Druga edycja Kreatywnego Semestru Projektowego

W dniach od 29 września do 9 października 2015 roku trwa rekrutacja do kolejnej edycji Kreatywnego Semestru Projektowego. Przedmiot opiera się na założeniach metodyk: PBL (Problem Based Learning) oraz kreatywnego rozwiązywania problemów DT (Design Thinking).

Zasady:

 • przedmiot przeznaczony dla studentów I i II stopnia,
 • kryterium wyboru kandydatów - na podstawie wypełnionego formularza,
 • uczestnicy przedmiotu podzieleni zostaną na zespoły 3-5 osobowe,
 • każdy zespół otrzyma ciekawe, interdyscyplinarne zagadnienie,
  z którym będzie musiał się zmierzyć:
  • część zagadnień pochodzi z przemysłu, są to rzeczywiste problemy, z którymi borykają się firmy,
  • inne pochodzą od Urzędu Miasta Warszawy - szansa rozwiązania problemu, z którym borykają się władze gminy,
 • każdy zespół działa pod opieką tzw. supervisora.

Harmonogram przedmiotu KSP w r.a. 2015/2016:

 • 14 października 2015 - ogłoszenie listy przyjętych,
 • 15 października 2015, godz. 16:15-19:00 - Wykład nr 1,
 • 22 października 2015, godz. 16:15-19:00 - Wykład nr 2,
  podział na zespoły,
 • 29 października 2015, godz. 16:15-19:00 - Wykład nr 3,
  rozdanie tematów projektów,
 • 5 listopada 2015, godz. 16:15-19:00 - Wykład nr 4,
 • przełom listopada i grudnia - midterm evaluation,
 • koniec semestru - oddanie raportów, prezentacja i dyskusja wyników.

Więcej informacji na: http://infox.pw.edu.pl

Podobne materiały:

Politechnika Warszawska innowacyjna także w kształceniu
Kreatywny Semestr Projektowy rozpoczyna zajęcia