Rektor Politechniki Warszawskiej dziękuje za udział w Wielkim Balu Karnawałowym

100-lecie obchodów Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej zainaugurował Wielki Bal Karnawałowy. Z tej okazji prof. Jan Szmidt, Rektor PW wystosował list z podziękowaniami dla wszystkich, którzy włączyli się w jego organizację.

Szanowni Państwo,

Za nami pierwsze wydarzenia Roku Jubileuszowego obchodów 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Rozpoczęliśmy ten szczególny dla naszej Uczelni czas wspaniałym, przygotowanym we współpracy z naszymi przyjaciółmi
z Uniwersytetu Warszawskiego, wydarzeniem – Wielkim Balem Karnawałowym.

17 stycznia 2015 r., historyczna Aula Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej zgromadziła wielu znamienitych gości, wśród których nie zabrakło Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, pani Hanny Gronkiewicz-Waltz oraz Wojewody Mazowieckiego, pana Jacka Kozłowskiego. Korzystając z obecności zarówno tak ważnych dla naszej społeczności osób,
jak i wielu innych znakomitych przyjaciół naszych Uczelni, postanowiliśmy wykorzystać Bal Karnawałowy do pozyskania środków na stypendia dla młodzieży polonijnej z Europy Wschodniej. Łącznie, ze sprzedaży zaproszeń oraz z aukcji charytatywnej, poprowadzonej w znakomity sposób przez prof. Andrzeja Jakubiaka, uzyskaliśmy ponad 62 tysiące złotych. Jestem przekonany, że Ci, którzy otrzymają to stypendium, z dumą dołączą do elity naszych studentów.

Wielki Bal Karnawałowy to wydarzenie kulturalne i sukces charytatywny. Tym bardziej nie można zapomnieć o osobach, których praca przyczyniła się do tego święta. Głównych inicjatorów: prof. Władysława Wieczorka, prorektora ds. studenckich oraz
prof. Andrzeja Jakubiaka z ogromnym oddaniem i inwencją wspierał Kanclerz, dr Krzysztof Dziedzic, pracownicy Biura Rektora pod kierunkiem pani kierownik Agnieszki Kamińskiej, panie: Katarzyna Strój, Aneta Pyrzanowska, Krystyna Brożek i Paula Wieczorkowska oraz pracownicy Działu Administracyjno – Gospodarczego: pani Lidia Przerwa, pan Zbigniew Kraszkiewicz, pani Walentyna Jakuć. Swój wielki wkład wniósł doc. dr inż. Mirosław Słomiński - Pełnomocnik Rektora ds. Partnerstwa Gospodarczego, mobilizując naszych partnerów, dzięki którym całość pieniędzy z zaproszeń została przekazana na fundusz stypendialny oraz Fundacja PW, która udostępniła swoje konta do gromadzenia środków. Nie można również zapomnieć
o Straży Akademickiej, służbie medycznej i strażakach, którzy czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się gości oraz
o naszym rzeczniku prasowym, p. Krzysztofie Szymańskim, dbającym o odpowiednie nagłośnienie w mediach informacji
o Balu i jego celu.

Wszystkim wymienionym, a także pozostałym zaangażowanym w organizację Balu składam, w imieniu własnym, jak i całej Politechniki Warszawskiej, serdeczne słowa podziękowania.

Na koniec chciałbym wspomnieć o jeszcze jednej grupie osób zaangażowanych w Wielki Bal Karnawałowy – naszych studentach. Wiele się dziś mówi o dzisiejszej młodzieży, o jej braku zaangażowania w akcje dobroczynne, czy o lekceważeniu przez nich kultury. Być może tak jest, ale z pewnością nie dotyczy to młodzieży studiującej w Politechnice Warszawskiej. Skala zainteresowania z ich strony Wielkim Balem Karnawałowym, podobnie jak i wszystkimi planowanymi wydarzeniami była
i jest ogromna, a ci, którzy mieli możliwość bawić się razem z naszymi znamienitymi gośćmi, byli godnymi reprezentantami społeczności akademickiej. Zespół The Engineers Band pod kierownictwem pana Dariusza Łapińskiego po raz kolejny pokazał, jak wiele potrafią uzdolnieni studenci naszej uczelni nie tylko w sferze techniki - ich muzyka, zarówno w części tanecznej, jak i ta towarzysząca recitalowi Vadima Brodzkiego na długo zapadła w nasze serca. Jako rektor Politechniki Warszawskiej z dumą słuchałem słów uznania, jakie padały z ust naszych gości pod adresem dyrygenta i muzyków oraz ich sztuki. Po raz kolejny również TV Politechnika Warszawska, studenci tworzący materiały medialne, rejestrujący kamerami przebieg balu oraz obsługujący studio pokazali nam swoje połączenie wiedzy i pasji. Dzięki nim, zarówno cały Bal,
jak i poszczególne jego elementy miały godną oprawę medialną.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim: Gościom, artystom i organizatorom. Zarówno tym, których nazwiska wymieniłem powyżej,
jak i tym, którzy pozostali w cieniu, realizując wszystkie, sumujące się w ten wielki sukces, zadania. Dziękuję za Waszą obecność, życzliwość i zaangażowanie.

prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej

 

Zdjęcie: Dariusz Kawka