Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej zaprasza do udziału w cyklu spotkań w ramach Seminarium Naukowego WZ PW. Wśród prowadzących zobaczymy zarówno wykładowców naszej Uczelni, jak i przedstawicieli szkół wyższych z całej Polski.

W semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017 jest zaplanowanych dwanaście spotkańrealizowanych w trzech uzupełniających się nurtach:

 • Seminarium Naukowe (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa - Oddział Warszawski)
 • Seminarium Modelowanie inżynierskie i biznesowe - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW i Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski)
 • Seminarium Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki (patronat Urzędu Patentowego RP oraz Fundacji Startup Poland)

Podczas każdego z posiedzeń seminaryjnych zostanie wygłoszony referat zaproszonego gościa oraz odbędzie się moderowana dyskusja. Kierownikiem seminarium naukowego jest dr hab. inż. Tadeusz A. Grzeszczyk, prof. PW t.grzeszczyk@wz.pw.edu.pl, a sekretarzem mgr inż. Justyna Smagowicz j.smagowicz@wz.pw.edu.pl.

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWEGO

 • Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym.

Dionizy Smoleń, Dyrektor PwC

7 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Jak logistyka społeczna modyfikuje postrzeganie logistyczne miasta

Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Katedra Logistyki Społecznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

14 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.05

 • Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych

Dr inż. Eryk Głodziński, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych, Wydział Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

21 marca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Startup jako forma organizacji - czym jest, a czym nie jest startup?

Dr Agnieszka Skala, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

28 marca 2017 r., godz. 17:15-19.00, CZIiTT PW, sala 4.07

 • Koleje Dużych Prędkości - rzeczywistość, uwarunkowania i perspektywy

Dr inż. Andrzej Krzyszkowski, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

4 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej: w poszukiwaniu nowych paradygmatów, ujęć i kompetencji

Prof. dr hab. Bohdan Jung ze Szkoły Głównej Handlowej

11 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego

Dr inż. Piotr Kisielewski, Zakład Projektowania i Budowy Pojazdów Szynowych, Instytut Pojazdów Szynowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska

25 kwietnia 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Zarządzanie publiczne - między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu

Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Katedra Metod Organizacji i Zarządzania, Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

9 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?

Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

16 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe 

Andrzej Zajkowski i Janusz Stańczak, Centrum Informatyzacji Politechniki Warszawskiej

23 maja 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Źródła finansowania start-upów: granty, dotacje, inwestycje czy klienci?

Dr Agnieszka Skala, Wydział Zarządzania, Politechnika Warszawska

30 maja 2017 r., godz. 17:15-19:00, CZIiTT PW, sala 4.01

 • Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych 

Prof. dr hab inż. Janina Molenda, Katedra Energetyki Wodorowej, Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza

6 czerwca 2017 r., godz. 15:00-17:00, CZIiTT PW, sala 4.01

Gdzie?

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej (CZIiTT PW),
ul. Rektorska 4, 00-614 Warszawa.

Aktualne informacje dotyczące seminarium naukowego dostępne są na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Źródło: Wydział Zarządzania PW