Wyniki rekrutacji 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej

Dobiegł końca główny proces rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia na rok akademicki 2016/2017. Większość miejsc przygotowanych przez Uczelnię została zajęta  przez kandydatów w  przeprowadzonych dwóch turach przyjęć na studia.

W roku akademickim 2016/2017 Politechnika Warszawska przygotowała 6205 miejsc na rekrutację letnią. Średnio o jedno miejsce na studia stacjonarne I stopnia ubiegało się ponad 7 kandydatów. 

Zgodnie z danymi uzyskanymi z Biura ds. Przyjęć na Studia (stan na dzień 12 lipca 2016 r.), największym zainteresowaniem cieszyły się następujące kierunki studiów:

  • Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych - ok. 25 aplikacji na jedno miejsce;
  • Geoinformatyka na Wydziale Geodezji i Kartografii - ok. 20 aplikacji na jedno miejsce;
  • Biogospodarka na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska - ponad 17 aplikacji na jedno miejsce;
  • Inżynieria Biomedyczna na dwóch wydziałach: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Wydział Mechatroniki - ponad 17 aplikacji na jedno miejsce.

Od 2 sierpnia uczelnia przeprowadza rekrutację uzupełniającą na studia w Politechnice Warszawskiej Filia w Płocku oraz na niektóre kierunki studiów w języku angielskim prowadzone w Warszawie.

Rekrutacja 2016/2017 w Politechnice Warszawskiej/ fot. Biuletyn PW

Od 2008 roku Politechnika Warszawska jest niezmienne najpopularniejszą uczelnią, tj. najczęściej wybieraną przez kandydatów na studia stacjonarne I stopnia - według informacji o wynikach rekrutacji w uczelniach nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Czy tak będzie i w tym roku?