Zachowania dyskryminujące w czasach pandemii

Coraz częściej media donoszą o niepokojących sygnałach zachowań dyskryminujących w związku z epidemią koronawirusa. Na Politechnice Warszawskiej studiuje ponad 1700 studentów zagranicznych, część z nich to osoby o azjatyckim pochodzeniu.

O tym jak niebezpieczna jest dyskryminacja może przekonać się każdy. Ksenofobia to postawa charakteryzująca się niechęcią nie tylko do osób odmiennych etnicznie, narodowościowo czy religijnie, lecz także światopoglądowo. To lęk przed tym, co obce i nieznane. Zjawisko to narasta często w momentach kryzysowych.

Przypadki dyskryminujących zachowań na tle COVID-19 skierowane do studentów o azjatyckim pochodzeniu na polskich i zagranicznych uczelniach są przykrym dowodem na to jak lęk i niewiedza mogą wpływać na ludzkie reakcje. Należy pamiętać, że zachowania ksenofobiczne dotyczą wszystkich grup. O ile teraz niechęć związana z pandemią dotyka osoby pochodzenia azjatyckiego, niewykluczone, że za chwilę - w innych częściach globu - mogą się z nią spotkać również osoby pochodzenia europejskiego.

Dlatego tak istotne jest, by nie czerpać wiedzy o koronawirusie z sensacyjnych, medialnych nagłówków, które wzmagają poczucie lęku. Warto sięgać po wartościowe i potwierdzone naukowo źródła. Najlepszym orężem w walce ze strachem jest wiedza.

Powiązany materiał:
Politechnika Warszawska - międzynarodowa i wielokulturowa