Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej - semestr letni

Zapraszamy do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej. W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 są zaplanowane trzy spotkania.

Podczas każdego z posiedzeń seminaryjnych zostanie wygłoszony referat zaproszonego gościa, koreferat pracownika naukowego Wydziału Zarządzania PW oraz odbędzie się dyskusja moderowana. Kierownikiem seminarium naukowego jest dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW (t.grzeszczyk@wz.pw.edu.pl), a sekretarzem mgr inż. Justyna Smagowicz (j.smagowicz@wz.pw.edu.pl).

Program Seminarium Naukowego

  • Jak logistyka społeczna modyfikuje postrzeganie logistyczne miasta

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14 marca 2017 r., godz. 15:00-17:30, CZIiTT PW, sala 4.05

  • Skanowanie wielkoformatowe na potrzeby projektowania zakładów przemysłowych

Prof. dr hab. inż. Józef Matuszek, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

11 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:30, CZIiTT PW, sala 4.05

  • Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Politechnika Poznańska

16 maja 2017 r., godz. 15:00-17:30, CZIiTT PW, sala 4.01

Adres:

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW),
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Aktualne informacje dotyczące seminarium naukowego są dostępne na stronie Wydziału Zarządzania.

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Biuletyn PW