Wykłady w Centrum Studiów Zaawansowanych PW

Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej zaprasza na wykłady w semestrze zimowym 2016/2017, z których pierwsze odbędą się już 5 października 2016 r. w Gmachu Głównym PW.

Celem Uczelnianej Oferty Dydaktycznej jest poszerzanie wiedzy słuchaczy w wybranych kierunkach, a także pomoc i inspiracja w planowanej działalności naukowej. Propozycja jest skierowana przede wszystkim do uczestników studiów doktoranckich, ale również magisterskich i zainteresowanych pracowników naukowych.

Wykłady podstawowe

  • Nanojonika i przewodniki superjonowe (30 godzin)

prof. Jerzy Garbarczyk (PW)
środy, godz. 12:15-14:00, Gmach Główny PW, s. 226

  • Planowanie eksperymentu i statystyczna analiza wyników (30 godzin)

dr hab. inż. Anna Dembińska (PW)
czwartki, godz. 16:15-18:00, Gmach MiNI ul. Koszykowa 75, s. 101

  • Podstawy mechaniki kwantowej (30 godzin)

prof. Franciszek Krok (PW)
środy, godz. 14.15-16.00, Gmach Główny PW, s. 226

  • Struktura czasu i przestrzeni: wstęp do szczególnej i ogólnej teorii względności (30 godzin)

Prof. Jerzy Kijowski (CFT PAN)
środy, godz. 16.15-18.00, Gmach Główny PW, s. 226

Wykłady specjalne

  • Poznawanie Wszechświata (15 godzin)

prof. Marek Demiański (UW)
wtorki, godz. 16:15-18:00, Gmach Główny PW, s. 226

  • Organizacja systemów produkcyjnych (24 godziny)

dr hab. inż. Anna Kosieradzka, mgr inż. (doktorantka) Anna Uklańska (PW)
poniedziałki, godz. 14:15-16:00, Gmach Główny PW, s. 226

  • Darwinowska geneza moralności i jej filozoficzne konsekwencje (15 godzin)

dr Adrian Kuźniar (UW)
poniedziałki, godz. 12:15-14:00, Gmach Główny PW, s. 226
początek zajęć 17.10.2016

  • Co ludzie robią z ludźmi, czyli zachowania społeczne (15 godzin)

dr Leszek Mellibruda (Active Business Mind Psychologia biznesu)
poniedziałki, godz. 16:15-18:00, Gmach Główny PW, s. 306
początek zajęć 10.10.2016

  • Nauka patrzenia i widzenia - warsztaty rysunkowe (15 godzin)

mgr Joanna Pętkowska (PW)
termin zajęć wkrótce

Zapisy oraz aktualne informacje na temat wykładów są dostępne na stronie wykładów.