Wydarzenia

Seminarium polarne na Wydziale Geodezji i Kartografii

W dniu 7 kwietnia 2016 r. na Wydziale Geodezji i Kartografii PW podczas seminarium naukowego pt. „Co geodeta i kartograf może robić w obszarach polarnych?” zaprezentowano m.in. rezultaty badań przeprowadzonych na Wyspie Króla Jerzego.

Politechnika Warszawska kontynuuje współpracę z PKN Orlen S.A.

4 kwietnia 2016 r. przedstawiciele PKN Orlen S.A oraz Politechniki Warszawskiej spotkali się by podsumować dotychczasowe działania oraz przedstawić nowe obszary współpracy.

Konferencja OFC z rekordową transmisją Instytutu Telekomunikacji

Na tegorocznej konferencji OFC (The Optical Fiber Communication Conference and Exhibition), badacze z Instytutu Telekomunikacji PW zademonstrowali rekordową transmisję z wykorzystaniem laserów 850 nm VCSEL.

Daleki zasięg mewiego płata. Zygmunt Puławski w soczewce Andrzeja Glassa

Zygmunt Rafał Puławski (1901-1931) jeden z najwybitniejszych polskich konstruktorów lotniczych, a zarazem absolwent PW znany jest jako twórca samolotów PZL P. Sylwetkę „Ikara” tamtych czasów przybliża inż. Andrzej Glass.

IV Kongres Nauk o Zarządzaniu

W dniach 31 marca-1 kwietnia 2016 roku odbył się IV Kongres Nauk o Zarządzaniu zorganizowany przez Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), impreza naukowa i wyjątkowa z kilku powodów.

Porozumienie pomiędzy PW a Instytutem Lotnictwa na rzecz współpracy z PGZ

Politechnika Warszawska 25 marca 2016 r. podpisała porozumienie, które rozwijać będzie partnerstwo strategiczne m.in. w zakresie wykorzystania kompetencji kadry naukowej i zaplecza infrastrukturalnego.

Warszawskie Dni Informatyki 2016

W dniach 22-23 marca 2016 roku na terenie Politechniki Warszawskiej odbyło się jedno z największych wydarzeń IT w Polsce - Warszawskie Dni Informatyki - skierowane zarówno do studentów jak i specjalistów z branży technologii informatycznych.

Podpisanie umowy w obszarze technik kosmicznych i satelitarnych

22 marca br. w Politechnice Warszawskiej podpisano umowę o współpracy pomiędzy naszą Uczelnią, CEZAMAT PW Sp. z o.o. oraz Creotech Instruments S.A. Porozumienie określa zasady funkcjonowania trójstronnego partnerstwa w wykorzystaniu doświadczeń z zakresu technik kosmicznych i satelitarnych.

Wielkanocne życzenia Rektora Politechniki Warszawskiej

Rektor Politechniki Warszawskiej profesor Jan Szmidt składa wszystkim Czytelnikom Biuletynu PW najlepsze życzenia na nadchodzącą Wielkanoc.

Prorektorzy Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

23 marca 2016 r. poznaliśmy nazwiska Prorektorów PW, którzy w kadencji 2016-2020 realizować będą zadania w powierzonych im obszarach. Dwóch z nich obejmie tę funkcję po raz pierwszy.

Prof. Renata Walczak Dyrektorem KNEiS PW

18 marca 2016 r. kolegium elektorów dokonało wyboru Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na kadencję 2016-2020. Została nią ponownie prof. Renata Walczak.

Prof. Janusz Zieliński Dziekanem Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW

W dniu 18 marca 2016 r. kolegium elektorów z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filii w Płocku dokonało wyboru Dziekana Wydziału na kadencję 2016-2020. Został nim ponownie prof. Janusz Zieliński.

Prof. Jan Szmidt obejmuje drugą kadencję Rektora Politechniki Warszawskiej

16 marca 2016 r. poznaliśmy wyniki wyborów na Rektora PW, który przez kolejne cztery lata (2016-2020) będzie sprawował tę funkcję. Kolegium elektorów w zdecydowanej większości zagłosowało za kandydaturą prof. Jana Szmidta.

Color Management a obecne standardy w poligrafii tematem XXXV Poligraficznych Konfrontacji

Dnia 3 marca 2016 roku podczas jubileuszowych XXXV Poligraficznych Konfrontacji Color Management a obecne standardy w poligrafii omówiono m.in. serie norm ISO w procesach technologicznych.

YLIA Innovation Days

1 marca 2016 r. w Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii PW odbyła się konferencja w ramach Dni Innowacji YLIA. Podczas spotkania omawiano zagadnienia związane z transferem wiedzy i technologii.

Spotkanie z Przemysłem na Wydziale Chemicznym PW

10 marca 2016 roku Wydział Chemiczny PW zorganizował Spotkanie z Przemysłem. Wydarzenie miało na celu zacieśnienie współpracy świata nauki z biznesem. Podczas konferencji zaprezentowano m.in. prowadzone aktualnie badania o charakterze aplikacyjno-wdrożeniowym.

Miasto Stołeczne Warszawa i Politechnika Warszawska tworzą Warszawski Indeks Powietrza

11 marca br. Miasto Stołeczne Warszawa i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie mające na celu opracowanie Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP), czyli systemu prognoz zanieczyszczeń powietrza w stolicy.

Naukowcy z PW i Centrum Techniki Morskiej S.A. zacieśniają współpracę

8 marca 2016 r. podpisano porozumienie zawarte pomiędzy Politechniką Warszawską, a Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej S.A. (CTM). Jego celem jest podjęcie współpracy w zakresie badań, projektowania i budowy innowacyjnych systemów uzbrojenia.

CWM PW na białoruskich targach „Education and Career”

W dniach 11-13 lutego br. Centrum Współpracy Międzynarodowej PW reprezentowało Uczelnię na targach edukacyjnych w Mińsku, na wspólnym stoisku „Study in Poland”. Mińskie targi edukacyjne „Education and Career” są największym wydarzeniem roku, promującym białoruskie i zagraniczne uczelnie wyższe.

Robomaticon 2016 - turniej robotów mobilnych w Politechnice Warszawskiej

5 marca 2016 r. w Gmachu Głównym PW miała miejsce szósta edycja turnieju robotów mobilnych Robomaticon. Organizatorzy zaplanowali również liczne warsztaty i prelekcje dotyczące budowy robotów oraz pokazy gotowych konstrukcji.