10 lat Uniwersytetu Trzeciego Wieku Politechniki Warszawskiej

Zajęcia dydaktyczne przeznaczone dla osób, które kończą lub zakończyły swoją aktywność zawodową. Miejsce spotkań  - wymiany myśli, szukania inspiracji, zawierania nowych znajomości. Przestrzeń dla rozwoju intelektualnego, sprawnościowego i społecznego.  

Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku PW (UTW PW) zainaugurowano 1 marca 2007 roku. Uniwersytet liczył wtedy 440 słuchaczy, prowadzono dwa cykle wykładów, które oferowały łącznie 18 godzin zajęć tygodniowo. Obecnie w zajęciach Uniwersytetu uczestniczy 1100 słuchaczy, prowadzone są cztery cykle wykładowe i realizowanych jest 126 godzin zajęć w tygodniu.

W ciągu 10 lat uczestnikami UTW PW było 4648 osób. Wśród kursantów dominują absolwenci studiów technicznych - 48,9% wszystkich słuchaczy, 22,6% to absolwenci innych typów studiów, 28,5% stanowią osoby z wykształceniem średnim. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach UTW PW jest ukończenie 50 roku życia, górna granica wieku nie jest określona. Słuchaczka z najstarszego rocznika - 1920 r. - brała udział w zajęciach do wieku 92 lat.

UTW PW organizuje zajęcia wykładowe związane zarówno ze specyfiką Uczelni - cykl Technika wczoraj, dziś, jutro, jak również z innymi zainteresowaniami słuchaczy - historia architektury, kultura i społeczeństwo, sprawy seniorów, czyli zdrowie, psychologia, porady prawne, ekonomia. Można również uczestniczyć w kursach komputerowych oraz językowych, pracowniach artystycznych i technicznych. Dużym zainteresowaniem cieszą się także zajęcia sprawnościowo-rehabilitacyjne.

UTW PW organizuje wycieczki krajoznawcze dla swoich słuchaczy / fot. UTW PW

Samorząd słuchaczy UTW PW organizuje zajęcia poza Politechniką, np. wykłady w Zamku Królewskim, Muzeum Narodowym, czy Filmotece Narodowej. Słuchacze mają również możliwość udziału w wycieczkach o tematyce technicznej lub krajoznawczej.

Wystawa UTW PW / fot. BPW

UTW PW to nie tylko uniwersytet dla seniorów. Czym jest UTW PW? I jaka jest jego misja? Najlepszym podsumowaniem będą słowa dr inż. Bohdana Utrysko, współzałożyciela i kierownika Uniwersytetu:

- Zajęcia dla osób, które wychodzą ze swoich środowisk zawodowych, powinny nie tylko dać nowe umiejętności i dostarczyć przyjemności, ale pomóc w zachowaniu sprawności zarówno intelektualnej jak i fizycznej oraz, co nie mniej ważne, stworzyć nowe otoczenie społeczne, w którym słuchacze odnajdują się znowu w otoczeniu osób o podobnych zainteresowaniach. Dlatego wszystkie te cele są przez nas realizowane w tej samej mierze. Po okresie dużej popularności kursów komputerowych dzisiaj najwięcej mamy grup językowych - 26 grup i 6 języków. Również pracownie dają duże zadowolenie, czego dowodem wystawy, które co roku prezentujemy w Dużej Auli. Działanie UTW integrują nie tylko słuchaczy - nie byłyby możliwe bez zaangażowania osób prowadzących zajęcia w grupach i zainteresowania wykładowców (już ponad 500) prezentacją wkładów przed tak nietypowym audytorium.

Powiązany materiał:
40-lecie ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Źródło: UTW PW

Zdjęcia: UTW PW, BPW