Kandydaci na studia wybierają Politechnikę Warszawską

W roku akademickim 2015/2016 studia rozpoczęło ponad 446 tys. osób. Listę najpopularniejszych kierunków studiów otwiera informatyka, a najbardziej obleganych uczelni - Politechnika Warszawska, wynika z danych opublikowanych przez resort nauki.

Z danych podanych w poniedziałek przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2015/2016 uczelnie przyjęły ponad 446 tys. studentów. Naukę na studiach pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich rozpoczęło ponad 319 tys. studentów, a na studiach drugiego stopnia ponad 126 tys. osób. Do publicznych szkół wyższych przyjęto ponad 350 tys. osób, a niepublicznych - ponad 95 tys. studentów.

Spośród kierunków - na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich - studenci najczęściej wybierali informatykę. Z ponad 35 tysiącami zgłoszeń znalazła się ona na pierwszym miejscu listy kierunków, pod względem ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Drugie miejsce zajęło prawo (ponad 22 tys.), na trzecim uplasowało się zarządzanie (ponad 20 tys.). Miejsca w pierwszej piątce najpopularniejszych kierunków zajęły też: psychologia (ponad 16,7 tys.) oraz automatyka i robotyka (ponad 16,6 tys.). Listę dziesięciu najchętniej wybieranych kierunków uzupełniły: ekonomia, budownictwo, finanse i rachunkowość, mechanika i budowa maszyn, pedagogika.

Najwięcej zgłoszeń na jedno miejsce było z kolei na: kierunku lekarskim (26,9 na miejsce); międzykierunkowych studiach ekonomiczno-menedżerskich (18,3); podstawach nauk technicznych (17,3); chemii i toksykologii sądowej (17); zarządzaniu biznesem wielokulturowym (13).

Najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia uczelnią - w przeliczeniu na jedno miejsce - okazała się Politechnika Warszawska. Uzyskała wynik 7,8 osoby na miejsce na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiach magisterskich. Na drugim miejscu uplasowała się Politechnika Gdańska (6,9), na trzecim Politechnika Poznańska (5,6), a na czwartym Politechnika Łódzka (5,2). Uniwersytet Warszawski z 4,5 kandydata na miejsce uplasował się dopiero na piątym miejscu. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (4,4), Uczelnia Łazarskiego w Warszawie (4,4), Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (4,1), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (4,0).

Według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów: wśród uniwersytetów najlepszy okazał się Uniwersytet Warszawski (ponad 42 tys. zgłoszeń); wśród uczelni technicznych Politechnika Warszawska (ponad 52 tys.); wśród uczelni ekonomicznych Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (ponad 8,2 tys.). Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z ponad 11,8 tysiącami zgłoszeń okazał się najpopularniejszy wśród uczelni pedagogicznych; wśród uczelni rolniczych/przyrodniczych wygrała Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (ponad 11,7 tys. zgłoszeń); wśród uczelni wychowania fizycznego - Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu (ponad 4,1 tys. zgłoszeń); a wśród państwowych wyższych szkół zawodowych - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie (ponad 1,8 tys. zgłoszeń).

Wśród uczelni niepublicznych najczęściej wybieranych przez kandydatów - według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów na studia stacjonarne - znalazł się Uniwersytet SWPS (2,8 tys. kandydatów). Miejsca w pierwszej piątce z ponad 1 tys. chętnych zajęły kolejno: Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu.

Z kolei wśród kandydatów na studia niestacjonarne na uczelniach niepublicznych najpopularniejsze okazały się: Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (ponad 3,4 tys. kandydatów), Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu (ponad 3,3 tys.), Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi (ponad 3,3 tys.), Uniwersytet SWPS (ponad 2,2 tys.), Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu (ponad 2,1 tys.).

Raport MNiSW jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa.

Dane opublikowane przez resort nauki opracowano na podstawie informacji ze Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym – POL-on.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW