Konkurs na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłasza drugą edycję konkursu na pracę dyplomową poświęconą handlowi ludźmi. Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.

Konkurs realizowany jest przez MSW w ramach „Krajowego Planu Działań przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2013-2015”.

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja wiedzy o handlu ludźmi i jego formach,
 • zachęcenie studentów do głębszego zainteresowania tematyką handlu ludźmi,
 • wyróżnienie najlepszych prac naukowych dotyczących tematyki zjawiska handlu ludźmi i promocję wyróżnionych w konkursie absolwentów.

Konkurs jest otwarty dla wszystkich studentów oraz absolwentów szkół wyższych. Do udziału mogą być zgłoszone prace, których obrona zakończyła się uzyskaniem pozytywnej oceny z egzaminu i nastąpiła pomiędzy 1 stycznia 2013 roku, a 15 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy
 • jeden egzemplarz oprawionej pracy, jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej,
 • zapisanej na nośniku (CD/DVD/pendrive) w formacie .doc, .docx, .odt lub .pdf,
 • streszczenie pracy (maksymalnie 2 500 znaków),
 • zaświadczenie władz uczelni potwierdzające termin obrony i uzyskaną ocenę.

Nagrody otrzymają autorzy trzech najlepszych prac:

 • nagrodę I stopnia stanowi nagroda pieniężna w wysokości 4 000 złotych;
 • nagrodę II stopnia stanowi nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych;
 • nagrodę III stopnia stanowi nagroda pieniężna w wysokości 1 000 złotych.

Termin składania prac upływa 15 sierpnia 2015 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do końca listopada 2015 roku.

Prace konkursowe należy składać w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, znajdującym się przy ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie w godzinach pracy Biura lub pocztą na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Departament Polityki Migracyjnej, ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa. Koperta z pracą powinna być oznaczona jako „Konkurs na pracę dyplomową”.

Więcej informacji o Konkursie na stronie MSW.

Informacje na temat zjawiska handlu ludźmi dostępne są na stronie www.handelludzmi.eu.

Źródło: MSW