Projekty i osiągnięcia

Nasi naukowcy pomogą płockim drzewom

Zdjęcie sadzonki drzewa wśród kwałków betonu

Naukowcy z płockiej filii Politechniki Warszawskiej zbadają stan roślinności w centrum Płocka i pomogą określić, jakie nawierzchnie są najbardziej przyjazne dla drzew.

PW w walce z dezinformacją

Zdjęcie przedstawiające mężczyznę siedzącego przed ekranem laptopa

Politechnika Warszawska wraz z partnerami z Japonii i Hiszpanii pracuje nad narzędziami do skutecznej walki z fake newsami w wirtualnym świecie.

Prof. Andrzej Garbacz wyróżniony za wkład w rozwój polskiego budownictwa

Zdjęcie prof. dr. hab. inż. Andrzeja Garbacza

Prof. Andrzej Garbacz, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej, otrzymał wyróżnienie Builder Awards w kategorii „Polski Herkules”. Nagroda miesięcznika „Builder” przyznawana jest osobom, które wywarły znaczący wpływ na rozwój polskiego budownictwa.

Dwa projekty naszych naukowców z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Zdjęcie prof. Jakuba Gaca i prof. Tomasza Trzcińskiego

Projekty prof. Tomasza Trzcińskiego z Wydziału Elektronik i Technik Informacyjnych oraz prof. Jakuba Gaca z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej otrzymały dofinasowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM BIS 3. 

Platforma do treningu kognitywnego

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW pracują nad innowacyjną platformą do treningu kognitywnego wykorzystującą technologię VR i rozszerzoną rzeczywistość dla wirtualnego laboratorium urządzeń elektroenergetycznych.

Sztuczna inteligencja i głębokie sieci neuronowe pomogą tworzyć i analizować muzykę

Pionierskie w skali światowej badania na ten temat prowadzi dr inż. Mateusz Modrzejewski - naukowiec z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW i ceniony perkusista.

Prof. Krzysztof Perlicki Osobowością Roku 2021

W konkursie prowadzonym przez ogólnopolskie organizacje branżowe prof. Krzysztof Perlicki, Prodziekan ds. Ogólnych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, został nagrodzony w kategorii „Nauka”.

Dezynfekowane ścieki oczyszczone źródłem wody

W czasach ekstremalnych zjawisk pogodowych badania skutkujące racjonalnym gospodarowaniem zasobami słodkiej wody mają wyjątkowe znaczenie. Właśnie nad takim projektem dotyczącym dezynfekcji ścieków oczyszczonych, które mogą zostać alternatywnym źródłem wody, pracują naukowcy z PW.

Elektrolit naukowców PW znacznie wydłuża żywotność baterii

Zespół naukowców z Wydziału Chemicznego PW opracował nowy elektrolit, który znacznie wydłuża żywotność baterii litowo-jonowych i znalazł już zastosowanie w smartfonach oraz samochodach elektrycznych.

Co zrobić, by uczelnia była dobrym sąsiadem?

Jaką rolę odgrywają kampusy w kształtowaniu przestrzeni publicznych i w jaki sposób mogą odpowiadać na oczekiwania społeczne zwłaszcza w sytuacjach zagrożenia? Takie pytania postawił sobie zespół badawczy z Politechniki Warszawskiej i opracował różne koncepcje rozwoju dla kampusu centralnego naszej Uczelni.

Sztuczna inteligencja pomoże odczytywać testy skórne

Osoby z objawami alergii mogą odetchnąć - dzięki rozwiązaniu diagnostycznemu SkinLogic współtworzonemu przez zespół z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych możliwe będzie sprawniejsze przeprowadzanie skórnych testów alergicznych i otrzymywanie bardziej wiarygodnych wyników.

Dr Agata Ferreira laureatką Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego

17 marca 2022 r. podczas Forum Bankowego przyznano Nagrody im. Prof. Remigiusza Kaszubskiego. Za wkład w rozwój prawa nowych technologii wyróżniona została dr Agata Ferreira z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych PW.

Nowy nanosposób na sterylność powierzchni

Naukowcy z PW opracowali technologię, która pozwala zabezpieczyć dowolną powierzchnię przed szkodliwymi drobnoustrojami. Rozwiązanie wykorzystuje bioaktywne kompozyty nanocząsteczkowe nałożone w postaci trwałej powłoki.

Naukowcy z PW będą poprawiać właściwości antybakteryjne metali

Okres pandemii uświadomił ogrom wyzwań związanych z ochroną zdrowia. Jednym z nich jest znalezienie materiałów, które mogą pomóc ograniczać przenoszenie chorób zakaźnych. Odpowiedzi na ten problem poszuka zespół dr inż. Agnieszki Krawczyńskiej z Wydziału Inżynierii Materiałowej PW.

Dzień Nauki Polskiej - laureaci nagród z PW

Zespół z PW otrzymał Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej. Jednemu z naszych naukowców wręczono Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za rozprawę doktorską. Laureatów poznaliśmy 19 lutego 2022 r. podczas uroczystego spotkania online z okazji Dnia Nauki Polskiej.

Nasz doktorant laureatem nagrody MDPI Sensors

Karol Abratkiewicz, związany z Wydziałem Elektroniki i Technik Informacyjnych, otrzymał wyróżnienie „Travel Award in Remote Sensors and Radar Sensors”. To nagroda przyznawana doktorantom i uczestnikom staży podoktorskich o nieprzeciętnym dorobku badawczym.

Czy można wyhodować trzecie zęby? Sprawdzą to nasi naukowcy

Naukowcy z Politechniki Warszawskiej we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu rozpoczęli projekt, w którym sprawdzą, czy z komórek macierzystych zlokalizowanych w dziąsłach da się wyhodować trzecie zęby. 

PW pomoże zbadać historię ewolucji Wszechświata

W ramach międzynarodowego projektu Hyper-Kamiokande dziewięć polskich instytucji naukowych zajmie się opracowaniem, produkcją i instalacją liniowego akceleratora elektronów, kompozytowych modułów fotodetektorów oraz modułów obwodów elektronicznych. Członkiem konsorcjum jest Politechnika Warszawska.

PW i EXATEL pracują nad rozwiązaniami dla technologii 6G

Wspólny projekt „Szybka bezprzewodowa transmisja optyczna do bezpiecznej komunikacji” otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i będzie prowadzony w ramach współpracy Polska - Berlin/Brandenburgia.

Prof. Jacek Kijeński z „Kluczem Sukcesu”

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński z Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii otrzymał statuetkę „Klucz Sukcesu”. Nagrodę wręczono podczas XXVIII Sympozjum Naukowo-Technicznego CHEMIA 2022, które  odbyło się w dniach 25-26 stycznia 2022 r. w Płocku.