Podsumowanie cyklu Seminarium Naukowe WZ PW 2016/2017

Kierownictwo Wydziału Zarządzania PW uprzejmie dziękuje wszystkim, licznie odwiedzającym spotkania Seminarium Naukowego WZ PW, które odbyły się w roku akademickim 2016/2017 i zaprasza na nowy cykl spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2017/2018.

W roku akademickim 2016/2017 wygłoszono następujące prezentacje:

 • Prof. dr hab. Marek Lisiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Współczesne wyzwania metodologii nauk o zarządzaniu, 
 • Dr hab. Olaf Żylicz, prof. PW, Szkoła Biznesu PW, Czy można nauczyć innowacyjnego przywództwa?,
 • Dr hab. inż. Andrzej Baier, prof. PŚl, Politechnika Śląska, Symulacja komputerowa w zapewnianiu bezpieczeństwa pracy,
 • Dr Andrzej Wodecki, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Cognitive computing w zarządzaniu,
 • Dr hab. Agnieszka Sopińska, prof. SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zarządzanie wiedzą w otwartych innowacjach. Wykorzystanie mądrości tłumu,
 • Dionizy Smoleń, dyrektor PwC, Czy jest możliwe stworzenie efektywnego systemu wspierania rozwoju gospodarczego na szczeblu regionalnym?
 • Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Jak logistyka społeczna modyfikuje postrzeganie logistyczne miasta?
 • Dr inż. Eryk Głodziński, WIP PW, Modelowanie systemu zarządzania projektami w przedsiębiorstwach budowlanych,
 • Dr Agnieszka Skala WZ PW, Dr hab. Jerzy Cieślik, prof. ALK, Akademia Leona Koźmińskiego, Startup jako forma organizacji - czym jest, a czym nie jest startup?
 • Prof. dr hab. Bohdan Jung, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Nowe ekonomiki wokół gospodarki cyfrowej: w poszukiwaniu nowych paradygmatów, ujęć i kompetencji,
 • Dr inż. Piotr Kisielewski, Politechnika Krakowska, Modelowanie w planowaniu transportu miejskiego,
 • Dr hab. Marek Ćwiklicki, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Zarządzanie publiczne - między naukami o administracji a naukami o zarządzaniu,
 • Prof. dr hab. inż. Leszek Pacholski, Politechnika Poznańska, Inżynieria Produkcji - Imperfect Knowledge?
 • Andrzej Zajkowski, Janusz Stańczak, CI PW, Informatyzacja uczelni publicznej - ujęcie modelowe,
 • Dr Agnieszka Skala WZ PW, Marek Kapturkiewicz, Innovation Nest, Źródła finansowania startupów: granty, dotacje, inwestycje czy klienci?
 • Prof. dr hab. inż. Janina Molenda, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wyzwania i możliwości w projektowaniu akumulatorów Li-ion dla pojazdów elektrycznych.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w nowym cyklu spotkań seminaryjnych w roku akademickim 2017/2018. Spotkania będą odbywały się w czterech uzupełniających się nurtach:

 • Seminarium "Tradycja i wyzwania nauk o zarządzaniu" (patronat Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierowania oraz czasopisma „Przegląd Organizacji”) - koordynator dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW;
 • Seminarium "Wyzwania modelowania inżynierskiego i biznesowego" - współorganizowane przez Centrum Informatyzacji PW oraz Centrum Studiów Zaawansowanych PW (patronat Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją - Oddział Warszawski) - koordynator dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW;
 • Seminarium "Przedsiębiorczość Wysokiej Techniki" (patronat Urzędu Patentowego RP oraz Fundacji Startup Poland) - koordynator dr Agnieszka Skala;
 • Seminarium „Mazowiecka Platforma Kół Naukowych” - współorganizowane przez Uczelniane Porozumienie Kół Naukowych oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii PW (patronat Marszałka Województwa Mazowieckiego) - koordynator dr inż. Agnieszka Lisowska.

Wszystkie spotkania seminaryjne będą organizowane w budynku Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej we wtorki o godzinie 15:00.

Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Wydziału Zarządzania.

Źródło: WZ PW