Nasi naukowcy pomogą płockim drzewom

Zdjęcie sadzonki drzewa wśród kwałków betonu

fot. pixabay.com

Naukowcy z płockiej filii Politechniki Warszawskiej zbadają stan roślinności w centrum Płocka i pomogą określić, jakie nawierzchnie są najbardziej przyjazne dla drzew.

To wspólny projekt Miasta oraz Politechniki Warszawskiej, którego celem jest opracowanie najlepszego sposobu na rozwój roślinności w zurbanizowanych częściach Płocka. Pierwsze prace już się rozpoczęły.

W mieście pojawi się pięć nowych nawierzchni, przede wszystkim mineralnych i żywiczno-mineralnych, a także specjalna kostka, która umożliwia przepuszczanie wody.

"

- Będziemy sprawdzać jak nawierzchnia wpływa na wilgotność gruntu, na jego zasolenie, na parametry gleby. Będzie też sprawdzać, jak drzewa, które się tu znajdują, wpływają na mikroklimat - wyjaśnia prof. Renata Walczak, Prorektor ds. Filii w Płocku.

"

Władze Miasta chcą, by beton zniknął ze wszystkich miejsc, gdzie to będzie możliwe - bez zakłócania ruchu pieszych czy samochodów.