Zbiórka krwi na hasło „Politechnika”

Od 26 kwietnia do 11 maja wspólnie z Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Wołoskiej prowadzimy zbiórkę na hasło „Politechnika”. Szczególnie brakuje krwi A Rh- i 0 Rh-, ale do udziału zachęcamy wszystkich. Rejestracja w CKiK przy ul. Wołoskiej odbywa się w godz. 7.30-13.00.

Szczegółowe informacje na temat przygotowania do oddania krwi: https://ckikmswia.pl/krwiodawstwo/.

Krew ratuje życie. W czasie pandemii jest szczególnie potrzebna, także pacjentom chorującym na COVID-19. W tym gronie są ludzie tworzący naszą społeczność. Pamiętajmy o nich!