Dlaczego warto uczyć się przedmiotów ścisłych?

STEM4youth to projekt koordynowany przez Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Horyzont 2020. Naukowcy z kilku krajów UE opracowują platformę e-learningową i materiały dydaktyczne, które pokazują, że warto studiować przedmioty ścisłe.

Matematyka, fizyka, astronomia, chemia, medycyna, inżynieria - każdy z partnerów projektu tworzy materiały, które będę zachęcać młodzież w wieku 14-19 lat do zainteresowania się tymi dyscyplinami. Materiały przygotowywane są w językach narodowych oraz w języku angielskim. Wydział Fizyki PW, poza koordynacją prac wszystkich zespołów, przygotowuje narzędzia dydaktyczne związane z fizyką.

Jaką pracę mogą zdobyć absolwenci kierunków ścisłych? Co na rozwoju tych nauk zyskują gospodarka i społeczeństwo? Jak nauka wpływa na nasze codzienne życie? STEM4youth odpowiada na wszystkie te pytania, pokazując jednocześnie, że nauka kierunków ścisłych nie musi być trudna, za to może być bardzo satysfakcjonująca.         

Dr Przemysław Duda z Wydziału Fizyki PW zaznacza, że wiele krajów UE napotyka na trudności w znalezieniu kandydatów na ścisłe kierunki studiów. „Chcemy pokazać, że fizyka to nic strasznego. I że ktoś, kto kończy takie studia, nie jest zdany na zawód nauczyciela. Jest bardzo dużo atrakcyjnych ścieżek kariery - to m.in. firmy, które korzystają z nowoczesnych technologii” - podkreśla dr Duda.    

Powstająca w ramach programu STEM4youth platforma e-learningowa będzie służyć nie tylko edukacji, ale też prowadzeniu wspólnych prac przez uczniów z różnych krajów. Przygotowywany jest też konkurs na prace badawcze dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy będą zaproszeni do tworzenia międzynarodowych zespołów. Poza bardziej formalnymi metodami dydaktycznymi, autorzy projektu planują również przygotowanie imprez popularnonaukowych, które będą uczyć poprzez zabawę i eksperyment. 

STEM4youth to projekt, który zdobył finansowanie (1,8 mln euro) w ramach Programu Horyzont 2020. To jeden z czterech projektów typu Research and Innovations Actions (projekty badawczo-innowacyjne) koordynowanych przez polskie instytucje i pierwszy koordynowany przez polską uczelnię. W programie uczestniczą Polska, Grecja, Słowenia, Włochy, Grecja, Czechy i Hiszpania. Projekt będzie realizowany do 2019 r.

Powiązany materiał:
eFizyka wirtualnym wymiarem rzeczywistości PW

Zdjęcie: Biuletyn PW