„W” czy „na” Politechnice?

Pracuję, studiuję „w” czy „na” Politechnice Warszawskiej? Jestem profesorem „w”, a może jednak „na politechnice”? Którą z form najczęściej słyszymy na naszych uczelnianych korytarzach? Która jest poprawna?

Pracując, studiując „w”, a może „na Politechnice Warszawskiej” posługujemy się mniej lub bardziej oficjalnym językiem. Komunikujemy się werbalnie bądź pisemnie z naszymi współpracownikami, kolegami, przełożonymi, władzami. W  zależności od kontekstu i sytuacji przywiązujemy większą lub mniejszą wagę do językowej poprawności. Czasami posługujemy się zwrotem „na politechnice”, innym razem powiemy „w politechnice”. Od czego zależy nasz wybór? Która z form jest poprawna? Która jest bardziej popularna?

Rada Języka Polskiego PAN proponuje dosyć jasną i prostą regułę: - Tradycyjnym wyrażeniem jest „na politechnice”, jeśli chodzi o instytucję, i „w politechnice”, jeśli chodzi o miejsce (budynek lub zespół budynków). Powiemy więc „studiować na politechnice”, „pracować, wykładać na politechnice” i „umówić się w politechnice”. Określenia „studiować w politechnice”, „pracować, wykładać w politechnice” są spotykane, ale nieco rażą, jako urzędowe i niezgodne z tradycją.

Drążąc temat okazuje się, że rozróżnienie „w” czy „na” nie jest jednak tak oczywiste. Nawyki słowne Polaków mają duży wpływ na kształtowanie zasad poprawności językowej.  Prof. Jerzy Bralczyk rekomenduje: - (…) w tradycji językowej mówi się raczej o studiowaniu i pracowaniu „na” niż „w uniwersytecie”, o dostaniu się „na uniwersytet”, nie „do uniwersytetu”. Podobnie jest z innymi nazwami uczelni, np. „z politechniką”. Jednakże nie jest błędem, zwłaszcza w tekstach oficjalnych, używanie konstrukcji przyimkowej „w uniwersytecie”. Ta forma, używana dość często trzydzieści – dwadzieścia lat temu, dziś zdaje się mieć coraz mniejsze powodzenie. Ja pracuję na uniwersytecie, na którym zresztą przed laty studiowałem.

Na oficjalny charakter zwrotu „w politechnice” zwraca uwagę prof. Mirosław Bańko: - (...) przyimek „w” brzmi jednak bardziej oficjalnie. Dlatego można studiować „na uniwerku” i „na polibudzie”, można też studiować „na uniwersytecie” i „na politechnice”, ale rektorem się jest raczej „w Uniwersytecie Warszawskim” i „w Akademii Sztuk Pięknych”.

Podsumowując, mówimy „w Politechnice Warszawskiej”, kiedy chcemy podkreślić oficjalność naszego komunikatu bądź mamy na myśli politechnikę jako budynek. Wyrażenie „na Politechnice Warszawskiej” nie jest błędne, co więcej jest mocno zakotwiczone w polskiej tradycji językowej. 

Źródło: rjp.pan.pl; sjp.pwn.pl