Politechnika Warszawska odpowiedzialna społecznie

Według wyników monitoringu prowadzonego przez Fundację CentrumCSR.PL dotyczącego stosowania klauzul społecznych, Politechnika Warszawska jest jedną z tych nielicznych instytucji, które je stosują.

Od  lipca  do  grudnia  2014  r.  Fundacja  CentrumCSR.PL  monitorowała  stosowanie  społecznie odpowiedzialnych i „zielonych” zamówień publicznych ogłaszanych przez 80 instytucji publicznych Warszawy, Wrocławia, Katowic, Krakowa i Poznania.

Z każdego miasta wybrane zostały trzy wyższe uczelnie - humanistyczna, techniczna i ekonomiczna. Szkoły wyższe wybrano ze względu na ich rolę w kształtowaniu trendów w gospodarce i rozwiązaniach społecznych.

Spośród monitorowanych trzech warszawskich uczelni wyższych, klauzule społeczne zastosowała tylko Politechnika Warszawska. Pozostałe uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa jak na razie nie stosują klauzul społecznych.

Pod kątem zastosowania klauzul środowiskowych sprawdzono w Warszawie 132 zamówienia, w których można było takie aspekty uwzględnić. Wśród 70 zamówień ogłaszanych przez monitorowane instytucje podległe urzędowi miasta, kryteria takie zawarto zaledwie w 8 zamówieniach. Daje to zaledwie 11 % przypadków zastosowania takich zamówień. Niestety w porównaniu z innymi monitorowanymi miastami Warszawa lepsza jest tylko od Wrocławia.

Nieco lepiej jest w przypadku uczelni. W porównaniu z miastami szkoły wyższe częściej stosowały aspekty środowiskowe tj. w 31 % zamówień.

A czym są klauzule społeczne? Wyczerpującą informację na ten temat można znaleźć w portalu ekonomiaspoleczna.pl

Opracowano na podstawie: monitoringzzp.pl