zdrowych ludzi. Zagadnienia zostały opracowane w każdym najmniejszym szczególe, a studentom udało się zbudować zespoły wykorzystujące szereg narzędzi pracy w rozwiązywaniu realnych problemów.

Laureaci wystąpią podczas Polsko-Amerykańskiego Mostu Innowacji w Krakowie, prezentując swoje kreatywne rozwiązania. Ponadto wszystkie występujące grupy zostaną aktywnie włączone do Design Thinking Week (listopad 2015).

Finał Kreatywnego Semestru Projektowego podsumował prof. Krzysztof Lewenstein, Prorektor ds. Studiów PW, wręczając certyfikaty ukończenia zajęć wraz z punktami "2 ECTS".

KSP w Politechnice Warszawskiej

Uruchomiony w tym roku w Politechnice Warszawskiej Kreatywny Semestr Projektowy, dzięki praktycznym zajęciom, pozwolił studentom na nabycie cech wymaganych dziś przez pracodawców - umiejętności pracy w zespole, kreatywności, odwagi, uczciwości, nieschematycznego myślenia, a jednocześnie wiedzy merytorycznej i umiejętności analitycznych.

W metodyce PBL studenci pracują w 4-8 osobowych zespołach i uczą się rozwiązując rzeczywisty problem. Nad każdym zespołem czuwa opiekun - tzw. facylitator, który prowadzi studentów przez proces rozwiązywania zadania.

Projekt prowadzony przez zespół INFOX to całkowicie nowe podejście do nauczania i rozwoju kompetencji w polskich uczelniach. Zespół złożony z przedstawicieli różnych jednostek Politechniki Warszawskiej opracował założenia programowe oraz cele do których zaliczono:

  • opracowanie metodyki i pilotażowe wdrożenie, na wybranych wydziałach, innowacyjnych form kształcenia,
  • merytoryczne wsparcie osób przygotowujących wnioski grantowe w zakresie innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie projektów dokumentów i rozwiązań organizacyjnych koniecznych do wprowadzenia w PW innowacyjnych form kształcenia,
  • przygotowanie zasad realizacji współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w ramach innowacyjnych form zajęć ze studentami.

29 czerwca br. Politechnika Warszawska powołała Radę ds. Innowacyjnych Form Kształcenia, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta st. Warszawy, warszawskich urzędów dzielnicowych, a także kilkunastu przedsiębiorców.

Podobny materiał:
Kreatywny Semestr Projektowy rozpoczyna zajęcia

Źródło: KSP
Zdjęcia: BPW