Odpowiedzialna uczelnia

Wyłudzanie haseł za pomocą wiadomości e-mail

UWAGA! W ostatnich dniach Centrum Informatyzacji PW zaobserwowało próby wyłudzenia haseł do skrzynek pocztowych za pomocą fałszywych wiadomości e-mai, których nadawcą rzekomo jest Centrum Informatyczne PW.

Minuta ciszy dla ofiar zamachu w Garissa University College

27 kwietnia br. społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej weźmie udział w akcji organizowanej przez Radę Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich (EUA), której celem jest uczczenie ofiar zamachu terrorystycznego, przeprowadzonego 02.04.2015 r. w Garissa University College (Kenia).

Profil działalności Podkomisji ds. Młodych Pracowników PW

Podkomisja ds. Młodych Pracowników Politechniki Warszawskiej funkcjonuje przy Senackiej Komisji ds. Kadr. Czym się zajmuje? Jakie podejmuje tematy? W poniższym materiale przybliżamy profil jej działalności.

Politechnika Warszawska odpowiedzialna społecznie

Według wyników monitoringu prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL dotyczącego stosowania klauzul społecznych, Politechnika Warszawska jest jedną z tych nielicznych instytucji, które je stosują.

Znamy już pierwszych Rzeczników Zaufania oraz Społecznych Inspektorów Pracy w PW

Komisja Skrutacyjna na podstawie oddanych głosów i działając na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji przekazała nam wyniki wyborów na Rzecznika Zaufania oraz Społecznego Inspektora Pracy.

Konkurs na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza drugą edycję konkursu na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi. Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.

Wolność akademicka w ankiecie

Politechnika Warszawska została zaproszona do udziału w angielskojęzycznej ankiecie, której wyniki pozwolą ustalić zakres ochrony akademickiej wolności w ramach osobistych doświadczeń. 

Wybory Społecznego Inspektora Pracy oraz Rzecznika Zaufania PW

24 marca 2015 r. odbędą się wybory na Społecznego Inspektora Pracy (SIP) oraz Rzecznika Zaufania Politechniki Warszawskiej. Osoby te zostaną wybrane głosami pracowników naszej Uczelni.

Inauguracja Akademii Zarządzania IT Administracji Publicznej

Patronat nad Akademią sprawują Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Minister AiC. W 12-osobowej Radzie Programowej Akademii bierze udział 9 absolwentów PW, w tym 2 jej pracowników naukowych.

Rektor Politechniki Warszawskiej dziękuje za udział w Wielkim Balu Karnawałowym

100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej zainaugurował Wielki Bal Karnawałowy. Z tej okazji prof. Jan Szmidt, Rektor PW wystosował list z podziękowaniami dla wszystkich, którzy włączyli się w jego organizację.

Noworoczna impreza dla dzieci pracowników PW

Dział Socjalny Politechniki Warszawskiej zaprasza dzieci pracowników Uczelni na noworoczną imprezę, w ramach której zostanie zaprezentowany spektakl „O krasnoludkach i sierotce Marysi”.

Czy nagana to już mobbing?

Jest wiele sytuacji, które skłaniają do zastanowienia zarówno nad konsekwencjami naszych własnych działań, jak i nad reakcją pracodawcy. Przyjrzyjmy się zatem konkretnemu przykładowi.

Obóz zimowy z warsztatami z Design Thinking

W ramach Programu Rozwojowego Politechniki Warszawskiej niepełnosprawni studenci i doktoranci naszej Uczelni zaproszeni są do wzięcia udziału w obozie zimowym z warsztatami Design Thinking. W programie m.in. tworzenie grup projektowych.

e-PUNKT pierwsza pomoc w poznaniu prawa obrotu elektronicznego

Punkt Kontaktowy dla Usługodawców i Usługobiorców e-PUNKT to serwis, który pozwala przedsiębiorcom i konsumentom zwiększyć świadomość korzystania z Internetu. Dzięki niemu użytkownicy mogą lepiej zrozumieć m.in. kwestie prawne związane z e-zakupami.

Styczniowe warsztaty z kompetencji miękkich

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej zaproszeni są do wzięcia udział w jednodniowych warsztatach z kompetencji miękkich, które odbędą się na terenie naszej Uczelni.

Wigilijna Aukcja na Karowej

Studenci Instytutu Socjologii UW zachęcają społeczność PW do włączenia się w Wigilijną Aukcję na Karowej. Po raz piąty jej beneficjentem będą osoby dotknięte autyzmem. 

Grudniowe sesje z coachem i doradcą zawodowym II

Studenci oraz doktoranci PW ze statusem osoby niepełnosprawnej po raz kolejny zaproszeni są do wzięcia udział w dwóch jednogodzinnych sesjach z coachem  i/lub w jednej dwugodzinnej sesji z doradcą zawodowym.

Nasze przedszkole. Plany rozwoju placówki przybliża dr inż. Krzysztof Dziedzic, Kanclerz PW

Temat przedszkola Politechniki Warszawskiej należy do tych wątków, które są często podejmowane w rozmowach młodych pracowników Uczelni. Czy jesteśmy rozwojowi? Kanclerz PW  odpowiada.

Dawcy szpiku w Politechnice Warszawskiej

W dniach 26 i 27 listopada Politechnika Warszawska wzięła udział w akcji dawców szpiku i komórek macierzystych "Dwa wymazy & do bazy". Zarejestrować mógł się każdy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia.

Politechnika dla polskiej młodzieży na Litwie

Jeszcze tylko do środy 24 listopada 2014 r. można zgłaszać się z upominkami, które pojadą w najbliższy czwartek na Litwę. Kubek z logo PW? Długopis? Torba? Wspieramy polską młodzież i promujemy Uczelnię.