Nadanie Wydziałowi Zarządzania uprawnień habilitacyjnych

Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym, podjęła decyzję o przyznaniu z dniem 25 kwietnia 2016 roku Wydziałowi Zarządzania Politechniki Warszawskiej uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Misją Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej jest kształcenie na najwyższym poziomie specjalistów w zakresie zarządzania dla potrzeb gospodarki wiedzy i społeczeństwa informacyjnego, a także wzmacnianie pozycji Wydziału poprzez prowadzenie badań naukowych, współpracę ze środowiskiem biznesu w Polsce i na świecie oraz konsekwentne rozwijanie kompetencji kadry.

Historia Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej

Źródło: WZ PW
Zdjęcie: Biuletyn PW