Biuletyn PW / Wydarzenia / Prof. Renata Walczak Dyrektorem KNEiS PW

Prof. Renata Walczak Dyrektorem KNEiS PW

18 marca 2016 r. kolegium elektorów dokonało wyboru Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku na kadencję 2016-2020. Została nią ponownie prof. Renata Walczak.

Głównym założeniem programu wyborczego przedstawionego przez prof. Renatę Walczak jest dążenie do m.in.:

  • rozwoju oferty dydaktycznej,
  • zwiększenie publikacji naukowych,
  • poszerzanie współpracy międzynarodowej oraz współpracy z otoczeniem gospodarczym uczelni,
  • wzrost mobilności pracowników,
  • wsparcie działalności kół naukowych.

Prof. nzw. dr hab. inż. Renata Walczak jest absolwentką Politechniki Warszawskiej Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Od 2012 pełni funkcję Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jest członkiem Senatu PW, senackich komisji ds. Kadr oraz ds. Mienia i Finansów. Od 1995 roku jest pełnomocnikiem Prorektora ds. Międzynarodowych Programów Edukacyjnych, organizując wyjazdy w ramach programu Erasmus dla studentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku. Trzykrotnie wyjeżdżała do VIA University College w Horsens w Danii w celu prowadzenia wykładów w ramach programu Erasmus.

Jest licencjonowanym trenerem zarządzania projektami International Project Management Association oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami. Pełni również funkcję kierownika międzywydziałowych Podyplomowych Studiów Diagnostyki Technicznej i Eksploatacji Systemów Technicznych. Autorka przeszło 80 publikacji naukowych. Za swoją pracę otrzymała wiele nagród Rektora Politechniki Warszawskiej, medal Komisji Edukacji Narodowej oraz srebrny Medal za Długoletnią Służbę.

 

 

 Źródło: PW Filia w Płocku

CYTAT TYGODNIA

"

 

Ważne jest,
by nigdy nie przestać pytać.
Wielki płomień
rodzi się z małej iskry

Dante

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI